Костура В. Л.

ИНДЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА


Об авторе:

Костура В. Л.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Установлено, что у детей с избыточной массой тела проба Шиллера-Писарева была положитель-ной в 1,44 раза чаще, чем у детей с нормальной массой тела. У детей с нормальной массой тела показатели индекса РМА соответствуют гингивиту легкой степени тяжести, а у детей с избыточной массой тела и ожире-нием средней степени тяжести. Кровоточивость десен у детей с нормальной массой тела согласно индексу СРІ соответствует низкому уровню при поражении до 0,5 секстант, а с избыточной массой и ожирением отвечает умеренному уровню при поражении до 1,5 секстант.

Ключевые слова:

заболевания тканей пародонта, дети, избыточная масса тела, пародонтальные индексы

Список цитируемой литературы:

  1. Vlasenko MV, Semeniuk IV, Slobodianiuk HH. Tsukrovyi diabet i ozhyrinnia – epidemiia KhKhI stolittia: suchasnyi pidkhid do problemy. Ukrainskyi terapevtychnyi zhurnal. 2011;2:50-5. [in Ukrainian].
  2. Emelyanova NYu, Emelyanov DV. Analiz stomatologicheskogo statusa u bolnyih s izbyitochnoy massoy tela: mezhdistsiplinarnyiy pohod. Ukr. terapevt. zhurn. 2011;4:79-81. [in Russiаn].
  3. Kaskova LF, Abramova OE. Poshyrenist khronichnoho kataralnoho hinhivitu u ditei Poltavskoi oblasti. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2006;2:51-3. [in Ukrainian].
  4. Kolesnik KA, Kolesnik DK, Zherdeev GV. Ozhirenie u detey i podrostkov kak faktor riska razvitiya vospalitelnyih zabolevaniy parodonta. Tavricheskiy mediko-biolog. vestnik. 2012;15(2):305-9. [in Russiаn].
  5. Leus PA, Yudina NA. Zabolevanie parodonta. Minsk: Energopress; 2016. 350 s. [in Russiаn].
  6. Maidannyk VH, Khaitovych MV, Pavlyshyn HA, Ivanko OH, Nechytailo YuM, Ocheretko VV. Poshyrenist nadlyshkovoi masy tila ta pidvyshchenoho arterialnoho tysku sered shkoliariv riznykh rehioniv Ukrainy. Mizhnarod. zhurn. pediatrii, akusherstva i hinekolohii. 2013;3(1):33-9. [in Ukrainian].
  7. Homenko LA, Bidenko NV, Ostapko OI. Zabolevaniya parodonta u lits molodogo vozrasta: problema riska i diagnostiki. Stomatolog. 2006;1:54-7. [in Russiаn].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 1 (142), 2018 год, 360-363 страницы, код УДК 616.311.2-002-018-053.2-056.52

DOI: