Ерошенко Г. А., Шевченко К. В., Крамаренко Д. Р., Билаш С. М., Пронина Е. Н., Ячмень А. И.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ СМЕШАННОЙ СЕКРЕЦИИ


Об авторе:

Ерошенко Г. А., Шевченко К. В., Крамаренко Д. Р., Билаш С. М., Пронина Е. Н., Ячмень А. И.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В работе представлены современные взгляды о структурно-функциональных особенностях слюнных желез смешанной секреции, по данным отечественной и зарубежной литературы, которые имеют большое значение в поддержке не только стоматологического здоровья населения, но и жизнедеятельности целого организма. Проанализировано строение поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез в возрастном аспекте, что дает нам понятие о значимости этих желез в поддержке гомеостаза ротовой полости. Секретом слюнных желез выступает слюна, которая не только участвует в процессах, проходящих в ротовой полости, но и является высокоинформативным объектом отражающим общее состояние здоровья человека.

Ключевые слова:

слюнные железы, смешанная секреция, возрастной аспект.

Список цитируемой литературы:

 1. Yousem DM, Kraut MA, Chalian AA. Major salivary gland imaging. Radiology. 2000;216(1):19-29.
 2. Tsukanov DV. Strukturni osoblyvosti pryvushnykh slynnykh zaloz shchuriv pislya vvedennya platyfilinu. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2012;4:120- 2. [in Ukrainian].
 3.  Afanasyev YuI, Yurina NA, redaktory. Gistologiya, embriologiya, tsitologiya: uchebnik; 6-ye izd., pererab. i dop. Moskva: GEOTAR-Media; 2012. 798 s. [in Russian].
 4.  Paches AI, Tabolinovskaya TD. Opukholi slyunnykh zhelez. Moskva: Prakticheskaya meditsina; 2009. 470 s. [in Russian].
 5.  Shevchenko KV, Yeroshenko HA, Kramarenko RD, Pronina OM, Kudinov MV. Suchasni uyavlennya pro strukturno-funktsionalnu orhanizatsiyu slynnykh zaloz. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2018;3(145):50-8. [in Ukrainian].
 6. Yeroshenko GA. Strukturna orhanizatsiya velykykh slynnykh zaloz za umov stymulyatsiyi sympatychnoho ta parasympatychnoho viddiliv vehetatyvnoyi nervovoyi systemy [avtoreferat]. Simferopol; 2010. s. 7-28. [in Ukrainian].
 7. Koveshnikov VH, redaktor. Anatomiya lyudyny: v 3-kh t.; pidruchnyk dlya stud. VMNZ. Tom 2. Luhansk: Virtualna realnist; 2007. 259 s. [in Ukrainian].
 8.  Lutsyk OD, Chaykovskyi YuB, redaktory. Histolohiya. Tsytolohiya. Embriolohiya: pidruchnyk. Vinnytsya: Nova knyha; 2018. s. 445-7. [in Ukrainian].
 9. Lutsyk OD. Histolohiya lyudyny: pidruch. dlya studentiv VMNZ. Vyd. 4-te dooprats. i vypr. Kyiv: Knyha plyus; 2010. 584 s. [in Ukrainian].
 10. Opravin AS, Ulyanovskaya SA, Afonicheva YeN. Organometricheskiye kharakteristiki podnizhnechelyustnykh slyunnykh zhelez cheloveka v plodnom periode ontogeneza v Arkhangelskoy oblasti. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovaniy. 2014;1:255. [in Russian].
 11. Tabachnyuk NV, Oliynyk IYu. Zmina morfolohichnykh ta antropometrychnykh kharakterystyk pidnyzhnyoshchelepnykh slynnykh zaloz plodiv lyudyny. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2014;1,4(113):296-301. [in Ukrainian].
 12.  Tabachnyuk NV, Oliynyk IYu. Morfohenez pidnyzhnyoshchelepnoyi slynnoyi zalozy v zarodkiv i peredplodiv lyudyny. Aktual. probl. suchasn. med.: Visn. Ukr. med. stomat. akad. 2014;14(3):258-61. [in Ukrainian].
 13.  Bernik NV. Morfolohichna ta antropometrychna kharakterystyka pidyazykovykh slynnykh zaloz u plodovomu periodi prenatalnoho ontohenezu lyudyny. Klinichna anatomiya ta operatyvna khirurhiya. 2014;13(3):48-53. [in Ukrainian].
 14. Kuvayeva OV, Vasilyeva LS. Struktura podchelyustnoy zhelezy cheloveka i yeye polovyye osobennosti v pervyy period zrelogo vozrasta. Uspekhi sovremennogo yestestvoznaniya. 2009;3:43. [in Russian].
 15. Hnatyuk MS, Posolenyk LYa. Strukturno-funktsionalne doslidzhennya osoblyvostey vikovoyi perebudovy arteriy pidnyzhnyoshchelepnoyi zalozy. Medychna khimiya. 2013;15(2):48-51. [in Ukrainian].
 16.  Kulayeva LV, Burov VV, Semina MN. K voprosu o vozrastnykh izmeneniyakh slyunnykh zhelez cheloveka [Internet]. Byulleten meditsinskikh internet-konferentsiy. 2013;3(2) [tsitirovano 7 fevr. 2015]. Dostupno: http://medconfer.com/node/1928 [in Russian].
 17. Denisov AB. Slyuna i slyunnyye zhelezy. Izd. 2-ye,pererab. i dop. Moskva: Izd-vo RAMN; 2009. 470 s. [in Russian].
 18.  Pronina OМ, Koptev MM, Bilash SМ, Yeroshenko GA. Response of hemomicrocirculatory bed of internal organs on various external factors exposure based on the morphological research data. Svіt medicini ta bіologіі. 2018;1(63):153-7.
 19. Hnatyuk MS, Hasyuk PA. Histokhimichna kharakterystyka struktury atsynarnoho viddilu velykykh slynnykh zaloz lyudyny. Medychna khimiya. 2012;14(1):118-20. [in Ukrainian].
 20.  Yeroshenko GA. Zminy tynktorialnykh vlastyvostey tsytoplazmy epiteliotsytiv slynnykh zaloz pislya vvedennya adrenalinu i atsetylkholinu. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2013;1(36):122-4. [in Ukrainian].
 21. Gerasimova YeYe. Uroven oksida azota i antiradikalnaya aktivnost v sekretakh bolshikh slyunnykh zhelez (khronobiologicheskiy aspekt). Elektronnyy nauchno-obrazovatelnyi vestnik «Zdorovye i obrazovaniye v XXI veke». 2010;12(3):140-1. [in Russian].
 22.  Kovalenko OV, Yeroshenko GA, Kostenko VO. Morfofunktsionalni zminy pidnyzhnyoshchelepnoyi slynnoyi zalozy shchuriv za umov khronichnoho travmatychnoho sialadenitu ta vvedennya l-selenometioninu. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2012;1(32):112-6. [in Ukrainian].
 23. Aure MH, Konieszny SF, Ovitt CE. Salivary gland homeostasis is maintained through acinar cell self-duplication. Developmental Cell. 2015;33(2):231-7.
 24. Timofeyev AA. Sekretornaya funktsiya slyunnykh zhelez u bolnykh s ostrymi odontogennymi vospalitelnymi zabolevaniyami chelyustey. Sovremennaya stomatologiya. 2011;4:70-4. [in Russian].
 25. Tsukanov DV. Strukturne zabezpechennya slynoutvorennya v normi. Aktual. probl. suchasn. med.: Visn. Ukr. med. stomat. akad. 2014;14(2):200- 4. [in Ukrainian].
 26.  Tymoshenko YuV. Morfo-funktsionalni osoblyvosti slyzovoyi obolonky tverdoho pidnebinnya za umov eksperymentalnoyi kserostomiyi [avtoreferat]. Dnipro; 2018. s. 6-14. [in Ukrainian].
 27.  Lin AL, Johnson DA, Stephan KT, Yeh C-K. Alteration in Salivary Function in Early HIV Infection. Journal of Dental Research. 2003;82(9):719-24.
 28.  Senchakovych YuV, Yeroshenko HA, Kazakova KS. Suchasni pohlyady na prychyny dysfunktsiyi slynnykh zaloz. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2013;4(41):112-6. [in Ukrainian].
 29. Yeroshenko GA, Yashchenko AM, Koptеv MM, Shevchenko KV. Osoblivostі citotopografіі plazmocitіv u velikih slinnih zalozah shchurіv u normі ta pri rіvznih funkcіonal’nih stanah. Svіt medicini ta bіologіі. 2017;4(62):179-82. [in Ukrainian].
 30.  Chaykovskyi YuB, Tsukanov DV. Strukturni osoblyvosti pid nyzhnyoshchelepnykh slynnykh zaloz shchuriv pislya vvedennya prozerynu. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2012;2:172-5. [in Ukrainian].
 31.  Yeroshenko GA, Shepitko VI, Chaykovskyi YuB. Slynni zalozy. Histofiziolohiya stymulyovanoyi sekretsiyi. Poltava: UMSA; 2014. 149 s. [in Ukrainian].
 32. Yeroshenko GA. Analiz znachushchosti korelyatsiynykh zvyazkiv mizh morfometrychnymy pokaznykamy pidyazykovykh slynnykh zaloz shchuriv pislya stymulyatsiyi. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2012;2(3):160-3. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 2 (149), 2019 год, 30-34 страницы, код УДК 616.316-07

DOI: