Рябуха О. И.

МАССА ТЕЛА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ПРИ ПРИЁМЕ ЙОДА ОРГА-НИЧЕСКОЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ В УСЛОВИЯХ ОПТИМАЛЬНОЙ ОБЕСПЕ-ЧЕННОСТИ ЙОДОМ


Об авторе:

Рябуха О. И.

Рубрика:

ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В условиях оптимальной обеспеченности йодом при содержании белых беспородных крыс-самцов на полноценном сбалансированном общевивариальном корме исследованы изменения массы тела под влиянием приёма йода органической и неорганической химической природы. Установлена до-стоверная (р < 0,05-0,01) зависимость месячного увеличения массы тела и её еженедельных приростов от химической природы принятого йода. Дополнительное потребление йодсодержащих соединений ин-тенсифицирует процессы анаболизма, на что указывают большие, чем в норме, увеличения показате-лей массы тела. Влияние органического йода на увеличение показателей массы тела было достоверно больше.

Ключевые слова:

щитовидная железа, масса тела, органический йод, неорганический йод

Список цитируемой литературы:

 1. Alyoshin BV, Gubskiy VI. Gipotalamus i shchitovidnaya zheleza. Moskva: Meditsina; 1983. 184 s. [in Russiаn].
 2. Atakhanova BA, Turakulov YaKh. Regulyatsiya vklyucheniya aminokislot v belki shchitovidnoy zhelezy tireoidnymi gormonami. Problemy endokrinologii. 1979;25(4):68-71.[in Russiаn].
 3. Balabolkin MI. Sostoyanie i perspektivy izucheniya problemy fiziologii i patologii shchitovidnoj zhelezy. Terapevticheskiy arkhiv. 1997;10:5-11. [in Russiаn].
 4. Balabolkin MI, Klebanova EM, Kreminskaya VM. Fundamental’naya i klinicheskaya tiroidologiya (rukovodstvo). Moskva: Meditsina; 2007. 816 s. [in Russiаn].
 5. Voronych-Semchenko NM. Koreliatsiia tyreoidnoho statusu z pokaznykamy lipidnoho obminu ta rivnem psykhofiziolohichnoho rozvytku ditei z latentnym hipotyreozom. Fiziolohichnyi zhurnal.2008;54(3):57-64.[in Ukrainian].
 6. Gerasimov AN. Medicinskaya statistika (uchebnoe posobie). Moskva: Medicinskoe informacionnoe agentstvo; 2007. 475 s. [in Russiаn].
 7. Dedov II, Mel’nichenko GA, Fadeev VV. Endokrinologiya. 2-e izd. Moskva: GEOTAR-Media; 2009. 432 s. [in Russiаn].
 8. Esipenko BE, Marsakova NV. Obmen yoda v organakh i tkanyakh belykh krys v period rosta. Fiziologicheskiy zhurnal. 1986;32(3):332-40. [in Russiаn].
 9. Yemelianenko IV, Voronych-Semchenko NM, Tuchak OI. Porivnialnyi analiz strukturno-funktsionalnykh osoblyvostei hipotalamo-hipofizarnotyreoidnoi systemy za umov korektsii hipofunktsii shchytopodibnoi zalozy yodydom kaliiu ta v kompleksi z β-tokoferolom. Klinichna ta eksperymental’na patolohiia. 2012;ХІ/1(3):63-7. [in Ukrainian].
 10. Zapadnyuk IP, Zapadnyuk VI, Zahariya EA, Zapadnyuk BV. Laboratornye zhivotnye. Razvedenie, soderzhanie, ispol’zovanie v ehksperimente. 3-e izd. Kiev: Vishcha shkola; 1983. 383 s. [in Russiаn].
 11. Kirillov VA. Morfologicheskiye izmeneniya v shchitovidnoy zheleze pod vliyaniyem morskoy kapusty. Sbornik trudov po morfologii i khirurgii. Blagoveshchensk; 1960. s. 246-53. [in Russiаn].
 12. Kovtun IV. Vliyaniye yoda mineralnogo i soderzhashchegosya v rastitelnykh pishchevykh produktakh na shchitovidnuyu zhelezu. Problemy patologii v eksperimente i klinike. 1974;2:233-9. [in Russiаn].
 13. Kubarko AI, Yamashita S, redaktory. Shchitovidnaya zheleza. Fundamentalnyye aspekty. Minsk; Nagasaki: Omura-Print; 1998. 356 s. [in Russiаn].
 14. Rachev R, Filipova E, Milonov S, Dashev G. Vliyaniye yodnykh soyedineniy na nakopleniye J131v shchitovidnoy zheleze i na soderzhaniye tireotropnogo gormona v plazme krovi. Problemy endokrinologii. 1973;19(5):99-105. [in Russiаn].
 15. Rieznykov OH. Zahalni etychni pryntsypy eksperymentiv na tvarynakh. Endokrynolohiia. 2003;8(1):142-5. [in Ukrainian].
 16. Ryabukha OI. Gistomorfologiya shchitovidnoj zhelezy i nekotorye pokazateli obmena joda v organizme pod vliyaniem jodbelkovogo preparata iz vodorosli fillofory rebristoj [dissertaciya]. L’vov: L’vov. gos. med. in-t; 1990. 19 s. [in Russiаn].
 17. Stolmakova AI, Novikova EP, Litvin II. O vozmozhnosti obogashcheniya produktov pitaniya belkovoj dobavkoj s jodom. Racional’noe pitanie. Kiev: Zdorov’ya; 1984.19:59-61. [in Russiаn].
 18. Tron’ko M, Shcherbak O. Mikroelementy v endokrynolohii. Aspekty farmakolohii. 2002;10:22-7. [in Ukrainian].
 19. Kettyle WM, Arky RA. Endocrine Pathophysiology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1998. 250 р.
 20. Schreiber V. Patofysiologie žláz s vnitřní sekrecí. 3 vyd. Praha: Avicenum; 1979. 396 s.
 21. Tepperman J, Tepperman HM. Мetabolic and endocrine physiology. 5th ed. Chicago: Year Book Medical Pub; 1987. 350 р.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 1 (142), 2018 год, 97-102 страницы, код УДК 616.391-056.5:(546.15+547.226)

DOI: