Ищенко О. В., Плотникова М. М., Столетова Ю. Ю., Шарун А. В., Степанский Д. А.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПЕКТИНА НА АДГЕЗИВНЫЕ СВОЙСТВА КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ


Об авторе:

Ищенко О. В., Плотникова М. М., Столетова Ю. Ю., Шарун А. В., Степанский Д. А.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Хроническая инфекция связана с формированием биопленки микроорганизмами, которое начинается с их адгезии к поверхностям. Целью работы было изучить влияние пектина на адгезивные свойства клинических изолятов Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus, полученных от пациентов с муковисцидозом. Изучение адгезивных свойств по методике Брилиса В. И. Установили, что использование 5%-раствора пектина снижает способность к адгезии у клинических изолятов, выделенных от больных муковисцидозом.

Ключевые слова:

муковисцидоз, пектин, адгезия, P. aeruginosa, S. aureus.

Список цитируемой литературы:

 1. Gilligan PH. Infections in patients with Cystic Fibrosis: diagnostic microbiology update. Clin Lab Med. 2014;34(2):197-217.
 2. Ilchenko SІ. Kliniko-mikrobiolohichni osoblyvosti perebihu mukovistsydozu u ditey velykoho promyslovoho mista. Pathologia. 2014;3(32):73- 7. [in Ukrainian].
 3. Huang YJ, Li Puma JJ. The Microbiome in Cystic Fibrosis. Clin Chest Med. 2016;37(1):59-67.
 4. Lezhenko GO, Abaturov OYe. Patohenetychne znachennya protymikrobnykh peptydiv u realizatsiyi antybakterialʹnoho zakhystu u ditey khvorykh na mukovistsydoz. Zdorovya dityny. 2013;3(46):44-9. [in Ukrainian].
 5. Zhornjak OI, Stukan OK, Suchljak VV. Diya antyseptychnykh zasobiv na patohenni mekhanizmy bakteriy. Annaly Mechnikovskogo instituta. 2010;4:53-8. [in Ukrainian].
 6. Lazareva AV, Chebotar IV. Pseudomonas aeruginosa: patohennistʹ, patohenez ta khvoroba. Klinichna mikrobiolohiya ta antymikrobna khimioterapiya. 2015;3(17):170-86. [in Ukrainian].
 7. Trofimenko YuYu. Biologichni osoblyvosti mikroflory shcho kolonizue endotrachealni trubky u viddilennyah intesyvnoi terapii. Dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupennya kandydata medychnykh nauk. Vinnytsʹkyy natsionalʹnyy medychnyy universytet imeni Pyrohova MI. Vinnytsia: 2015. 127 s. [in Ukrainian].
 8. Balko AB, Balko OI, Avdeeva LV. Formuvannya bioplivky shtamamy pseudomonas aeruginosa ukrayinsʹkoyi kolektsiyi mikroorhanizmiv. Mikrobiolohichnyi zhurnal. 2013;75(2):50-6. [in Ukrainian].
 9. Galkin MB, Ivanytsia VO, Galkin BM, Filipova TO. Matryks bioplivky – khimichnyy sklad, struktura, funktsiyi. Mikrobiolohiya ta biotekhnolohiya. 2016;4:6-27. [in Ukrainian].
 10. Khatko ZN, Ashinova AA. Issledovaniye antibakterial’noy aktivnosti pektinovykh rastvorov po otnosheniyu k klinicheskim shtammam mikroorganizmov. Nauchno-teoreticheskiy zhurnal «Tekhnologii pishchevoy i pererabatyvayushchey promyshlennosti APK – produkty zdorovogo pitaniya». 2017;1:105-9. [in Russian].
 11. Ming-Chang Wu, Hui-chin Li, Po-Hua Wu, Ping-Hsiu Huang, Yuh-Tai Wang. Assessment of Oligogalacturonide from Citrus Pectin as a Potential Antibacterial Agent against Foodborne Pathogens. Journal of Food Science. 2014;8(79):1541-4.
 12. Haioshko EB. Mikrobiolohichna aktyvnistʹ ridkoyi farmakopeynoyi formy yabluchnoho pektynu pry rozrobtsi opoliskuvachiv dlya porozhnyny rota v doslidakh in vitro. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2016;2(56):21-4. [in Ukrainian].
 13.  Krasiy NI. Biologichni osoblyvosti ta dynamica formuvannya antybiotyco resystentnosti microorganismamy u patsientiv z shtuchnoyu ventylatsiyeyu legen [dysertatsiya]. Ternopilʹsʹkyy natsionalʹnyy medychnyy universytet. Ternopil: 2016. 172 s. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 (155), 2020 год, 137-140 страницы, код УДК 616-095: 579.61: 579.861.2: 57.017.3: 57.047

DOI: