Golovatsky A. S., Valko O. O., Kochmar M. Y.

MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LYMPHATIC SINUS OF ILIAC LYMPH NODES OF WHITE RATS-MALS IN CONDITIONS OF LONG-TERM OPIOID NALBUPHINE INFLUENCE


About the author:

Golovatsky A. S., Valko O. O., Kochmar M. Y.

Heading:

MORPHOLOGY

Type of article:

Scentific article

Annotation:

The article presents the data on changes in the relative lymphatic sinuses of the cortical and cerebral substances of the ideal lymph nodes of white rats-male of reproductive age over a long (six-week) exposure of their organism to the opioid nalbuphine. The experimental research has been conducted on 52 outbred white male rats of reproductive age – 1.5 months old. All experimental animals were divided into 8 experimental groups: 1 group – 5 intact rats; group 2 – 5 rats with the nalbuphine administered daily for one week at a dose of 8 mg/kg; group 3 – 5 subjects treated with nalbuphine at a dose of 15 mg/kg during the second week; group 4 – 5 animals treated with nalbuphine for 20 mg/kg during the third week; group 5 – 5 subjects with the nalbuphine administered during the fourth week at a dose of 25 mg/ kg; group 6 – 5 animals treated with nalbuphine for 5 weeks at a dose of 30 mg/kg; group 7 – 5 rats with the nalbuphine administered during the sixth week at a dose of 35 mg/kg; group 8 – 5 individuals – one week after drug withdrawal. Nalbufin was administered intramuscularly daily. The experiments on the animals have been carried out in accordance with the provisions of the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes (Strasbourg, 1986), and Council of Europe Directives 86/609/EEC (1986). The relative areas of cortical and cerebral substances were determined on histological preparations with thickness of 5–7 μm, stained with hematoxylin and eosin with the help of the morphometric method. The relative areas of the marginal lymphatic sinus, cortical and cerebral intermediate lymphatic sinuses of the iliac lymphoid lymph nodes were revealed using a system of visual analysis of histological preparations. Morphometric studies were carried out using VideoTest-5.0, CARRA Image Base, and Microsoft Exel on the computer. Statistical processing of digital data was performed using Exel and STATISTICA 6.0 software applying the parametric method. The mean probability (p) was determined by the Student’s t-test with a probability level of p <0.05. Having studied the lymph nodes of white male rats of reproductive age with a long-term (six weeks) exposure of the animal body to opioid nalbuphine, it has been found out that there occured significant changes in the relative area of the cerebellum (p <0.05) under the action of nalbuphine. In a week of the experiment, it significantly decreased (p <0.05) by 33.3 % compared to animals in the intact group (21.8 ± 1.07) %) and reached (14.52 ± 1.12) %. This indicator gradually decreases and after four weeks of the experiment reaches (11,96 ± 0,83) %, which is by 45,1% less than the index of animals in the intact group and is minimal during the whole experiment. In the future, this parameter slightly increases compared to the previous groups (14.57 ± 1.05) – after five weeks of exposure to nalbuphine), but does not correspond to the norm till the end of the experiment, remaining valid (p <0.05) less by 31.4% and is (14.95 ± 1.11) %. The relative areas of the marginal and cortical intermediate lymphatic sinuses has remained almost unchanged during the experiment. Their indicators fluctuated within the animals of the intact group.

Tags:

lymph node, sinus lymph node, sinus apparatus, exposure, narcotic analgesic nalbuphine, rat

Bibliography:

 1. Antypov NV. Morfolohycheskye osobennosty lymfatycheskykh vuzlov. Ukrainskyi morfolohichnyi almanakh. 2012;10(2):3-5. [in Russiаn].
 2. Bajenoff M, Egen JG, Koo LY, Laugier JP, Brau F, Glaichenhaus N, et al. Stromal cell networks regulate lymphocyte entry, migration, and territoriality in lymph nodes. Immunity. 2006;25:989-1001. DOI: 10.1016/j.immuni. 2006.10.011
 3. Angel CE, Chen CJ, Horlacher OC, Winkler S, John T, Browning J, et al. Distinctive localization of antigen-presenting cells in human lymph nodes. Blood. 2009;113:1257-67. DOI: 10.1182/ blood-2008-06-165266
 4. Maliar VV. Strukturni zminy klubovykh limfatychnykh vuzliv vahitnykh bilykh shchuriv pislia antyhennoi stymuliatsii orhanizmu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia «Medytsyna». 2009;37:42-6. [in Ukrainian].
 5. Moshkola VV, Holovatskyi AS. Dynamika zmin vidnosnykh ploshch strukturnykh komponentiv diliankovykh limfatychnykh vuzliv shchytopodibnoi zalozy bilykh shchuriv reproduktyvnoho viku pislia antyhennoi stymuliatsii. Visnyk morfolohii. 2010;16(1):6-10. [in Ukrainian].
 6. Kushch OH, Vasylchuk NH, Pavlenko IV. Morfolohichne doslidzhennia vplyvu antyheniv riznoho henezu na proliferatyvnu aktyvnist klityn mediastinalnoho limfatychnoho vuzla u shchuriv na rannikh etapakh pislianatalnoho rozvytku. Naukovyi visnyk MDI imeni V.O. Sukhomlynskoho. 2014;6.3(113):55-8. [in Ukrainian].
 7. Kushch OH, Vasylchuk NH. Vplyv prenatalnoi antyhennoi stymuliatsii na strukturu mediastynalnoho limfatychnoho vuzla plodu. Svit medytsyny ta biolohii. 2014;2(44):134-9. [in Ukrainian].
 8. Kushch OH, Vasylchuk NH. Osoblyvosti anatomii ta klitynnyi sklad parenkhimy mediastynalnoho limfovuzla u normi ta pislia vnutrishnoplidnoho vvedennia split-vaktsyny «Vaksihryp». Svit medytsyny ta biolohii. 2014;4(47):157-61. [in Ukrainian].
 9. Ardashkyn AP, Kurylenko MY. Kharakterystyka narkotycheskykh, psykhotropnуkh y lekarstvennуkh veshchestv, prymeniaemуkh v nemedytsynskykh tseliakh (po danуm sudebno-medytsynskykh ysledovanyi). Upravlenye kachestvom medytsynskoi pomoshchy. 2013;1:87- 91. [in Russian].
 10. Siudotariu D, Chiciuc CM, Lupuoru CE. Zinc involvement in opioid addiction and analgesia – should zinc supplementation be recommended for opioid – treated persons. Subst. Abuse Treat. Prer. Policy. 2015;10:29.
 11. Gupta RK, Bruehl S, Burns JW, Buvanendran AM, Chont MM, Schuster EM, et al. Relationship Between Endogenous Opioid Function and Opioid Analgesis Side Effects. Reg. Anesth. Pain. Med. 2014;39(3):219-24.
 12. Pyholkyn YuY. Morfolohycheskye yzmenenyia vnutrennykh orhanov pry opyinoi narkomanyy. Arkhyv patolohyy. 2002;1:3-5. [in Russian].
 13. Pishel VIa. Osoblyvosti proiaviv morfinovoi tolerantnosti ta opioidnoi zalezhnosti u shchuriv riznoi stati ta viku. Problemу starenyia y dolholetyia. 2012;21(4):478-83. [in Ukrainian].
 14. Radchenko TM. Henderni osoblyvosti poshyrenosti ta kliniko-psykhopato-lohichnykh proiaviv opioidnoi zalezhnosti u zhinok. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii. 2016;24(2):78-81. [in Ukrainian].
 15. Vilkhova IV. Morfolohichni zminy kanaltsiv nefrona pry khronichnomu opioidnomu vplyvi. Svit medytsyny ta biolohii. 2015;2(49):84-7. [in Ukrainian].
 16. Kryvko YuIa, Hresko NI. Mikrostrukturni zminy stinky obodovoi kyshky za umov tryvaloho vplyvu opioidu v eksperymenti. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2017;16(1):111-4. [in Ukrainian].
 17. Lohash MV, Pokotylo PB, Fedevych YuM, Kryvko YuIa. Zminy biokhimichnykh pokaznykiv krovi shchura pry intoksykatsii opioidamy v dynamitsi perebihu eksperymentu. Klinichna ta eksperymentalna medytsyna. 2014;2:63-4. [in Ukrainian].
 18. Lohash MV. Patomorfolohichni zminy pechinky shchura pid vplyvom opioidu na mikrostrukturnomu rivni. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2016;2(129):177-84. [in Ukrainian].
 19. Pidvalna UIe. Morfometrychna kharakterystyka perebudovy sudynnoi obolonky ochnoho yabluka pid vplyvom nalbufinu. Ukrainskyi zhurnal klinichnoi ta laboratornoi medytsyny. 2013;8(3):94-7. [in Ukrainian].
 20. Onysko IO, Onysko RM, Koral AP, Maievskyi OIe. Zminy na elektronnomikroskopichnomu rivni v tkanynakh yazyka pid vplyvom malykh doz opioidu v kintsi 2 i 4 tyzhniv (eksperymentalne doslidzhennia). Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu. 2013;17(2):342- 7. [in Ukrainian].
 21. Pokotylo PB. Zminy mitokhondrialnoho aparatu kardiomiotsytiv shchuriv na rannikh terminakh khronichnoi opioidnoi intoksykatsii. Svit medytsyny ta biolohii. 2014;3(45):141-4. [in Ukrainian].
 22. Bekesevych A, Mateshuk-Vatseba L. Peculiarities of cerebellar cortex ultrastructure under the influence jf opioid in experiment. Science end Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. 2016;4(91):36-40.
 23. Diskovsky IS. Reparative processes of the skin under influence of opioid in experiment. Folia Medica Cassoviensia. 2015;70(1):27-8.
 24. Harapko TV, Holovatskyi AS, Volkov KS, Nebesna ZM. Strukturna reorhanizatsiia kirkovoi rechovyny chastochok zahrudnynnoi zalozy shchuriv pry dii opioidu. Visnyk problem biolohii ta medytsyny. 2016;1(131)3:177-82. [in Ukrainian].
 25. Harapko TV, Holovatskyi AS, Volkov KS, Nebesna ZM, Kramar SB. Strukturna reorhanizatsiia mozkovoi rechovyny chastochok tymusa shchuriv pry dii nalbufinu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia «Medytsyna». 2016;2(54):5-13. [in Ukrainian].
 26. Harapko TV, Holovatskyi AS. Mikroskopichni zminy tymusa shchuriv za dovhotryvalym vplyvom opioidu. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2016;2(56):55-9. [in Ukrainian].
 27. Zairatiants OV, Hasanov AB. Patolohyia ymmunnoi y еndokrynnoi systemу pry opyatnoi narkomanyy. Khyrurh. 2009;8:27-37. [in Russian].
 28. Malhotra D, Fletcher AL, Astarita J, Lukacs-Kornek V, Tayalia P, Gonzalez SF, et al. Immunological Genome Project C. Transcriptional profiling of stroma from inflamed and resting lymph nodes defines immunological hallmarks. Nat Immunol. 2012;13:499-510. DOI: 10.1038/ni.2262
 29. Onysko RM, Paltov YeV, Fik VB, Vilkhova IV, Kryvko YuIa, Yakymiv NIa, Fitkalo OS, vynakhidnyky; Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho, patentovlasnyk. Sposib modeliuvannia fizychnoi opioidnoi zalezhnosti u shchuriv. Patent Ukrainy № 76564. 2013 Sich. [in Ukrainian].
 30. Valko OO, Holovatskyi AS, Nebesna ZM, Volkov KS, Kramar SB. Strukturni zminy limfatychnykh vuzliv bilykh shchuriv pry dvotyzhnevomu ta chotyrytyzhnevomu opioidnomu vplyvi. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia «Medytsyna». 2017;2(56):10-7. [in Ukrainian].
 31. Valko OO, Holovatskyi AS. Zminy vidnosnykh ploshch strukturnykh komponentiv klubovykh limfatychnykh vuzliv shchuriv cherez try ta p’iat tyzhni opioidnoho vplyvu. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2018;1(142):270-4. [in Ukrainian].

Publication of the article:

«Bulletin of problems biology and medicine» Issue 3 (152), 2019 year, 286-291 pages, index UDK 611.428.061.1:615.212.7] – 092.

DOI: