Пивторак Е. В., Шевчук Н. А., Пивторак Н. А.

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТИОТРИАЗОЛИНА И L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТА НА МАРКЕРЫ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ БОЛЬНЫХ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ


Об авторе:

Пивторак Е. В., Шевчук Н. А., Пивторак Н. А.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Определили влияние комплексной терапии на показатели функции эндотелия у больных НАЖБП. Обследовано 135 больных НАЖБП с избыточной массой тела и ожирением и 20 практически здоровых лиц. Установлено, что дополнительное назначение тиотриазолина и L-лизина эсцината существенно влияло на уровень концентрации эндотелина-1 (ET-1). По сравнению с периодом до лечения содержание ЭТ-1 снизился у больных НАЖБП с нормальной массой тела в 1,5 раза, с избыточной массой – в 1,4 раза, с ожирением I степени – в 1,5 раза, с ожирением II степени – в 1,6 раза (p<0.05). По сравнению с базовой терапией содержание ЭТ-1 снизился у больных НАЖБП с нормальной массой тела на 20,9%, с избыточной массой – на 16,3%,с ожирением 1 степени – на 15,2%, с ожирением II степени – на 21,1% (p <0.05). Показатели концентрации С-реактивного белка и уровень фактора фон Виллебранда тоже статистически значимо снижались

Ключевые слова:

неалкогольная жировая болезнь печени, эндотелиальная дисфункция, лечение, тиотриазолин, L-лизина эсцинат.

Список цитируемой литературы:

 1.  Ivashkin VT, Maevskaya MV, Pavlov ChS, Tihonov IN, Shirokova EN, Bueverov AO, i dr. Klinicheskie rekomendatsii po diagnostike i lecheniyu nealkogolnoy zhirovoy bolezni pecheni Rossiyskogo obschestva po izucheniyu pecheni i Rossiyskoy gastroenterologicheskoy assotsiatsii. Ros. zhurn. gastroenterol., gepatol., koloproktol. 2016;26(2):24-42. [in Russiаn].
 2.  Skrypnyk IM, Maslova HS, Havlovskyi OD, Mandryka LYu. Antyoksydantno-prooksydantnyi status u khvorykh na nealkoholnyi steatohepatyt u poiednanni z tsukrovym diabetom 2-ho typu u dynamitsi kompleksnoho patohenetychnoho likuvannia. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2013;1(3):211-6. [in Ukrainian].
 3. Babak OYa, Lapshina EA, Babak MO, Chernyak AN. Strategiya lecheniya bolezney pecheni. Rol i mesto ademetionina s pozitsii dokazatelnoy meditsinyi. Suchasna hastroenterolohiia. 2015;1:30-4. [in Ukrainian].
 4. Yurev KL. Ademetionin pri boleznyah pecheni. Dokazatelnoe dose. Ukrainskyi medychnyi chasopys. 2011;3:63-9. [in Russiаn].
 5. Pankiv VI. Suchasni mozhlyvosti korektsii funktsionalnoho stanu pechinky u khvorykh na tsukrovyi diabet iz vykorystanniam preparatu HepaMerts (LornitynLaspartat). Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal. 2012;5:36-42. [in Ukrainian].
 6. Khukhlina OS, Mandryk OIe, Antoniv AA. Efektyvnist kompleksnoho zastosuvannia hepadyfu, ezetrolu ta fozynoprylu pry nealkoholnomu steatohepatyti u patsiientiv iz hipertonichnoiu khvoroboiu II stadii. Zaporozhskyi medytsynskyi zhurnal. 2013;5:60-3. [in Ukrainian].
 7.  Khukhlina OS, Mandryk OIe. Nealkoholnyi steatohepatyt ta hipertonichna khvoroba: osoblyvosti komorbidnoho perebihu, optymizovani pidkhody do likuvannia [monohraffia]. Chernivtsi, Ukraina; 2014. 204 s. [in Ukrainian].
 8.  Kravchun NO, Zemlianitsyna OV, Dorosh OH, Cherniavska IV. Dyferentsiiovanyi pidkhid do likuvannia nealkoholnoi zhyrovoi khvoroby pechinky u khvorykh na tsukrovyi diabet 2 typu. Klinichna endokrynolohiia ta endokrynna khirurhiia. 2013;2(43):47-55. [in Ukrainian].
 9. Novikov VE, Klimkina EI. Farmakologiya gepatoprotektorov. Obzoryi po klinicheskoy farmakologii i lekarstvennoy terapii. 2005;4(1):2-20. [in Russiаn].
 10. Pivtorak KV. Endotelioprotektorna diia tiotryazolinu pry likuvanni khvorykh na nealkoholnu zhyrovu khvorobu pechinky. Materialy VI Konhresu Pivdenno-Skhidno Yevropeiskoho Medychnoho Forumu ta XIV Zizdu Vseukrainskoho Likarskoho Tovarystva (VULT). 2015 veres. 9-12; Odesa. Odesa: Vydavnytstvo Bartienieva; 2015. s. 263. [in Ukrainian].
 11. Poluhina AV, Vinnitskaya EV, Bordin DS, Sandler YuG. Nealkogolnaya zhirovaya bolezn pecheni u komorbidnyih patsientov: opyit terapii s ispolzovaniem Tiotriazolina. Effektivnaya farmakoterapiya. Gastroenterologiya. 2018;3(32):20-4. [in Russiаn].
 12. Pivtorak KV. Zminy yakosti zhyttia patsiientiv na nealkoholnyi steatohepatyt pislia kompleksnoho likuvannia iz zastosuvanniam kardioprotektornykh zasobiv metabolichnoho typu. Biomedical and biosocial anthropology. 2017;29:119-23. [in Ukrainian].
 13. Varlamova NN, Sinelnikova EV, Solodkova IV, Chasnyik VG, Zinoveva EN. Rol endotelialnoy disfunktsii v patogeneze gepatosteatoza u detey. Tendentsii nauki i obrazovaniya v sovremennom mire. 2016;17(1):8-16. DOI: 10.18411/lj2016-8-1-03 [in Russiаn].
 14. Papageorgioua MV, Hadziyannisb E, Tiniakosc D, Georgioua A, Margaritib A, Kostasa A, et al. Serum levels of vascular endothelial growth factor in non-alcoholic fatty liver disease. Annals of Gastroenterology. 2017;30(2):209-16. DOI: 10.20524 / aog.2016.0107
 15. Ratziu V, Bellentani S, Cortez-Pinto H, Day C, Marchesini G. A position statement on NAFLD/NASH based on the EASL 2009 special conference. Journal of hepatology. 2010;53(2):372-84. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2010.04.008
 16. Pasarin M, La Mura V, Gracia-Sancho J, Garcia-Caldero H, Rodriguez-Vilarrupla A, Garcia-Pagan JC, et al. Sinusoidal endothelial dysfunction precedes inflammation and fibrosis in a model of NAFLD. PLoS One. 2012;7(4):e32785. Available from: https://doi.org/10.1371/journal. pone.0032785
 17.  Pivtorak EV. Primenenie preparatov folievoy i lipoevoy kislot bolnyim steatozom pecheni pri komorbidnyih sostoyaniyah. Eksperimentalnaya i klinicheskaya gastroenterologiya. 2014;105(5):76. [in Russiаn].
 18. Zinoveva EN, Mehtiev SN, Sokolovskiy SV. Endotelialnaya disfunktsiya kak faktor progressirovaniya nealkogolnogo steatogepatita. Terapevticheskie podhodyi. Effektivnaya farmakoterapiya. Gastroenterologiya. 2011;2:36-43. [in Russiаn].
 19. Khukhlina OS, Drozd VIu. Optymizatsiia likuvannia nealkoholnoho steatohepatytu u khvorykh na ozhyrinnia ta ishemichnu khvorobu sertsia. Liky Ukrainy. 2016;5(205):69-75. [in Ukrainian].
 20. Pivtorak KV, Mazur IA, Voloshin MA. Correction of metabolic disorders caused by non-alcoholic fatty liver disease. Deutscherwissenschaftsherold. 2017;4:74-7. DOI: 10.19221/2017424. Available from: http://dwherold.de/onewebmedia/2017/4-2017/Pivtorak%20 74-77.pdf
 21. Belenichev IF, Kucherenko LI, Nagornaya EA, Mazur IA, Bidnenko AS, Bukhtiyarova NV, et al. Functional nitric oxide conjugate systems state/ restored heart thiols of rats in modeling isadrinepituitrin’s myocardial infarction using metabolite-tropic cardioprotector “Angiolin”. Int J Basic Clin Pharmacol 2015;4:15-9.
 22.  Kolesnyk YuM, Chekman IS, Mazur IA. Belienichev IF, Horchakova NO, Nahorna OO. Mekhanizmy rozvytku endotelialnoi dysfunktsii ta poshuk endotelioprotektoriv. Zhurnal NAMN Ukrainy. 2014;20(3):289-99. [in Ukrainian].
 23. Pivtorak KV. Osoblyvosti klitynnoho tsyklu hepatotsytiv pry eksperymentalnii nealkoholnii zhyrovii khvorobi pechinky ta yii korektsii. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2017;1(135):270-4. [in Ukrainian].
 24.  Pivtorak KV, Mazur IA, Voloshyn MA. Ultrastrukturna orhanizatsiia endoteliotsytiv pechinky za umov korektsii steatozu novoiu biolohichno aktyvnoiu spolukoiu Anhiolin. Patolohiia. 2015;3(35):49-52. DOI: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1237.2015.3.55587 [in Ukrainian].
 25. Desiateryk VI, Mamchur DV, Kotov OV, Dronov SM, Zhyliuk VI. Koreliatsiia okremykh biokhimichnykh pokaznykiv funktsionalnoho stanu pechinky v umovakh eksperymentalnoi mekhanichnoi zhovtianytsi i kursovoho vvedennia L-lizynu estsynatu ta hlutarhinu. Medychni perspektyvy. 2016;21(4):8-15. [in Ukrainian].
 26. Mamchur DV, Desiateryk VI, Zhyliuk VI, Lievykh AE, Abramov AV. Vyznachennia vplyvu L-lizynu estsynatu ta hlutarhinu na systemu oksydu azotu ta morfometrychnu kharakterystyku endoteliotsytiv pechinky shchuriv z mekhanichnoiu zhovtianytseiu. Kharkivska khirurhichna shkola. 2017;2(83):7-11. [in Ukrainian].
 27. Lteif A, Vaishnava P, Baron AD, Mather KJ. Endothelin limits insulin action in obese/insulin-resistant humans. Diabetes. 2007;56(3):728-34.
 28. Vozniuk LA, Pivtorak KV, Semenenko SI. Faktor Villebranda yak kryterii zapalennia i dysfunktsii endoteliiu u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsia. Visnyk problem biolohii ta medytsyny. 2012;1(92):39-43. [in Ukrainian].
 29. Hontsariuk DO, Khrystych TM, Fediv OI, Teleki YaM. Rol S-reaktyvnoho bilka v rozvytku khronichnoi zapalnoi reaktsii, aterosklerozu, insulinorezystentnosti u khvorykh iz poiednanniam aterosklerozu ta khronichnoho pankreatytu. Praktychna anhiolohiia. 2012;3-4(52-53):21- 5. [in Ukrainian].
 30. Parfenov VA. Ispolzovanie L-lizina estsinata pri zabolevaniyah tsentralnoy nervnoy sistemyi. Nevrologiya, neyropsihiatriya, psihosomatika. 2011;4:99-102. [in Russiаn].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 Том 1 (150), 2019 год, 176-181 страницы, код УДК 616.36-003.826-092:616.175.8

DOI: