Мамедов Е. Ш.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ТРУБЧАСТОЇ ТОРАКОСТОМІЇ В ГРУДНІЙ ХІРУРГІЇ


Про автора:

Мамедов Е. Ш.

Рубрика:

МЕТОДИ І МЕТОДИКИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета. Визначення ефективності різних методів трубчастої торакостомії в грудній хірургії. До дослідження було залучено 40 хворих, яким за різними причинами була застосована та завершена трубчаста торакостомія у відділенні грудної хірургії медичного факультету Егейського університету за період з січня по грудень 2010-го року. На легеневих графіках, знятих після завершення трубчастої торакостомії, у 1-го хворого в кожній групі з завершенням процедури наприкінці вдиху і видиху і у 2-х хворих в кожній групі з завершенням під час маневрів Мюллера та Вальсальви виявився дефект експансії. Таким чином, після завершення трубчастої торакостомії різними методами між техніками її проведення за кількістю ускладнень нами не було виявлено статистично достовірних розбіжностей (р=0,85). Ступені виникнення дефекту експансії за різними методами були приблизно однаковими.

Ключові слова:

грудна клітка, трубчаста торакостомія, маневри Вальсальви і Мюллера

Список цитованої літератури:

 • Muthayya NM. Human Physiology, 3th ed. Delhi: Lordson Publishers (P) Ltd; 2002. р. 371-9.
 • LoCicero IIIJ, Ronald BP, Shields TW. Anatomy of the pleura. In: Shields TW, LoCicero IIIJ, Ponn RB, Rusch VW, eds. General Thoracic Surgery, 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. р. 786-90.
 • Guyton AC, Hall JE. Pulmonary Volumes and Capacities. In: Guyton AC, Hall JE, eds. Medical Physiology, 9th ed. Philadelphia: WB. Saunders Company; 1996. р. 478-86.
 • Miller K, Sahn S. Chest tubes. Chest. 1987;91:258-64.
 • Couraud LL, Velly JF, N’Diaye M. Principles and techniques of chest drainage and suction. In: Delaure NC, Eschapasse H, eds. Thoracic Surgery: Surgical Management of Pleural Diseases. St Louis: CV Mosby; 1990. р. 103-10.
 • Fishman NH. Thoracic Drainage. A manual of procedures. Chicago: Year Book Medical Publishers Inc; 1983. р. 32-66.
 • Fry WA, Paape K. Pneumothorax. In: Shields TW, LoCicero J, Ponn RB, eds. General Thoracic Surgery, 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. р. 675-86.
 • Işıtmangil T, Balkanlı K. Pnömotoraks ve Cerrahi Tedavisi. Yüksel M, Kalaycı G, eds. Göğüs Cerrahisi. İstanbul: Bilmedya Grup; 2001. р. 411-47.
 • Yıldızeli B, Yüksel M. Plevral hastalıklarda cerrahi teknikler. Türk Toraks Dergisi. 2002;3:30-44.
 • Martino K, Merrit S, Boyakye K. Prospective randomized trial of thoracostomy removal algorithms. J Trauma. 1999;46:369-73.
 • Dural K, Gulbahar G, Kocer B, Sakinci U. A novel and safe technique in closed tube thoracostomy. Journal of Cardiothoracic Surgery. 2010;5:21-3.
 • Shapira OM, Aldea GS, Kupferschmid J, Shemin RJ. Delayed perforation of the esophagus by a closed thoracostomy tube. Chest. 1993;104:1897-8. 

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 2 (143), 2018 рік , 287-290 сторінки, код УДК 617.541-089.12

DOI: