Удод A. А., Гливинская А. О.

ИНТРАОРАЛЬНЫЙ ГАЛИТОЗ У ПАЦИЕНТОВ С НЕСЪЕМНЫМИ ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ


Об авторе:

Удод A. А., Гливинская А. О.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Проведено обследование 128 стоматологических больных 35–55 лет, имеющих в полости рта несъемные ортопедические конструкции, изготовленные по различным технологиям, из различных материалов. Изучали гигиену полости рта, наличие и степень интраорального галитоза. Отсутствие галитоза зарегистрировано у 65,9% обследованных пациентов с протезами из титана, у 43,6% лиц с цельнолитыми конструкциями из дентальных сплавов и у 4,4% пациентов со штампованно-паянными протезами. Показано влияние гигиены полости рта, материалов и технологии изготовления несъемных протезов.

Ключевые слова:

галитоз, несъёмные ортопедические конструкции, гигиена полости рта

Список цитируемой литературы:

 1. Ulytovskyi SB. Otsenka stepeny vyrazhennosty halytoza. DentArt. 2004;4:27-9. [in Russiаn].
 2. Ashwath B, Vijayalakshmi R, Malini S. Self-perceived halitosis and oral hygiene habits among under-graduate dental students. J Indian Soc Periodontol. 2014;18(3):357-60.
 3. Nazir MA, Almas Kh, Majeed MI. The prevalence of halitosis (oral malodor) and associated factors among dental students and interns, Lahore, Pakistan. Eur J Dent. 2017;11(4):480-5.
 4. Haranina TS, Zhytariuk LV, Krasniuk IP. Halitoz ta mozhlyvosti yoho korektsii. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2012;16,2(62):43-6. [in Ukrainian].
 5. Sidelnikova LF, Dudnikova MO. Obgruntuvannia vyboru zasobiv i metodiv indyvidualnoi hihiieny porozhnyny rota u patsiientiv, yaki khvoriiut na halitoz, u riznykh klinichnykh sytuatsiiakh. Novyny sto-matolohii. 2011;4:33-6. [in Ukrainian].
 6. Petrushanko TO, Ilenko NV. Osoblyvosti likvidatsii oralnykh faktoriv halitozu. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2010;2(2):108-9. [in Ukrainian].
 7. Seemann R. Gestion de l’halitose au cabinet dentaire: Résultats d’un atelier de consensus international. Swiss dental journal. 2014;124(12):13339.
 8. Solovev AA. Dyahnostyka, klynycheskye pryznaky halytoza y metody eho ustranenyia [avtoreferat]. M.; 2007. 22 s. [in Russiаn].
 9. Kotov KS. Sroky reabylytatsyy patsyentov s syndromom zhzhenyia rta, vyzvannym halvanozom. Fundamentalnye yssledovanyia. 2015;16:1170-3. [in Russiаn].
 10. Ovcharenko EN. Yzmenenye mykrobyotsenoza rotovoi zhydkosty pod vozdeistvyem kobaltokhromovykh y nykelekhromovykh splavov ortopedycheskykh konstruktsyi u patsyentov s sakharnym dyabetom 2 typa. Zhurnal Hrodnenskoho hosudarstvennoho medytsynskoho unyversyteta. 2014;1:39-41. [in Russiаn].
 11. Urukov YuN, Moskovskyi AV, Vokulova YuA. Zabolevanyia slyzystoi obolochky polosty rta, obuslovlennye materyalamy zubnykh protezov. Sovremennye problemy nauky y obrazovanyia. 2015;6. Dostupno: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23012 (data obrashchenyia: 10.05.2018). [in Russiаn].
 12. Surzhanskyi SK, Sheliakova IP. Otsenka effektyvnosty zubnykh protezov yz tytana. Materialy Miedzynarodowej konferencji «Dynamica naukowych Badan-2007». Tym 7. Medycyna. Nauk biologicznych. Fizyczna kultura i sport. Przemysl: Nauka i studia. 2007. s. 9-14. [in Russiаn].
 13. Ianishen IV, Maslovskyi OS. Halitoz yak problema klinichnoi stomatolohii: chastota i tiazhkist u patsiientiv na etapakh ortopedychnoho likuvannia. Medytsyna sohodni i zavtra. 2015;1:126-9. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 (144), 2018 год, 382-384 страницы, код УДК 616.314-76-085.47

DOI: