Удод А. А., Гливинская А. О., Центило В. Г.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСЪЕМНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БИОИНЕРТНЫХ МАТЕ-РИАЛОВ У ПАЦИЕНТОВ С ИНТРАОРАЛЬНЫМ ГАЛИТОЗОМ


Об авторе:

Удод А. А., Гливинская А. О., Центило В. Г.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В статье приведены результаты клинического обследования 114 пациентов в возрасте 35-55 лет с интраоральным галитозом, имеющих в полости рта несъемные ортопедические конструкции, изготовленные по различным технологиям. В ходе исследования 35 пациентам была проведена замена зубных протезов на несъемные цельнолитые конструкции из титана. Установлено, что наличие таких конструкций положительно влияет на состояние гигиены полости рта и десен, способствует сохранению нормальных показателей био-электрической активности в ротовой полости и предотвращает развитие интраорального галитоза.

Ключевые слова:

несъемные ортопедические конструкции, биоинертные материалы, титан, интраораль-ный галитоз

Список цитируемой литературы:

 1. Labunets VA, Denha OV, Labunets OV, Dyeva TV, Lepskyi VV, Lepskyi VV. Zabolevaemost, sostoianye y tendentsyy razvytyia stomatolohycheskoi ortopedycheskoi pomoshchy u lyts molodoho vozrasta hh. Yvano-Frankovska y Ternopolia. Innovatsii v stomatolohii. 2014;2:81-9. [in Russiаn]. 
 2. Sokolova II, Herman SI, Herman SA. Deiaki pytannia poshyrenosti ta struktury defektiv zubnykh riadiv u naselennia Ukrainy. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2013;6:116-9. [in Ukrainian]. 
 3. Nidzelskyi MYa, Tsvetkova NV, Yasnohorska SS. Prychyny skorochennia terminiv korystuvannia neznimnymy konstruktsiiamy zubnykh proteziv. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2015;1:53-6. [in Ukrainian].
 4. Apiekunov HYu. Porivnialna otsinka stanu peryimplantatnykh tkanyn pry fiksatsii ortopedychnykh konstruktsii na vnutrishnokistkovykh implantatakh [avtoreferat]. Kyiv; 2015. 26 s. [in Ukrainian]. 
 5. Zynovenko OH. Rezultaty lechenyia zubov pod yskusstvennye koronky v otdalennye sroky. Sovremennaia stomatolohyia. 2012;11:58-61. [in Russiаn]. 
 6. Tymofeev AA, Ushko NA. Halvanycheskaia patolohyia u bolnуkh s opukholiamy y opukholepodobnыmy obrazovanyiamy cheliustei. Sovremennaia stomatolohyia. 2017;1:71-7. [in Russiаn].
 7. Sukhorebskyi YuI, Ersteniuk HM, Ozhohan ZR. Vplyv stomatolohichnykh splaviv na pokaznyky rotovoi ridyny. Halyts. likar. visn. 2008;15(1):56-8. [in Ukrainian].
 8. Hordyenko SA, Storozhev VA. Sostoianye tkanei parodonta u stomatolohycheskykh bolnykh pry protezyrovanyy nesemnymy konstruktsyiamy protezov do y posle lechenyia. Problemy bezperervnoi medychnoi osvity ta nauky. 2017;3:53-6. [in Russiаn].
 9. Aradhana Nagarsekar, Ridhima Gaunkar, Meena Aras. Knowledge, attitude, and practice of dental professionals regarding the effect and management of food impaction associated with fixed partial denture prostheses: a survey. J Indian Prosthodont Soc. 2016 Oct-Dec;16(4):372-9. DOI: 10.4103/0972-4052.191286 
 10. Perepelova TV, Sylenko YuI, Khrebor MV, Shlykova OA, BobrovaNO. Stan mikrobnoho balansu u khvorykh iz halvanozom, yaki korystuiutsia neznimnymy ortopedychnymy konstruktsiiamy. Ukraynskyi stomatolohichnyi almanakh. 2013;2:58-60. [in Ukrainian].
 11. Horobets SM, Romanenko YH, Bobkova SA, Dzherelei AA, Kriuchkov DYu, Horobets OV. Faktory ryska razvytyia halytoza (obzor). KTZh. 2017;3:13-8. [in Russiаn].
 12. Zurfluh MA, van Waes HJ, Filippi A. The influence of fixed orthodontic appliances on halitosis. Schweiz Monatsschr Zahnmed. 2013;123(12):1064-75.
 13. Surzhanskij SK, Trofymets EK, Voskresenskaja OJu, Shendrik NN. Osnovnye pokazateli biologicheskoj sovmestimosti titana, primenjaemogo v ortopedicheskoj stomatologii (obzor literatury). Vіsn. stomatologіі. 2012;2:119-21. [in Russiаn].
 14. Hrudianov AY, Zoryna OA. Metodу dyahnostyky vospalytelnуkh zabolevanyi parodonta: rukovodstvo dlia vrachei. M.: OOO «Medytsynskoe ynformatsyonnoe ahentstvo»; 2009. 112 s. [in Russiаn].
 15. Seemann R. Gestion de l’halitose au cabinet dentaire: Résultats d’un atelier de consensus international. Swiss dental journal. 2014;124(12):1333-9.
 16. Popruzhenko TV. Halytoz. M.: MEDpres-ynform; 2006. 48 s.[in Russiаn].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 2 (147), 2018 год, 356-359 страницы, код УДК 616.314-77-008.712

DOI: