Нефьодова О. О., Азаров О. І.

МОРФОГЕНЕЗ НИРОК ПІД ВПЛИВОМ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ (ОГЛЯД ДАНИХ ЛІТЕРАТУРИ)


Про автора:

Нефьодова О. О., Азаров О. І.

Рубрика:

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті представлено огляд наукових публікацій за проблемою впливу сполук важких металів на морфофункціональний стан нирок та морфогенез змін гістологічної будови нирок. Проаналізовано отримані дані щодо впливу різних доз кадмію та свинцю на стан базових гістохімічних реакцій в організмі в цілому і нирках зокрема. Визначено, що наукових відомостей щодо впливу важких металів на загальний хід ембріогенезу та органогенезу нирок вкрай недостатньо, а висвітлені результати досліджень є суперечливими та не стосуються впливу кадмію на розвиток нирок в ембріональному періоді.

Ключові слова:

кадмій, свинець, нирка, ембріон, ембріогенез

Список цитованої літератури:

 • Tutel’yan VA, Spirichev VB, Sukhanov BP, Kudasheva VA. Mikronutriyenty v pitanii zdorovogo i bol’nogo cheloveka. M.: Kolos; 2002. 423 s.[in Russiаn].
 • Shatornaya VF, Linnik VA, Kaplunenko VG. Morfologicheskoye issledovaniye vliyaniya nekotorykh mikroelementov na reproduktvnuyu sistemu i embriogenez. Mikroelementy v meditsine. 2014;15(3):34-9. [in Russiаn].
 • Nikolayev VA, Lebedenko IYu. Toksikologiya kadmiya. Problemy stomatologii i neyrostomatologii. 1999;1:48-53. [in Russiаn].
 • Paran’ko M, Belitskaya EN, Zemlyakova TD. Rol’ tyazhelykh metallov v vozniknovenii reproduktivnykh narusheniy. Gigiyena i sanitariya.2002;1:28-30. [in Russiаn].
 • Skal’nyy AV, Rudakov IA. Bioelementy v meditsine. M.: Izdatel’skiy dom «ONIKS 21 vek»; 2004. 110 s. [in Russiаn].
 • Avtsyn AP, Zhavoronkov AA, Rish MA, Strochkova LS. Mikroelementozy cheloveka: etologiya, klassifkatsiya, organopatologiya. M.: Meditsina; 1991. 496 s. [in Russiаn].
 • Bol’shoy DV, Pykhteyeva YeG, Shafran LM. Tyazhelyye metally – izvechnaya problema toksikologii. Zdorov’ye i okruzhayushchaya sreda:Sbornik nauchnykh trudov k 75-letiyu NII sanitarii i gigiyeny. Minsk; 2002. s. 116-21. [in Russiаn].
 • Shafran LM, Bol’shoy DV, Pykhteyeva YeG, Timofeyeva SV. Rol’ metallotioneinov v biomonitoringe zagryazneniya okruzhayushchey sredytyazhelymi metallami. “Gigiyena naselennykh mest”. Kiev; 2000;37:190-3. [in Russiаn].
 • Shevchuk YuD, Shevchuk SM, Svíderko BD. Do pitannya yekologíchnoí situatsíí ̈ pri tekhnogennomu navantazhenní v umovakh L’vívs’koí ̈ ̈oblastí. Vísnik agrarnoí nauki. 2001;7:112-4. [in Ukrainian]. ̈
 • Skal’nyy AV, Rudakov IA. Bioelementy v meditsine. M.: Izdatel’skiy dom «ONIKS 21 vek»; 2004. 110 s. [in Russiаn].
 • Trakhtenberg IM, Kolesnikov SV, Lukovenko VP. Tyazhelyye metally vo vneshney srede. Sovremennyye gigiyenicheskiye i toksikologicheskiyeaspekty. Minsk; 1994. 123 s. [in Russiаn].
 • Fav’ye M. Mikroelementy i beremennost’. Mikroelementy v meditsine. 2002;3(4):2-6. [in Russiаn].
 • Nef’odova OO. Viznachennya vplivu atsetatu svintsyu na khíd kardíogenezu shchura v yeksperimentí. Vísnik problem bíologíí í meditsini. ̈2014;4(114):243-6. [in Ukrainian].
 • Fofanova IYu. Rol’ vitaminov i mikroelementov v sokhranenii reproduktivnogo zdorov’ya. Ginekologiya. 2005;(4). Dostupno: http://www.consilium-medicum.com /media/ gynecology [in Russiаn].
 • Shatorna VF. Yeksperimental’ne doslídzhennya yembríotoksichností atsetatu svintsyu ta nanozolota. Vísnik problem bíologíí í meditsini. ̈2013;2(2):154-9. [in Ukrainian].
 • Prokhorova YeYu, Shatornaya VF, Garets VI. Vliyaniye soyedineniy svintsa na morfofunktsional’nyye osobennost pochek v ontogeneze.Ukrainskiy zhurnal meditsini, bíologíí ta sportu. 2017;1(3):193-200. [in Russiаn]. ̈
 • Shimada H, Bare RM, Hochadel JF, Waalkes MP. Testosterone pretreatment mitgates cadmium toxicity in male C57 mice but not in C3Hmice. Toxicology. 1997;1-3(116):183-91.
 • Gozhenko AI, Dolomatov SI, Romaniv LV. Znacheniye vozrastnykh osobennostey v reaktsii pochek krys na odnokratnoye vvedeniye dikhlorida kadmiya. Bukovins’kiy medichniy vísnik. 2003;192:27-31. [in Russiаn].
 • Karchauskas VYu, Kotyuzhinskaya SG. O nefrotoksicheskikh effektakh razlichnykh doz khlorida kadmiya. Aktual’ní problemi transportnoí ̈meditsini. 2006;2:47-9. [in Russiаn].
 • Gozhenko AI. Patogenez toksicheskikh nefropaty. Aktual’ní problemi transportnoí meditsini. 2006;2:9-15. [in Russiаn]. ̈
 • Kryshtalʹ NV. Patohenetycheskye mekhanyzmy éndotoksycheskoy nefropatyy. Aktualʹni problemy transportnoyi medytsyny. 2006;2:34-7.[in Russiаn].
 • Magalyas VN. Osobennosti toksicheskikh nefropatiy, vyzvannykh solyami rtuti, platiny, kadmiya, zolota. Problemy patologii v eksperimentei klinike. L’vov. 1991;13:47-8. [in Russiаn].
 • Foulkes EC. Metallothionein and glutathione as determinants of cellular retenton and extrusion of Cd and Hg. Life Sci. 1993;52:1617-20.
 • Murakami M, Cain K, Webb M. Cadmium-metallothionein induced nephropathy: a morphological and autoradiographic study of cadmiumdistributon, the development of tubular damage and subsequent cell regeneraton. Journal of Applied Toxicology. 1983;3(5):237-44.
 • Shafran LM, Bol’shoy DV. «Epitelial’naya bolezn’» kak morfofunktsional’naya osnova nefrotoksichnost rtut. ÍV chitannya ím. V.V.Pídvisots’kogo: 2005 May Materialy nauchnoy konferentsii 26-27 maya 2005 g. Odessa; s. 16-9. [in Russiаn].
 • Shafran LM. Rol’ apoptoza v patogeneze toksicheskikh nefropatiy. Aktual’ní problemi transportnoí meditsini. 2006;2:15-25. [in Russiаn]. ̈
 • Shkumbatyuk OY, Shkumbatyuk RS, Lozovits’ka TM, Zubik SV. Yekotoksichniy trivaliy vpliv kadmíyu na gematologíchní pokazniki u shchurív.Naukoviy vísnik LNUVMBT ímení S.Z. G̀zhits’kogo. 2010;12(3):201-5. [in Ukrainian].
 • Bol’shoy DV, Pykhteyeva YeG. Trudnosti pri opredelenii soderzhaniya metallov v bioubstratakh lits, professional’no kontaktiruyushchikh styazhelymi metallami. Aktual’ní problemi gígíêni pratsí, profesíynoí patologíí ̈ í medichnoí ̈ yekologíí ̈ Donbassu: zb. statey. Donetsk: «Kashtan»; ̈2005. s. 298-301. [in Russiаn].
 • Piroga LA, redaktor. Nikula TD. Toksichní nefropatíí: Klíníchna nefrologíya. K.: Zdorov’ya; 2004. s. 379-84. [in Ukrainian] ̈ .
 • Chan HM, Satoh M, Zalups RK, Cherian MG. Exogenous metallothionein and renal toxicity of cadmium and mercury in rats. Toxicology.1992;76(1):15-26.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 2 (143), 2018 рік , 23-27 сторінки, код УДК 616.61:591.3:546.48:612.6

DOI: