Потяженко М. М., Китура О. Е., Невойт А. В., Настрога Т. В., Люлька Н. А.

ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ


Об авторе:

Потяженко М. М., Китура О. Е., Невойт А. В., Настрога Т. В., Люлька Н. А.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Длительное течение хронического панкреатита (ХП) приводит к ухудшению качества жизни (КЖ) и вызывает различные изменения в психоэмоциональной сфере пациентов. Цель работы.Оценить КЖ и уровень тревожности у больных ХП под влиянием лечения. Объект и методы исследования.В исследование включено 68 больных ХП. В начале и через три неде-ли лечения изучалась интенсивность болевого синдрома (по визуальной аналоговой шкале), КЖ и уровень тревожных расстройств. Результаты исследования. По интенсивности болевого синдрома больных ХП выделено четыре клини-ческие группы. В каждой клинической группе отмечено повышение уровня реактивной и личностной тре-вожности и ухудшение КЖ: в III и IV группах обусловлено выраженностью у больных болевого и диспеп-сического синдромов, а в I и II группах – с диарейного и диспепсического синдромов. Через три недели терапии отмечено улучшение КЖ у всех больных по шкалам «рефлюкс-синдром», «диарейный синдром», «диспептический синдром» и снижение уровня реактивной тревожности.

Ключевые слова:

хронический панкреатит, качество жизни, уровень тревожности

Список цитируемой литературы:

 1. 1. Baranskaya EK. Bol’ v zhivote: klinicheskij podhod k bol’nomu i algoritm lecheniya. Farmateka: ezhegodnyj sbornik izbrannyh nauchnomedicinskih statej. 2006:143-53.[in Russiаn].
 2. 2. Danilov DS. Komplaens v medicine i metody ego optimizacii (klinicheskie, psihologicheskie i psihoterapevticheskie aspekty). Psihiatriya i psihofarmakoterapiya im. P.B. Gannushkina. 2008;01:13-20.[in Russiаn].
 3. 3. Dermanova IB, redaktor. Issledovanie trevozhnosti (Ch.D. Spilberger, adaptaciya Yu.L. Hanin). Diagnostika ehmocional’no-nravstvennogo razvitiya. SPb.; 2002. 174 s. [in Russiаn].
 4. 4. Zhdan VN, Babanina MYu, Gurina LI, Kitura EM, Shilkina LN, Ivanickij IV. Primenenie antidepressantov v kompleksnoj terapii zabolevanij zheludochno-kishechnogo trakta. Krims’kij terapevtichnij zhurnal. 2010;2(2):226-30.[in Russiаn].
 5. 5. Zhdan VM, Kaidashev IP, Nevoit HV. Psykhosomatychni rozlady v praktytsi likaria-internista. Poltava; 2011. 344 s.[in Ukrainian].
 6. 6. Kiseleva JM, Il’muhina LV, Vize-Hripunova MA, Sharshova SM. Kachestvo zhizni bol’nyh hronicheskim gepatitom V starshe 50 let. Klinicheskaya medicina. 2009;3:37-45.[in Russiаn].
 7. 7. Kitura OYe, Potiazhenko MM, Nevoit HV, Sokoliuk NL, Velychko YeO. Otsinka yakosti zhyttia ta psykhoemotsiinoho statusu khvorykh na 
 8. khronichnyi pankreatyt. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny. 2017;2(30):57-9.[in Ukrainian].
 9. 8. Kuzin MI, Danilov MV, Blagovidov DF. Hronicheskij pankreatit. M.: Medicina; 1985. 368 s.[in Russiаn].
 10. 9. Kutova NV. Porivnialnyi analiz depresyvnykh ta tryvozhnykh staniv u patsiientiv z khronichnym pankreatytom miliarnoi ta alkoholnoi etiolohii. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii. 2015;23(2):56-60. [in Ukrainian].
 11. 10. Listishenkova YuV. Kliniko-prognosticheskie aspekty kachestva zhizni i priverzhennosti k lecheniyu u bol’nyh hronicheskim biliarnozavisimym 
 12. pankreatitom [disertaciya]. Saratov: Sarat. gosud. med. un-t; 2010. 135 s.[in Russiаn].
 13. 11. Maev IV, Kucheryavyj YuA. Sovremennye podhody k diagnostike i lecheniyu hronicheskogo pankreatita. Kachestvo zhizni. Medicina. 
 14. 2004;2(5):65-9.[in Russiаn].
 15. 12. Neronov VA. Issledovanie kachestva zhizni u bol’nyh virusnіmi gepatitami. Kurskij nauchno-prakticheskij vestnik «Chelovek i ego zdorov’e». 
 16. 2009;3:111-21.[in Russiаn].
 17. 13. Ohlobystin AV. Primenenie preparatov pishchevaritel’nyh fermentov v gastroehnterologii. Klinicheskie perspektivy gastroehnterologii, gepatologii. 2001;2:34-8.[in Russiаn].
 18. 14. Perminov AB. Ispol’zovanie vizual’no-analogovoj shkaly dlya ocenki tyazhesti sostoyaniya pacientov s ostrym gnojnym rinosinusitom. 
 19. Medicinskij zhurnal: ezhekvartal’nyj recenziruemyj nauchno-prakticheskij zhurnal. 2015;3:99-102. [in Russiаn].
 20. 15. Rusyn VI, Sirchak YeS, Kurchak NIu, Moskal OM, Futko KhV. Dynamika pokaznykiv yakosti zhyttia ta psykhosomatychnykh zmin khvorykh na 
 21. khronichnyi pankreatyt pislia kholetsystektomii na foni patohenetychno obgruntovanoi kompleksnoi terapii. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia «Medytsyna». 2014;1(49):36-40. [in Ukrainian].
 22. 16. Sarvir IN. Sravnitel’nye dannye ehksperimental’no-psihologicheskogo issledovaniya lichnosti bol’nyh gipertonicheskoj bolezn’yu i ishemicheskoj bolezn’yu serdca s anksioznymi sostoyaniyami. Medicinskie issledovaniya. 2001;1(1):41-3.[in Russiаn].
 23. 17. Simanenkov VI, Grinevich VB, Potapova IV. Funkcional’nye i psihosomaticheskie rasstrojstva zheludochno-kishechnogo trakta. SPb.: OOO 
 24. «LSP»; 1999. 86 s.[in Russiаn].
 25. 18. Uspenskij YuP, Balukova EV. Trevozhnye rasstrojstva i ih korrekciya v gastroehnterologicheskoj praktike. Consilium Medicum. Gastroehnterologiya. (Pril.). 2008;02:56-9.[in Russiаn].
 26. 19. Har’kina DN, Mordasova VI, Shiryaev OYu. Trevozhno-depressivnye rasstrojstva u bol’nyh hronicheskim pankreatitom. Zhurn. teoretich. i 
 27. praktich. med. 2005;3(1):108-9.[in Russiаn].
 28. 20. Harchenko NV, Anohina GA, Korulya IA. Sovremennye podhody k dieticheskomu pitaniyu bol’nyh hronicheskim pankreatitom. Zdorov’ya 
 29. Ukraуni. 2011;4(22):17-8.[in Russiаn].
 30. 21. Scott J, Huskisson EC. Graphic represrntation of pain. Pain. 1976;2(2):175-86.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 1 (142), 2018 год, 163-167 страницы, код УДК 616.37-002-08:616.89

DOI: