Девяткин А. Е.

ГИСТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОДОНТОГЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ


Об авторе:

Девяткин А. Е.

Рубрика:

ЛЕКЦИИ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В данной статье приведены результаты исследования новообразований челюстно-лицевой области, описаны наиболее часто встречающиеся одонтогенные опухоли, которые характеризуются доброкачественным течением. На основании проведенных гистологических и гистохимических исследований опухолей челюстно-лицевой области, сопоставления с эмбриогенезом, определено гистологическое развитие (гистогенез) разных их типов. В дальнейшем, при пролонгированном наблюдении больных, возможно прогнозировать степень злокачественности каждого типа опухоли.

Ключевые слова:

опухоли, доброкачественные образования, морфологические особенности опухолей, диагностика.

Список цитируемой литературы:

 1. Len’kova II, Parkhimovich NP. Dobrokachestvennyye neodontogennyye opukholi kostey chelyustno-litsevoy oblasti. Minsk: BGMU; 2009. 32 s. [in Russian].
 2. Sokolova NA, Voloshina LI, Skikevich MG. Zabolevayemost’ zlokachestvennymi novoobrazovaniyami chelyustno-litsevoy lokalizatsii. V: Pokhoden’ko-Chudakova IO, redaktor. Parinskiye chteniya 2014. Integrativnaya meditsina v chelyustno-litsevoy khirurgii i stomatologii. Sbornik trudov nauch.-prakt. konf. s uchastiyem DMS. Minsk: 2014. s. 345-8. [in Russian].
 3. Shargorodskiy AG, Rutskiy NF. Dobrokachestvennyye i zlokachestvennyye opukholi myagkikh tkaney i kostey litsa. Moskva: VUNMTS; 1999. 192 s. [in Russian].
 4. Bagríy MM, Díbrova VA, redaktor. Metodiki morfologíchnikh doslídzhen’. Vínnitsya: Nova kniga; 2016. 328 s. [in Ukrainian].
 5. Belyayev AM, redaktor. Mezhdunarodnaya klassifikatsiya bolezney – onkologiya (MKB-O), 3 izdaniye, 1 peresmotr. SPb.: Izd-vo «Voprosy onkologii»; 2017. 352 s. [in Russian].
 6. International classification of diseases for oncology (ICD-O) – 3rd edition, 1st revision. 1. Neoplams – classification. I. World Health Organization. Available from: ISBN 978 92 4 154849 6.
 7. Matveyeva OV, Zhandarova LF, Pavlenko NN, Kesov LA. Ispol’zovaniye morfologicheskikh metodov issledovaniya v diagnostike pervichnykh i vtorichnykh opukholey kostey. Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal. 2016;12(4):566-70. [in Russian].
 8. Avetikov DS, Yatsenko IV. Sovremennyye podkhody k klassifikatsii kist chelyustey. Problemnyye yekologíí̈ ta meditsini. 2012;16(1-2):3-6. [in Russian].
 9. Sokolova NA, Avetikov DS, Ruzín GP. Peredovyye obyazannosti zaklyuchennogo: slovesnyy posylnik. Poltava: ASMÍ; 2012. 66 s. [in Russian].
 10. Khar’kov LV, redaktor. Khirurgicheskaya stomatologiya i klinika detskoy khirurgii: meditsinskiy fakul’tet. Meditsina; 2015. 496 s. [in Russian].
 11. Gasyuk AP, Rybalov OV, Dubrovina YeV. Gipoteza morfogeneza opukholey slyunnykh zhelez. Mater. ІІІ Vserossiyskoy n.-pr. konf. s mezhdunar. uch. «Zabolevaniya i povrezhdeniya slyunnykh zhelez. Regional’nyye osobennosti». Barnaul: 2014. s. 64-6. [in Russian].
 12. Paches AI. Opukholi golovy i shei. Klinicheskoye rukovodstvo. Moskva: Prakticheskaya meditsina; 2013. 478 s. [in Russian].
 13. Timofeyev AA. Chelyustno-litsevaya khirurgiya. Kiyev: VSI Meditsina; 2010. s. 57-61. [in Russian].
 14. Holcomb GW, Murphy JP. Ashkraft’s pediatric surgery. 5th ed. Philadelphia: SAUNDERS ELSEVIER; 2010. 1101 p.
 15. Kasana P, Sadiq H, Priya S. Odontogenic Tumors. IP Innovative Publication Pvt. Ltd; 2017. 81 p.
 16. Shums’kiy AV. Onkologiya dlya stomatologov. Stomatologiya dlya onkologov. Moskva; 2016. 384 s. [in Russian].
 17. Bondar’ GV, Dumanskiy YuV, Popovich AYu. Onkologiya. Kiyev; 2015. 576 s. [in Russian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 Том 1 (150), 2019 год, 13-17 страницы, код УДК 616.314-006:611.018

DOI: