Потапов С. М., Плитень А. Н., Галата Д. И., Сидоренко Р. В., Андреев А. В.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЛИФЕРАТИВНО-АПОПТОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ГЕРМИНОГЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧКА


Об авторе:

Потапов С. М., Плитень А. Н., Галата Д. И., Сидоренко Р. В., Андреев А. В.

Рубрика:

ПАТОМОРФОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В статье приведены данные о пролиферативно-апоптотических процессах в ГОЯ. Показано, что самая высокая пролиферативная активность наблюдалась в ПЖМПТ, а наименьшая – в ТПТ и ТМСТ. У пациентов с ПЖМПТ, которые имели метастазы, показатели пролиферативной активности превышали таковые при отсутствии метастазов. Маркеры Bax, bcl-2 и р53 не показали значимой ИГХ экспрессии ни в одной из ГПЯ.

Ключевые слова:

герминогенные опухоли яичка, пролиферативно-апоптотические процессы, иммуногистохимическое исследование

Список цитируемой литературы:

 1. Loran OB, Bogdanov AB, Ivkin EV, Sokolov EA, Metelyov AYu. Radikalnyie i organosohranyayuschie operatsii pri zlokachestvennyih novoobrazovaniyah yaichka. Annaly khirurgii. 2014;1:25-30. [in Russian].
 2. Nosov AK, Mamizhev EM, Vorobev AV, Zhukov OB, Novikov AI, Zassev RD, i dr. Intsidentalomy yaichka i testikulyarnyy mikrolitiaz: sovremennyye podkhody k diagnostike i lecheniyu (obzor literatury, sluchai iz praktiki). Andrologiya i genitalnaya khirurgiya. 2017;1:28-38. [in Russian].
 3. Nemtsova MV, Ivkin EV, Tryakin AA, Rudenko VV, Dantsev IS, Tyulyandin SA, i dr. Geneticheskiye faktory riska razvitiya sporadicheskikh germinogennykh opukholey yaichka. Urologiya. 2017;1:24-30. [in Russian].
 4. Mustafa SA, Mitla V, Banday SZ, Kuchay S. Profile of Testicular Germ Cell Tumors in Kashmir: A Retrospective Analysis. International J. of Scientific Study. 2017;5(4):183-6.
 5. Trabert B, Chen J, Devesa SS, Bray F, McGlynn KA. International patterns and trends in testicular cancer incidence, overall and by histologic subtype, 1973-2007. Andrology. 2015 Jan;3(1):4-12. DOI: 10.1111/andr.293
 6. Burova EA, Bulanov AA, Tryakin AA, Fedyanin MYu, Tyulyandin SA, Matveev VB. Lechenie seminomy yaichka I stadii. Onkourologiya. 2010;3:7- 11. [in Russian].
 7. Moch H, Cubilla AL, Humphrey PA, Reuter VE, Ulbright TM. The 2016 WHO Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs-Part A: Renal, Penile, and Testicular Tumours. Eur Urol. 2016 Jul;70(1):93-105. DOI: 10.1016/j.eururo.2016.02.029
 8. Lobo J, Costa AL, Vilela-Salgueiro B, Rodrigues Â, Guimarães R, Cantante M, et al. Testicular germ cell tumors: revisiting a series in light of the new WHO classification and AJCC staging systems, focusing on challenges for pathologists. Hum Pathol. 2018 Dec;82:113-24. DOI: 10.1016/j. humpath.2018.07.016
 9. Potapov SM, Markovskiy VD, KulIshova NE, vynakhidnyky; Kharkivskyi natsionalnyi medychnyi universytet, patentovlasnyk. Sposib kilkisnoi otsinky rivnia svitlosti ta vidnosnoi ploshchi ekspresii markeriv pry imunohistokhimichnomu doslidzhenni tkanyn. Patent Ukrainy №119922. 2019 Serp 27. [in Ukrainian].
 10. Kobzar AI. Prikladnaya matematicheskaya statistika. Dlya inzhenerov i nauchnyih rabotnikov [Internet]. FIZMATLIT. 2012. 816 s. Dostupno: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922113755.html [in Russiаn].
 11. Runyon RP. Nonparametric Statistics: A Contemporary Approach (Addison-Wesley series in statistics). Addison-Wesley Publishing Co; 1977. 218 p.
 12. Gershteyn ES, Kushlinskiy NE. Tkanevyye markery kak faktory prognoza pri rake molochnoy zhelezy. Prakticheskaya onkologiya. 2002;3(1):38- 44. [in Russian].
 13. Kopnin BP. Sovremennyye predstavleniya o mekhanizmakh zlokachestvennogo rosta. Materialy X rossiyskogo onkologicheskogo kongressa. Moskva: 2006. s. 99-102. [in Russian].
 14. Kirkali Z, Yorukoglu K, Ozkara E, Kazimoglu H, Mungan U. Proliferative activity, angiogenesis and nuclear morphometry in renal cell carcinoma. Int J Urol. 2001 Dec;8(12):697-703.
 15. Pozharisskiy KM, Leenman EE. Znachenie immunogistohimicheskih metodik dlya opredeleniya haraktera lecheniya i prognoza opuholevyih zabolevaniy. Arkhiv patologii. 2000;5:3-11. [in Russian].
 16. Samofalova OYu. Immunogistokhimicheskiye markery kak faktor prognoza pri khirurgicheskom lechenii kolorektalnogo raka [dysertatsiia]. Moskva: pervyy moskovskiy gosudarstvennyy meditsinskiy universitet; 2012. 23 s. [in Russiаn].
 17. Vikhlyayeva EM. Molekulyarno-geneticheskiye determinanty opukholevogo rosta i obosnovaniye sovremennoy strategii vedeniya bolnykh leyomiomoy matki. Voprosy onkologii. 2001;47(2):200-4. [in Russian].
 18. Paltsev MA. Molekulyarnaya meditsina: dostizheniya i perspektivy. Molekulyarnaya meditsina. 2004;4:3-12. [in Russian].
 19. Raykhlin NT, Raykhlin AN. Regulyatsiya i proyavleniye apoptoza v fiziologicheskikh usloviyakh i v opukholyakh. Voprosy onkologii. 2002;48:157- 63. [in Russian].
 20. Lee CT, Genega EM, Hutchinson B, Fearn PA, Kattan MW, Russo P, et al. Conventional (clear cell) renal carcinoma metastases have greater bcl-2 expression than high-risk primary tumors. Urol Oncol. 2003 May-Jun;21(3):179-84.
 21. Itoi T, Yamana K, Bilim V, Takahashi K, Tomita F. Impact of frequent Bcl-2 expression on better prognosis in renal cell carcinoma patients. Br J Cancer. 2004 Jan 12;90(1):200-5.
 22. Zolota V, Tsamandas AC, Melachrinou M, Batistatou A, Scopa C. Expression of CD44 protein in renal cell carcinomas: association with p53 expression. Urol Oncol. 2002 Jan-Feb;7(1):13-7.
 23.  Rioux-Leclercq N, Turlin B, Bansard J, Patard J, Manunta A, Moulinoux JP, et al. Value of immunohistochemical Ki-67 and p53 determinations as predictive factors of outcome in renal cell carcinoma. Urology. 2000 Apr;55(4):501-5.
 24. Hashimoto H, Sue Y, Saga Y, Tokumitsu M, Yachiku S. Roles of p53 and MDM2 in tumor proliferation and determination of the prognosis of transitional cell carcinoma of the renal pelvis and ureter. Int J Urol. 2000 Dec;7(12):457-63.
 25. Cloven NG, Kyshtoobayeva A, Burger RA, Yu IR, Fruehauf JP. In vitro chemoresistance and biomarker profiles are unique for histologic subtypes of epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol. 2004 Jan;92(1):160-6.
 26. Komleva EO. Molekulyarnyye i geneticheskiye markery opukholevogo rosta. Sankt-Peterburg: Svetlitsa; 2010. 148 s. [in Russiаn].
 27. Olman K, Khaydenraykh A. Pervichnaya zrelaya teratoma yaichka: klinicheskiye, morfologicheskiye i immunogistokhimicheskiye faktory prognoza. Okourologiya. 2007;4:49-54. [in Russiаn].
 28. Jones RH, Vasey PA. New directions in testicular cancer; molecular determinants of oncogenesis and treatment success. Eur J Cancer. 2003 Jan;39(2):147-56.
 29. Wu J, Guo A, Li Q, Wang D. Meta-analysis of clinical significance of p53 protein expression in patients with osteosarcoma. Future Oncol. 2017 Sep;13(21):1883-91. DOI: 10.2217/fon-2017-0180

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 (152), 2019 год, 325-331 страницы, код УДК 616.681 – 006 – 002.18 – 091.8 – 092.18

DOI: