Нефедова Е. А., Азаров А. И.

МОРФОГЕНЕЗ ПОЧЕК ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (ОБЗОР ДАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ)


Об авторе:

Нефедова Е. А., Азаров А. И.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В статье представлен обзор научных публикаций по проблеме влияния соединений тяжелых металлов на морфофункциональное состояние почек и морфогенез изменений гистологического строения почек. Проанализированы полученные данные о влиянии различных доз кадмия и свинца на состояние базовых гистохимических реакций в организме в целом и почках в частности. Определено, что научных сведений о влиянии тяжелых металлов на общий ход эмбриогенеза и органогенеза почек крайне недостаточно, а представленные результаты исследований противоречивы и не касаются влияния кадмия на развитие почек в эмбриональном периоде.

Ключевые слова:

кадмий, свинец, почка, эмбрион, эмбриогенез

Список цитируемой литературы:

 • Tutel’yan VA, Spirichev VB, Sukhanov BP, Kudasheva VA. Mikronutriyenty v pitanii zdorovogo i bol’nogo cheloveka. M.: Kolos; 2002. 423 s.[in Russiаn].
 • Shatornaya VF, Linnik VA, Kaplunenko VG. Morfologicheskoye issledovaniye vliyaniya nekotorykh mikroelementov na reproduktvnuyu sistemu i embriogenez. Mikroelementy v meditsine. 2014;15(3):34-9. [in Russiаn].
 • Nikolayev VA, Lebedenko IYu. Toksikologiya kadmiya. Problemy stomatologii i neyrostomatologii. 1999;1:48-53. [in Russiаn].
 • Paran’ko M, Belitskaya EN, Zemlyakova TD. Rol’ tyazhelykh metallov v vozniknovenii reproduktivnykh narusheniy. Gigiyena i sanitariya.2002;1:28-30. [in Russiаn].
 • Skal’nyy AV, Rudakov IA. Bioelementy v meditsine. M.: Izdatel’skiy dom «ONIKS 21 vek»; 2004. 110 s. [in Russiаn].
 • Avtsyn AP, Zhavoronkov AA, Rish MA, Strochkova LS. Mikroelementozy cheloveka: etologiya, klassifkatsiya, organopatologiya. M.: Meditsina; 1991. 496 s. [in Russiаn].
 • Bol’shoy DV, Pykhteyeva YeG, Shafran LM. Tyazhelyye metally – izvechnaya problema toksikologii. Zdorov’ye i okruzhayushchaya sreda:Sbornik nauchnykh trudov k 75-letiyu NII sanitarii i gigiyeny. Minsk; 2002. s. 116-21. [in Russiаn].
 • Shafran LM, Bol’shoy DV, Pykhteyeva YeG, Timofeyeva SV. Rol’ metallotioneinov v biomonitoringe zagryazneniya okruzhayushchey sredytyazhelymi metallami. “Gigiyena naselennykh mest”. Kiev; 2000;37:190-3. [in Russiаn].
 • Shevchuk YuD, Shevchuk SM, Svíderko BD. Do pitannya yekologíchnoí situatsíí ̈ pri tekhnogennomu navantazhenní v umovakh L’vívs’koí ̈ ̈oblastí. Vísnik agrarnoí nauki. 2001;7:112-4. [in Ukrainian]. ̈
 • Skal’nyy AV, Rudakov IA. Bioelementy v meditsine. M.: Izdatel’skiy dom «ONIKS 21 vek»; 2004. 110 s. [in Russiаn].
 • Trakhtenberg IM, Kolesnikov SV, Lukovenko VP. Tyazhelyye metally vo vneshney srede. Sovremennyye gigiyenicheskiye i toksikologicheskiyeaspekty. Minsk; 1994. 123 s. [in Russiаn].
 • Fav’ye M. Mikroelementy i beremennost’. Mikroelementy v meditsine. 2002;3(4):2-6. [in Russiаn].
 • Nef’odova OO. Viznachennya vplivu atsetatu svintsyu na khíd kardíogenezu shchura v yeksperimentí. Vísnik problem bíologíí í meditsini. ̈2014;4(114):243-6. [in Ukrainian].
 • Fofanova IYu. Rol’ vitaminov i mikroelementov v sokhranenii reproduktivnogo zdorov’ya. Ginekologiya. 2005;(4). Dostupno: http://www.consilium-medicum.com /media/ gynecology [in Russiаn].
 • Shatorna VF. Yeksperimental’ne doslídzhennya yembríotoksichností atsetatu svintsyu ta nanozolota. Vísnik problem bíologíí í meditsini. ̈2013;2(2):154-9. [in Ukrainian].
 • Prokhorova YeYu, Shatornaya VF, Garets VI. Vliyaniye soyedineniy svintsa na morfofunktsional’nyye osobennost pochek v ontogeneze.Ukrainskiy zhurnal meditsini, bíologíí ta sportu. 2017;1(3):193-200. [in Russiаn]. ̈
 • Shimada H, Bare RM, Hochadel JF, Waalkes MP. Testosterone pretreatment mitgates cadmium toxicity in male C57 mice but not in C3Hmice. Toxicology. 1997;1-3(116):183-91.
 • Gozhenko AI, Dolomatov SI, Romaniv LV. Znacheniye vozrastnykh osobennostey v reaktsii pochek krys na odnokratnoye vvedeniye dikhlorida kadmiya. Bukovins’kiy medichniy vísnik. 2003;192:27-31. [in Russiаn].
 • Karchauskas VYu, Kotyuzhinskaya SG. O nefrotoksicheskikh effektakh razlichnykh doz khlorida kadmiya. Aktual’ní problemi transportnoí ̈meditsini. 2006;2:47-9. [in Russiаn].
 • Gozhenko AI. Patogenez toksicheskikh nefropaty. Aktual’ní problemi transportnoí meditsini. 2006;2:9-15. [in Russiаn]. ̈
 • Kryshtalʹ NV. Patohenetycheskye mekhanyzmy éndotoksycheskoy nefropatyy. Aktualʹni problemy transportnoyi medytsyny. 2006;2:34-7.[in Russiаn].
 • Magalyas VN. Osobennosti toksicheskikh nefropatiy, vyzvannykh solyami rtuti, platiny, kadmiya, zolota. Problemy patologii v eksperimentei klinike. L’vov. 1991;13:47-8. [in Russiаn].
 • Foulkes EC. Metallothionein and glutathione as determinants of cellular retenton and extrusion of Cd and Hg. Life Sci. 1993;52:1617-20.
 • Murakami M, Cain K, Webb M. Cadmium-metallothionein induced nephropathy: a morphological and autoradiographic study of cadmiumdistributon, the development of tubular damage and subsequent cell regeneraton. Journal of Applied Toxicology. 1983;3(5):237-44.
 • Shafran LM, Bol’shoy DV. «Epitelial’naya bolezn’» kak morfofunktsional’naya osnova nefrotoksichnost rtut. ÍV chitannya ím. V.V.Pídvisots’kogo: 2005 May Materialy nauchnoy konferentsii 26-27 maya 2005 g. Odessa; s. 16-9. [in Russiаn].
 • Shafran LM. Rol’ apoptoza v patogeneze toksicheskikh nefropatiy. Aktual’ní problemi transportnoí meditsini. 2006;2:15-25. [in Russiаn]. ̈
 • Shkumbatyuk OY, Shkumbatyuk RS, Lozovits’ka TM, Zubik SV. Yekotoksichniy trivaliy vpliv kadmíyu na gematologíchní pokazniki u shchurív.Naukoviy vísnik LNUVMBT ímení S.Z. G̀zhits’kogo. 2010;12(3):201-5. [in Ukrainian].
 • Bol’shoy DV, Pykhteyeva YeG. Trudnosti pri opredelenii soderzhaniya metallov v bioubstratakh lits, professional’no kontaktiruyushchikh styazhelymi metallami. Aktual’ní problemi gígíêni pratsí, profesíynoí patologíí ̈ í medichnoí ̈ yekologíí ̈ Donbassu: zb. statey. Donetsk: «Kashtan»; ̈2005. s. 298-301. [in Russiаn].
 • Piroga LA, redaktor. Nikula TD. Toksichní nefropatíí: Klíníchna nefrologíya. K.: Zdorov’ya; 2004. s. 379-84. [in Ukrainian] ̈ .
 • Chan HM, Satoh M, Zalups RK, Cherian MG. Exogenous metallothionein and renal toxicity of cadmium and mercury in rats. Toxicology.1992;76(1):15-26.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 2 (143), 2018 год, 23-27 страницы, код УДК 616.61:591.3:546.48:612.6

DOI: