Ерошенко Г. А., Шевченко К. В., Крамаренко Д. Р., Вильховая Е. В., Ячминь А. И.

ДИСФУНКЦИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ – АКТУАЛЬНАЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА


Об авторе:

Ерошенко Г. А., Шевченко К. В., Крамаренко Д. Р., Вильховая Е. В., Ячминь А. И.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Слюнные железы, секретом которых является слюна, играют важную роль в обеспечении многих процессов, происходящих в ротовой полости. Поэтому от состояния и функциональной их активности зависят, как структурные так и функциональные особенности полости рта. В работе представлена связь полноценного функционирования слюнных желез с деятельностью различных органов и систем организма, анализ причин возникновения гипофункции слюнных желез. Проанализировано изменение структуры слюнных желез в условиях экспериментального травматического сиаладенита и изучения изменения тинкториальных свойств эпителиоцитов конечных отделов слюнных желез крыс, в ответ на действие различных экзогенных факторов. Таким образом, слюнные железы, выполняя ряд важных физиологических процессов, играют важную роль в поддержании гомеостаза полости рта, а нормальная работа слюнных желез является необходимым условием не только для осуществления многих процессов, происходящих в ротовой полости, но и в организме в целом.

Ключевые слова:

дисфункция, слюнные железы, слюна, ксеростомия, болезнь.

Список цитируемой литературы:

 1. Kostilenko YuP. Bazisnaya funktsiya slyunnykh zhelez. Poltava; 1999. 55 s. [in Russiаn].
 2. Lutsyk OD, Chaykovskyi YuB, redaktory. Histolohiya. Tsytolohiya. Embriolohiya: pidruchnyk. Vinnytsya: Nova knyha; 2018. s. 447-55. [in Ukrainian].
 3. Runova NB. Sovremennyye printsipy diagnostiki i lecheniya zabolevaniy slyunnykh zhelez. Sovremennyye tekhnologii v meditsine. 2011;3:152- 6. [in Russian].
 4. Möller K, Kohles N, Eßer D. Surgery in Salivary Gland Diseases. Laryngorhinootologie. 2016;95(10):709-32.
 5. Wu CB, Xi H, Zhou Q, Zhang LM. The diagnostic value of technetium 99m pertechnetate salivary gland scintigraphy in patients with certain salivary gland diseases. J Oral Maxillofac Surg. 2015;73(3):443-50.
 6. Timofeyev AA. Sekretornaya funktsiya bolshikh i malykh slyunnykh zhelez pri galvanizme i galvanoze. Sovremennaya stomatologiya. 2013;3:72- 6. [in Russian].
 7. Zhukov VI, Horbach TV, Denysenko SA. ukl. Biokhimiya zuba i slyny. Kharkiv: KHNMU; 2012. 46 s. [in Ukrainian].
 8. Bahar MŠ, Jerin A, Hočevar-Boltežar I. Higher levels of total pepsin and bile acids in the saliva as a possible risk factor for early laryngeal cancer. Radiology and oncology. 2015;49(1):59-64.
 9. Baker OJ, Ruhl S, Kramer JM, Edgerton M. Saliva-Microbe Interactions and Salivary Gland Dysfunction. Advances in Dental Research. 2014;26(1):7-14.
 10. Komarova KV, Ratkina NN, Polenichkin VK. Sposob otsenki sekretornoy funktsii slyunnykh zhelez. Kazanskiy meditsinskiy zhurnal. 2013;2(94):245-6. [in Russian].
 11. Afanasyev VV, Abdusalamov MR. Atlas zabolevaniy i povrezhdeniy slyunnykh zhelez. M.: VUNMTS Roszdrava; 2008. 192 s. [in Russian].
 12. Senchakovych YuV, Kazakova KS, Yeroshenko GA. Suchasni pohlyady na prychyny dysfunktsiyi slynnykh zaloz. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2013;4(41):112-6. [in Ukrainian].
 13. Kovalenko OV, Yeroshenko GA, Kostenko VO. Morfofunktsionalni zminy pidnyzhnyoshchelepnoyi slynnoyi zalozy shchuriv za umov khronichnoho travmatychnoho sialadenitu ta vvedennya L-selenometioninu. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2012;1:125-9. [in Ukrainian].
 14. Tsukanov DV. Strukturni osoblyvosti pryvushnykh slynnykh zaloz shchuriv pislya vvedennya platyfilinu. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2012;4:120- 2. [in Ukrainian].
 15. Qi W, Yang NY, Shan XF. Effect of parasympathectomy on the salivary secretion of submandibular glandin rats. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2011;46(9):519-23.
 16. Senchakovych YuV, Yeroshenko GA. Morfometrychna kharakterystyka lanok mikrotsyrkulyatornoho rusla pidnebinnykh zaloz shchuriv pry eksperymentalniy hiposalivatsiyi. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2014;3(3):275-8. [in Ukrainian].
 17. Shevchenko KV, Yeroshenko GA, Yakushko OS, Kazakova KS, Kramarenko DR. Morphometric description of the exchange segment of microvasculature of rats’ salivary glands in normal conditions and chronic ethanol intoxication. Wiadomości Lekarskie. 2019;72(3):323-6.
 18. Shepitko IV, Tsukanov DV, Yeroshenko GA. Zminy predstavnytstva leykotsytiv v slynnykh zalozakh pry riznykh funktsionalnykh stanakh. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2011;1(2):294. [in Ukrainian].
 19. Yeroshenko GA. Zminy tynktoryalnykh vlastyvostey tsytoplazmy epiteliotsytiv slynnykh zaloz pislya vvedennya adrenalinu i atsetylkholinu. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2013;1(36):122-5. [in Ukrainian].
 20. Pelypenko LP, Yeroshenko GA, Bilash SM. Zminy struktury pidyazykovoyi zalozy shchuriv pislya vvedennya adrenalinu i atsetylkholinu. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2008;4:59-64. [in Ukrainian].
 21. Senchakovych YuV, Yeroshenko GA, Kazakova KS. Reaktsiya klitynnykh komponentiv slyzovoyi obolonky tverdoho pidnebinnya shchuriv na vvedennya adrenalinu. Ukrayinskyi stomatolohichnyi almanakh. 2012;5:69-71. [in Ukrainian].
 22. Yeroshenko GA. Elektronomikroskopichna kharakterystyka pidshchelepnykh zaloz shchuriv, stymulyovanykh adrenalinom. Tavrycheskyy medyko-byolohycheskyy vestnyk. 2006;9(9):56-8. [in Ukrainian].
 23. Yeroshenko GA, Lysachenko OD, Pelypenko LB. Reaktsiya vstavnykh protok slynnykh zaloz na vvedennya adrenalinu ta atsetylkholinu v eksperymenti. Klinichna anatomiya ta operatyvna khirurhiya. 2007;2:68-71. [in Ukrainian].
 24. Yeroshenko GA, Shepitko VI, Kostylenko YuP. Strukturna orhanizatsiya pidnyzhnyoshchelepnoyi zalozy shchuriv pislya vvedennya adrenalinu i atsetylkholinu. Visnyk naukovykh doslidzhen. 2008;3:58-60. [in Ukrainian].
 25. Hordiyenko LP, Yeroshenko GA, Neporada KS. Osoblyvosti morfolohichnykh zmin v slynnykh zalozakh shchuriv za umov hlutamatindukovanoho ozhyrinnya. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2015;2(49):93-5. [in Ukrainian].
 26. Shepitko IV, Yeroshenko GA. Morfofunktsionalna kharakterystyka pidnyzhnyoshchelepnoyi slynnoyi zalozy pry eksperymentalnomu hostromu aseptychnomu sialadeniti. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2012;1:238-41. [in Ukrainian].
 27. Afanasyev VV. Slyunnyye zhelezy. Bolezni i travmy: rukovodstvo dlya vrachey. M.: GEOTAR-Media; 2012. 296 s. [in Russian].
 28. Tabachnyuk NV, Oliynyk IYu. Otsinka i nformatyvnosti metodiv diahnostyky pry doslidzhenni morfohenezu pidnyzhnyoshchelepnoyi slynnoyi zalozy. Klinichna ta eksperymentalna patolohiya. 2010;9,3(33):148-52. [in Ukrainian].
 29. Al-Mousa H, Al-Shammari Z, Al-Ghonaium A. Allogeneic stem cell transplantation using myeloablative and reduced-intensity conditioning in patients with major istocompatibility complex class II deficiency. Biol. Blood Marrow ransplant. 2010;16(6):818-23.
 30. Wells LK, Gaete M, Matalova E. Dynamic relationship of the epithelium and mesenchyme during salivary gland initiation: the role of Fgf10. Biol. Open. 2013;2(10):981-9.
 31. Kim DKh, Yeradze PE. Klinicheskiy sluchay: diagnostika i lecheniye slyunnoy kisty atipicheskoy lokalizatsii. ХХХI itogovaya konf. molodykh uchonykh (Moskva, 16-30 marta 2009 goda): sb. trudov konf. M.: MGMSU; 2009. s. 153-4. [in Russian].
 32. Yeroshenko GA, Shevchenko KV, Kramarenko DR, Yachmin` AI. Dysfunkciya slynnykh zaloz – aktualna medikosocialna problema. Visnyk problem biologiyi i medycyny. 2019;1(149):30-4. [in Ukrainian].
 33. Akhtemiychuk YuT, Oliynyk IYu. Kliniko-morfolohichni aspekty doslidzhennya velykykh slynnykh zaloz. Klin. anat. ta operat. khirurhiya. 2009;8,3(29):76-80. [in Ukrainian].
 34. Witt BL, Schmidt RL. Ultrasound-guided core needle biopsy of salivary gland lesions: a systematic review and meta-analysis. The Laryngoscope. 2014;124(3):695-700.
 35. Mokhammad MM, Gunko VI. Sovremennyi vzglyad na zabolevaniye slyunnykh zhelez. Zdorovye i obrazovaniye v XXI veke: sb. nauch. tezisov i statey. 2009;4(11):322-4. [in Russian].
 36. Delli K, Spijkervet FK, Vissink A. Salivary gland diseases: infections, sialolithiasis and mucoceles. Monographs in oral science. 2014;24:135-48.
 37. Mandel L. Salivary gland disorders. The Medical clinics of North America. 2014;98(6):1407-49.
 38. O’Connor R, Mitchell DA, Brennan PA. Focused review of investigation, management and outcomes of salivary gland disease in specialtyspecific journals. The British journal of oral & maxillofacial surgery. 2014;52(6):483-90.
 39. Shatokhin AI. VICH-svyazannyye porazheniya slyunnykh zhelez: voprosy diagnostiki i lecheniya. Stomatologiya. 2010;4:21-4. [in Russian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 Том 1 (150), 2019 год, 22-26 страницы, код УДК 616.316-084

DOI: