Скрипников П. Н., Баштан В. П., Марченко А. В., Скрипникова Т. П., Хмиль Т. А., Гуржий Е. В., Коломиец С. В.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ В ПРОБЛЕМЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ В СТОМАТОЛОГИИ»


Об авторе:

Скрипников П. Н., Баштан В. П., Марченко А. В., Скрипникова Т. П., Хмиль Т. А., Гуржий Е. В., Коломиец С. В.

Рубрика:

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В течение многих лет на кафедре последипломного образования врачей-стоматологов УМСА в числе разного рода учебных курсов проводится тематическое усовершенствование по актуальным проблемам одонтопатологии, пародонтологии, профилактики стоматологических заболеваний, неотложных состояний, вопросам онкологии в стоматологии и др. Предпосылками их создания являются множественные факторы: социальные, образовательные, научно-исследовательская работа сотрудников кафедры, база, кадровый потенциал и прочее. Одним из таких учебных курсов является созданный на кафедре учебный план и программа тематического усовершенствования «Актуальные вопросы онкологии в стоматологии».

Ключевые слова:

тематическое усовершенствование, врач-стоматолог, онкология, формы, методы.

Список цитируемой литературы:

 1. Bondar HV, Dumanskyi YuV, Popovych Oiu, Sedakov IE, Semykoz NH, Bondar VH, ta in. Onkolohiia: pidruchnyk. Kyiv: VSV “Medytsyna”; 2013. 542 s. [in Ukrainian].
 2. Bashtan VP, Mukovoz OIe, Riznyk BM, Pichkur IM, Tarakanova OI. Epidemiolohiia zloiakisnykh pukhlyn shchelepno-lytsevoi dilianky za statystychnymy danymy Poltavy ta Poltavskoi oblasti. Svit medytsyny ta biolohii. 2012;2:7-9. [in Ukrainian].
 3. Skrypnykov PM, Skrypnikova TP, Bashtan VP, Ishchenko VV, Taraokanova OI. Zakhvoriuvanist na peredrakovi stany slyzovoi obolonky porozhnyny rota v Poltavskii oblasti za 2003-2009 rr. Svit medytsyny ta biolohii. 2011;3:122-5. [in Ukrainian].
 4. Sokolova NA, Zhukova TO, Boiko MO, Aipert VV, Bashtan VP. Analiz zakhvoriuvanosti zloiakisnymy novoutvorenniamy slyzovykh obolonok porozhnyny rota v Poltavskii oblasti za 2016 rik. Materialy mizhnar.nauk.-prakt. konf. Suchasna stomatolohiia ta shchelepno-lytseva khirurhiia; 2018 Trav 11; Kyiv. Kyiv: NMU im. O.O. Bohomoltsia; 2018. s. 44-5. [in Ukrainian].
 5. Zhdan VM, Bashtan VP, Sheleshko PV, Chornobai AV, Skrypnykov PM, Skrypnikova TP, ta in. Peredpukhlynni zakhvoriuvannia tkanyn porozhnyny rota, nyzhnoi huby ta shkiry oblychchia (klinika, diahnostyka, likuvannia, profilaktyka ta dyspanserzatsiia). Metodychni rekomendatsii. Poltava: 2011. 24 s. [in Ukrainian].
 6. Tkachenko PI, Starchenko II, Bilokon SO, Dobroskok VO, Bilokon NP. Novoutvorennia shchelepno-lytsevoi dilianky u ditei. Poltava: ASMI; 2018. 191 s. [in Ukrainian].
 7. Skrypnykova TP, Bohashova LIa, Sokolova NA. Onkonastorozhennost v stomatolohyy. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2013;5:39-42. [in Russiаn].
 8. Skrypnikova TP, Kolomiiets SV, Bashtan VV. Onkonastorozhenist stomatolohii: navch. posibnyk (atlas na elektronnykh nosiiakh). Poltava; 2014. 106 s. [in Ukrainian].
 9. Zhdan VM, Bashtan VP, Sheleshko PV, Kravtsova AP, Kornieiev OV, Chornobai AV, ta in. Metodyka provedennia medychnykh profilaktychnykh ohliadiv z metoiu vyiavlennia peredpukhlynnykh zakhvoriuvan i rannikh form zloiakisnykh. Metodychni rekomendatsii. Poltava; 2007. 16 s. [in Ukrainian].
 10. Zhdan VM, Bashtan VP, Skrypnykov PM, Avietikov DS, Kornieiev OV, Ishchenko VV, ta in. Metody diahnostyky ta likuvannia kheilitu Manhanotti, leikoplakii ta chervonoho pleskatoho lyshaiu (erozyvno-vyrazkovoi formy). Metodychni rekomendatsii. Kyiv: ASMI; 2015. 24 s. [in Ukrainian].
 11. Zhdan VM, Sheleshko PV, Bashtan VP, Sheleshko MS, Shylkyna LN. K voprosu o reabylytatsyy onkolohycheskykh bolnуkh. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2018;1.1(142):326-9. [in Russiаn].
 12. Bashtan VP, Mukovoz OIe. Kompleksne likuvannia zloiakisnykh novoutvoren nyzhnoi shchelepy zastosuvanniam fiksatora dlia poperedzhennia patolohichnoho perelomu, rannie pisliaoperatsiine protezuvannia y reabilitatsiia. Klinichna khirurhiia. 2013;7(846):43-6. [in Ukrainian]
 13. Pocherniaieva VF, Chornobai AV, Tseberzhynskyi OI, Muliar LA, Lymar MP, Sidko OS, ta in. Pryrodni chynnyky zapobihannia rozvytku onkolohichnykh zakhvoriuvan. Poltava: Dyvosvit; 2013. 52 s. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 (152), 2019 год, 251-253 страницы, код УДК 616.314-006:378:614.25

DOI: