Tsarev A. V.

ДИНАМІКА ГАЗОВОГО СКЛАДУ ТА КОАГУЛЯЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРОВІ У ПАЦІЄНТІВ З ВАЖКОЮ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ГІПОТЕРМІЇ


Про автора:

Tsarev A. V.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В роботі представлені результати вивчення змін газового складу крові і показників системи згортання крові у 24 пацієнтів з тяжкою ЧМТ та використанням в комплексі інтенсивної терапії терапевтичної гіпотермії з цільовим значенням температури ядра тіла – 34,50С. В результаті було виявлено достовірне збільшення PaO2 на 14,9% від вихідного рівня на етапі 24 годин спостереження в процесі підтримки терапевтичної гіпотермії (p<0,05). Було відзначено достовірне збільшення PaO2 на 10,5% в порівнянні з вихідним рівнем на етапі 48 годин (p<0,05). Виявлено достовірне зниження рівня PaCO2 на 11,1% в порівнянні з вихідним значенням на етапі 24 годин дослідження (p<0,05). На етапах 48 і 72 годин спостереження була виявлена тенденція до підвищення рівня PaCO2 в порівнянні з вихідним значенням, при цьому даний показник знаходився в межах нормальних фізіологічних значень. Відзначено достовірне зниження на 15,7% рівня фібриногену в порівнянні з вихідним значенням на етапі 24 годин дослідження (p<0,05), з подальшою тенденцією до підвищення і досягнення вихідного рівня. Не було виявлено суттєвих зрушень з боку системи згортання крові і розвитку коагулопатії, в тому числі у пацієнтів після проведення ургентних нейрохірургічних втручань.

Ключові слова:

черепно-мозкова травма, терапевтична гіпотермія, інтенсивна терапія

Список цитованої літератури:

  • Clifton GL, Miller ER, Choi SC, Levin HS, McCauley S, Smith KR, et al. Lack of effect of induction of hypothermia after acute brain injury. NEJM. 2001;344:556-63. DOI: 10.1056/NEJM200102223440803
  • Clifton GL, Valadka A, Zygun D, Coffey CS, Drever P, Fourwinds S. Very early hypothermia induction in patients with severe brain injury (the National Acute Brain Injury Study: Hypothermia II): a randomised trial. Lancet Neurol. 2011;10:131-9. DOI: org/10.1016/S14744422(10)70300-8
  • Tsuyoshi M, Susumu Y, Seigo N, Nariyuki H, Yasuo O. Prolonged mild therapeutic hypothermia versus fever control with tight hemodynamic monitoring and slow rewarming in patients with severe traumatic brain injury: A randomized controlled trial. Journal of Neurotrauma. 2015;32:422-9. DOI: org/10.1089/neu.2013.3197
  • Andrews PJD, Sinclair HL, Rodriguez A, Harris BA, Battison CG, Rhodes J, et al. Hypothermia for intracranial hypertension after traumatic brain injury. NEJM. 2015;373:2403-12. DOI: 10.1056/NEJMoa1507581
  • Crompton EM, Lubomirova I, Cotlarcius I. Meta-analysis of therapeutic hypothermia for traumatic brain injury in adult and pediatric patients. Crit. Care Med. 2017;45:575-83.
  • Carney N, Totten AM, O’Reilly C, Ullman JS, Gregory WJ, Hawryluk GWJ, et al. Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury, Fourth Edition. Brain Trauma Foundation. Neurosurgery. 2017;80(1):6-15. DOI: 10.1227/NEU.0000000000001432

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 2 (143), 2018 рік , 215-219 сторінки, код УДК 617.51-001.4

DOI: