Ковалишин Х. В., Рожко Н. Н., Дмитришин Т. Н.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА РАЗЛИЧНЫХ АНТРОПОГЕННО НАГРУЖЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ


Об авторе:

Ковалишин Х. В., Рожко Н. Н., Дмитришин Т. Н.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В работе представлены результаты рентгеноморфометрических индексов у больных генерализованным пародонтитом с ревматоидным артритом, проживающих на экологически неблагоприятных территориях, а именно: индекс гониона (IG) и индекс антигониона (IA). Также определяли качественную характеристику кортикальной кости нижней челюсти по классификации Klemetti (1994). Установлено ухудшение костной структуры, вследствие прогрессирования деструктивных процессов в костной ткани у больных генерализованным пародонтитом с ревматоидным артритом, проживающих на экологически неблагоприятных территориях, по сравнению с больными II и III групп

Ключевые слова:

пародонтит, ревматоидный артрит, экологически неблагоприятные территории, индекс гониона, индекс антигониона.

Список цитируемой литературы:

 1. Borysenko AV. Biokhimichne obgruntuvannya kompleksnoho likuvannya heneralizovanoho parodontytu naukovtsyamy kafedry terapevtychnoyi stomatolohiyi Natsionalnoho medychnoho universytetu im. O.O. Bohomoltsya. Stomatolohyya: ot nauky i praktyky. 2014;1:12-20. [in Ukrainian].
 2. Bilozetskyy II, Hrymalyuk NB, Slaba US, Zarudna OI, Makhovska OS, Lehka LL, ta in. Chastota i osoblyvosti urazhennya parodonta u patsiyentiv z revmatoidnym artrytom. Halytskyy likarskyy visnyk. 2014;4:6-9. [in Ukrainian].
 3. Beloklitskaya GF, Tsetsura NV, Budovaya MV. Klinicheskiye osobennosti v techeniye generalizovanogo parodontita u bolnikh revmatoidnim artritom. Sovremennaya stomatologiya. 2010;2:41-3. [in Russiаn].
 4. Prots HB, Pyuryk VP, Nychyporchuk HP, Solodzhuk YI, Tarnavska MV, Yarmoshchuk IR, ta in. Otsinka pokaznykiv markeriv kistkoutvorennya i rezorbtsiyi v kompleksnomu likuvanni heneralizovanoho parodontytu. Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu «Innovatsiyni tekhnolohiyi v suchasniy stomatolohiyi»; 2016 bereznya 17-19; Ivano-Frankivsk. 2016. s. 73-5. [in Ukrainian].
 5. Popovych ZB, Rozhko MM, Solovey SI. Problemy dovkillya i stan stomatolohichnoho zdorovya ditey u Ivano-Frankvskiy oblasti. Profilaktychna ta dytyacha stomatolohiya. 2014;1:74-7. [in Ukrainian].
 6. Korobeynikova YL. Porivnyalna kharakterystyka suchasnykh renthenolohichnykh metodiv diahnostyky v stomatolohiyi. Visnyk VDNZU “Ukrayinska medychna stomatolohichna konferentsiya”. 13;3(43):44-6. [in Ukrainian].
 7. Darcey J, Horner K, Walsh T, Southern H, Marjanovic EJ, Devlin H. Tooth loos and osteoporosis: to assess the association between osteoporosis status and tooth number. Br Dent J. 2013;214(4):E10.
 8. Dervys E. Proyavlenye systemnoho osteoporoza v polosty rta. Stomatolohichna trybuna Rosiyi. 2008;1:14-6. [in Russiаn].
 9. Mazur IP, Makarenko VN. Ispolzovaniye rentgenomorfometrichiskikh indeksov nizhney chelyusti v diagnostike strukturo-funktsionalnikh narusheniy kostnoy tkani (obzor). Dentalniye tekhnologii. 2008;36(1):25-9. [in Russiаn].
 10. Rammalli LT. The importance of radiographic documentation as an auxiliary method of diagnosis, planning and proservation in the rehabilitation with complete dentures. Ribeiaro Preto; 2012. 121 p.
 11. Ariton SG, Pauna M, Mihai GI. Tsefalometrychna otsinka vidnosyny verkhnʹoyi shchelepy patsiyenta, shcho nosytʹ povni protezy. TMJ. 2008;58:87-90. [in Ukrainian].
 12. Ledgerton D, Horner K, Devlin H, Worthington S. Panoramic mandibular index as a radiomorphometric tool: a study in precision. Dentomaxillofac Radiol. 1997;26:95-100

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 Том 1 (150), 2019 год, 317-320 страницы, код УДК 616. 314-071. 616. 314. 18-002.4. 616.72-002.77. 504.5

DOI: