Гринь В. Г., Костиленко Ю. П., Броварник Я. А.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ БЕЛЫХ КРЫС


Об авторе:

Гринь В. Г., Костиленко Ю. П., Броварник Я. А.

Рубрика:

МОРФОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В научно-исследовательском процессе медицинских учебных заведений для моделирова- ния ряда процессов широко используют лабораторных белых крыс. Однако в литературе отсутствуют в необходимой полноте данные о специфическом строении толстой кишки данного вида животных. Без этих достаточных морфологических данных нельзя рассчитывать на правомерность экстраполяции результатов экспериментального моделирования на человека. Целью исследования стало детальное и разборчивое изучение анатомических особенностей толстой кишки белых крыс. Объект и методы исследования. Исследование осуществлено на 80 белых крысах-самцах. Материалом для исследования послужили удаленные участки толстой кишки. После их удаления проводили фиксацию в 10% растворе нейтрального формалина, фотографирование внешней и внутренней (слизистой) поверхнос- тей. В других случаях проводили наполнение желудочно-кишечного тракта животных через пищевод возду- хом, физиологическим раствором и самотвердеющей пластмассой (Latacryl-S), после чего подвергали кислот- ной коррозии, получая слепки внутренних полостей исследуемых объектов. Результаты работы. Проведя изучение анатомических особенностей толстой кишки белых крыс выделены существенные отличия слепой кишки и начального отдела ободочной кишки от соответствующе- го отдела желудочно-кишечного тракта человека. Слепая кишка, в отличие от таковой человека, обширный, узловой резервуар, максимальная емкость которого почти в два раза превышает вместимость желудка. Начальный отдел ободочной кишки – уникальное образование, в котором слизистая оболочка образует риф- леную складчатость, служащую для гранулированного формирования каловых масс. Выводы. Морфологические особенности существенно отличают заключительные этапы пищеварительно- го процесса у крыс по сравнению с таковыми человека. Принимая это во внимание мы считаем, что толстая кишка белых крыс не может служить в качестве адекватной модели при экспериментальном воспроизведе- нии соответствующих заболеваний человека

Ключевые слова:

анатомия, белые крысы, слепая кишка, ободочная кишка

Список цитируемой литературы:

 1. Kararli T. Comparison of the gastrointestinal anatomy, physiology, and biochemistry of humans and commonly used laboratory animals. Biophar. and Drug Disposition. 1995;16:351-80. PMID: 8527686.
 2. Tatarenko DP. Aktual’nost’ provedeniya eksperimentov i izucheniya organov pishchevareniya u krys. Nauchniyat potentsial na sveta. Sofiya. 2013;15:32-3. [in Russian].
 3. Tatarenko DP. Pishchevaritel’naya sistema belykh krys: anatomo- funktsional’nyye osobennosti i eksperimental’nyye raboty: monografiya. Moskva: RUSAYNS; 2016. 92 s. [in Russian].
 4. Makarova MN, Rybakova AV, Gushchin YаA, Shed’ko VV, Muzhikyan AA, Makarov VG. Anatomo-fiziologicheskaya kharakteristika pishchevaritel’nogo trakta u cheloveka i laboratornykh zhivotnykh. Mezhdunarodnyy vestnik veterinari. 2016;1:82-104. [in Russian].
 5. Vlasenko VM, Tykhonyuk LA, Rublenko MV. Operatyvna khirurhiya, anesteziolohiya i topohrafichna anatomiya: pidruchnyk dlya veterynarnykh likariv. Bila Tserkva: Bilotserkivsʹkyy derzh. ahrar. un-t; 2006. 544 s. [in Ukrainian].
 6. Hryn VH, Kostylenko YuP. Izmenchivost’ formy slepoy kishki i cherveobraznogo otrostka u lyudey zrelogo i preklonnogo vozrasta v predelakh ogranichennoy vyborki anatomicheskikh preparatov. Vísnik morfologíí̈. 2011;3(17):501-5. [in Russian].
 7. Hryn VH, Lavrenko AV, Lavrenko DA, Dubinin SI, Ryabushko NN. Topografiya i formy slepoy kishki s intaktnym appendiksom cheloveka. Medical Teacher. «Taylor & Francis». 2017;12(2),39:1443-9. Online ISSN:1466-187Х. [in Russian].
 8. Hryn VH. Forma slepoy kishki u lyudey preklonnogo vozrasta v otdalennyye sroki posle appendektomii. Ukraíns’kiy morfologíchniy al’manakh. ̈ 2012;1(10):16-9. [in Russian].
 9. Hryn VH, Kostylenko YuP. Strukturno-funktsyonalʹnaya kharakterystyka cherveobraznoho otrostka lyudey v vozrastnom aspekte. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2012;2:103-6. [in Russian].
 10. Hryn VH. Osobennosty formy y mykroskopycheskoho stroenyya otdelʹnykh chastey yleotsekalʹnoho otdela tolstoy kyshky y cherveobraznoho otrostka u plodov cheloveka. Aktualʹni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk Ukrayinsʹkoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. 2012;1-2(37-38),12:177-80. [in Russian].
 11. Kostylenko YuP, Prylutsʹkyy OK, Hryn VH, Starchenko II. Anatomiya lyudyny (kurs lektsiy). Navchalʹnyy posibnyk dlya studentiv stomatolohichnykh fakulʹtetiv vyshchykh medychnykh navchalʹnykh zakladiv Ukrayiny IV rivnya akredytatsiyi. Poltava; 2015. 188 s. [in Ukrainian].
 12. Nozdrachev AD, Polyakov YeL. Anatomiya krysy (laboratornyye zhivotnyye). SPb.: Lan’; 2001. 464 s. [in Russian].
 13. Petrenko VM. Forma i topografiya obodochnoy kishki u beloy krysy. Uspekhi sovremennogo yestestvoznaniya. 2011;12:17-21. [in Russian].
 14. Petrenko VM. Forma i topografiya slepoy kishki u beloy krysy. Uspekhi sovremennogo yestestvoznaniya. 2012;1:8-11. [in Russian].
 15. Direktiva 2010/63/EU Yevropeyskogo parlamenta i Soveta Yevropeyskogo soyuza po okhrane zhivotnykh, ispol’zuyemykh v nauchnykh tselyakh, sootvetstvuyushchey trebovaniyam Yevropeyskoy ekonomicheskoy zony [Internet]. 2010:276:0033:0079:EN:PDF. Dostupno: http:// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L [in Russian].
 16. Nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrayiny № 249 vid 01.03.2012 r. «Pro zatverdzhennya poryadku provedennya naukovymy ustanovamy doslidiv, eksperymentiv na tvarynakh». Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2012 Apr 06;24:82. [in Ukrainian].
 17. Rybakova AV, Makarova MN. Sanitarnyy kontrol’ eksperimental’nykh klinik (vivariyev) v sootvetstvii s lokal’nymi i mezhdunarodnymi trebovaniyami. Mezhdunarodnyy vestnik veterinarii. 2015;4:81-9. [in Russian].
 18. Bunyatyan AA, Mizikova VM, redaktory. Anesteziologiya: natsional’noye rukovodstvo. Moskva; 2011. 1104 s. [in Russian].
 19. Vasyutina ML, Smirnova SV. Sravnitel’nyy analiz preparatov, ispol’zuyemykh dlya obshchey anestezii u krys. Vestnik novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015;86(1):41-3. [in Russian].
 20. Bahriy MM, Dibrova VA, Popadynetsʹ OH, Hryshchuk MI. Metodyky morfolohichnykh doslidzhenʹ: monohrafiya. Vinnytsya: Nova knyha; 2016. 328 s. [in Ukrainian].
 21. Hryn V, Svintsytska N, Piliuhin А, Ustenko R, Katsenko A. The use of injection-corrosive method in the study of extraorganic bloodstream of human intact stomach. Wiad Lek. 2017;70(4):742-4. PMID: 29064797.
 22. Hrytsenko SI, Vilʹtsanyuk OO. Sposib vymiryuvannya obʺyemu biolohichnykh obʺyektiv. Visnyk morfolohiyi. 2000;2:333-4. [in Ukrainian].
 23. Sherstyuk OO, Svintsytsʹka NL, Hryn VH, Tarasenko YаA, Pilyuhin AV, Katsenko AL, Rohulya VO. Vyshchyy derzhavnyy navchalʹnyy zaklad Ukrayiny «Ukrayinsʹka medychna stomatolohichna akademiya». Sposib doslidzhennya krovonosnoho rusla shlunka lyudyny. Informatsiynyy lyst pro novovvedennya v sferi okhorony zdorovʺya. 2017;3:protokol 11/1.30.11.2016. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 2 (147), 2018 год, 265-270 страницы, код УДК 616.345:599.323.4

DOI: