Yeroshenko G. A., Shevchenko K. V., Kramarenko D. R., Yachmin A. I., Tymoshenko Yu. V., Lisachenko O. D.

IMPACT OF METHACRYLATE ON THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE ORAL CAVITY ORGANS


About the author:

Yeroshenko G. A., Shevchenko K. V., Kramarenko D. R., Yachmin A. I., Tymoshenko Yu. V., Lisachenko O. D.

Heading:

LITERATURE REVIEWS

Type of article:

Scentific article

Annotation:

The paper presents the data from current publications on the impact of methacrylate 1 % on the morphofunctional state of the oral cavity. Notwithstanding the significant progress in the development of advanced technologies and improvement of materials for the manufacturing of removable dentures, no alternatives to acrylic resins, affordable at the price (taking into account the difficult economic situation in the country) and with good aesthetic qualities, have been developed to date. At the same time, current publications report about toxic effects of polymeric materials on human health during denture wearing. Identification of the methacrylate impact on the morphofunctional state of the oral cavity organs requires further study.

Tags:

methacrylate 1 %, oral cavity.

Bibliography:

 1. Yeroshenko GA, Kramarenko DR, Semenova AK, Tymoshenko YuV, Herasymenko SB. Vykorystannia metylovoho efiru metakrylovoi kysloty v suchasnii stomatolohii. Svit medytsyny ta biolohii. 2017;2(60):179-83. [in Ukrainian].
 2. Ellenkhorn MDzh. Medytsynskaia toksykolohyia. M.: Medytsyna; 2003. 2:737-56. [in Russian].
 3. Kuz HM, Dvornyk VM, Kuz VS. Vplyv znimnykh proteziv na tkanyny proteznoho lozha. Innovatsiini tekhnolohii – v stomatolohichnu praktyku: Materialy III (X) zizdu Asotsiatsii stomatolohiv Ukrainy. Hol. red. Kosenko KM; MOZU, Asotsiatsiia stomatolohiv Ukrainy. Poltava: Dyvosvit; 2008. s. 398-9. [in Ukrainian].
 4. Costa YM, Porporatti AL, Hilgenberg-Sydney PB. Deep pain sensitivity is correlated with oral-health-related quality of life but not with prosthetic factors in complete denture wearers. J Appl Oral Sci. 2015;23(6):555-61.
 5. Miranda BB, Dos Santos МВ, Marchini L. Patients’ perceptions of benefits and risks of complete denture therapy. J Prosthodont. 2014;23(7): 515-20.
 6.  Tada S, Allen PF, Ikebe K. Impact of periodontal maintenance on tooth survival in patients with removable partial dentures. J Clin Periodontol. 2015;42(1):46-53.
 7. Gantait S, Bhattacharyya J, Das S. Comparative assessment of the effectiveness of different cleaning methods on the growth of Candida albicans over acrylic surface. Contemp Clin Dent. 2016;7(3):336-42.
 8. Doroshenko OM. Tsytotoksychna diia metylovoho efiru metakrylovoi kysloty zi zshyvahentom. Farmakolohiia ta likarska toksykolohiia. 2009;8:13-4. [in Ukrainian].
 9. Yeroshenko GA, Senchakovych YuV, Kazakova KS, Bilash SM. Vplyv metakrylatu na funktsiiu slynnykh zaloz. Svit medytsyny ta biolohii. 2014;1(43):181-5. [in Ukrainian].
 10. Yeroshenko GA, Semenova AK, Hasiuk NV, Tsukanov DV. Kharakterystyka klitynnoho skladu mazkiv zi spynky yazyka liudyny pry naiavnosti znimnykh plastynkovykh proteziv. Svit medytsyny ta biolohii. 2015;4(54):66-9. [in Ukrainian].
 11. Shuturmynskyi VH. Klynycheskaia otsenka prymenenyia semnikh plastynochnykh protezov pry neperenosymosty akrylovikh plastmass, yzghotovlennikh yz sopolymera polypropylena. Odeskyi medychnyi zhurnal. 2015;3:50-4. [in Russian].
 12. Mohammed QR, Smile DJ. Evaluation of some of the clinical variables affecting patient’s satisfaction with removable partial dentures. Smile Dental Journal. 2009;4(3):8-11.
 13. Romanova YuH, Novytskaia YK, Vyt VV. Deistvye metylmetakrylata na slyzystuiu obolochku polosty rta (morfolohycheskoe yssledovanye). Eksperymentalna i klinichna medytsyna. 2012;4:50-3. [in Russian].
 14. Tytov PL, Moiseichyk PN, Bohdan HP. Allerhycheskye reaktsyy y neperenosymost materyalov, yspolzuemikh v klynyke ortopedycheskoi stomatolohyy. Sovr. stomatolohyia. 2010;1:48-52. [in Russian].
 15. Bauer A, Wollina U. Denture-induced lacal and systemic reactions to acrylate. Allergy. 2008;63:722-3.
 16. Senchakovych YuV, Yeroshenko GA. Morfometrychna kharakterystyka lanok mikrotsyrkuliatornoho rusla pidnebinnykh zaloz shchuriv pry eksperymentalnii hiposalivatsii. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2014;3(112):275-8. [in Ukrainian].
 17. Novytskaia YK, Vyt VV. Patomorfolohycheskye yzmenenyia podnyzhnecheliustnikh sliunnыkh zhelez kris v uslovyiakh eksperymentalnoi hyposalyvatsyy. Visnyk stomatolohii. 2012;4:5-8. [in Russian].
 18. Romanova YuH, Ulianov VA, Breus VE. Otsenka sostoianyia slyzystoi obolochky polosty rta kris pod vozdeistvyem monomera metylmetakrylata y stomatolohycheskoho helia «Profyal». Odeskyi medychnyi zhurnal. 2014;3(143):34-40. [in Russian].
 19. Doroshenko OM. Vplyv metylovoho efiru metakrylovoi kysloty na rezystentnist kapiliariv slyzovoi obolonky porozhnyny rota shchuriv. Farmakolohiia ta likarska toksykolohiia. 2013;3(34):98-9. [in Ukrainian].
 20. Pervov YuIu. Vlyianye semnikh akrylovikh zubnykh protezov na ymunnii homeostaz slyzystoi obolochky polosty rta v zavysymosty ot prymeniaemikh materyalov y konstruktsyi. Kazanskyi medytsynskyi zhurnal. 2012;93(3):227-30. [in Russian].
 21. Trezubov VV, Kosenko HA. Kachestvennaia kharakterystyka semnikh plastynochnikh zubnikh protezov s termoplastycheskymy bazysamy. Ynstytut stomatolohyy. 2011;21:58-9. [in Russian].
 22. Chyzhov YuV, Maskadinov LE, Maskadinov EN. Kontrol soderzhanyia svobodnikh akrylovikh monomerov v otechestvennikh bazysnikh plastmassakh semnikh zubnikh protezov (eksperymentalnoe yssledovanye). Sybyrskoe medytsynskoe obozrenye. 2015;6(96):69-73. [in Russian].
 23.  Iazikova EA, Tunykova LN. Otsenka kachestva semnikh plastynochnikh protezov. Medytsyna v Kuzbasse. 2011;3:57-60. [in Russian].
 24. Voronov YA. Obosnovanye optymalnoi tolshchyni pokrityia «pantsyr» yz karbyda kremnyia pry yzuchenyy eho barernoi funktsyy. Rossyiskyi stomatolohycheskyi zhurnal. 2015;3:9-12. [in Russian].
 25. Kharchenko OA, Balan HM, Kharchenko TF. Neblahopryiatnie effekti polymernikh materyalov, yspolzuemikh v medytsynskoi praktyke (sovremennie aspekti). Suchasni problemy toksykolohii. 2012;1:6-15. [in Russian].

Publication of the article:

«Bulletin of problems biology and medicine» Issue 4 Part 1 (153), 2019 year, 23-26 pages, index UDK 611.31+616.31]547.271./29

DOI: