Гусейнов Т. А.

ЗНАЧЕННЯ РИНОМОНОМЕТРІЇ В ОЦІНЦІ СТАНУ НАЗАЛЬНИХ ПОВІТРЯНИХ ШЛЯХІВ


Про автора:

Гусейнов Т. А.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Це дослідження було проведено в період з січня 2010 по липень 2010 року. Нюхова функція оцінювалася у 31 пацієнтів, які перенесли септопластику. Нюхову функцію оцінювали суб’єктивні випробування порогу запаху, дискримінації та ідентифікації з використанням «Sniffin Sticks» батареї тестів. Виміри проводили ся в передопераційний період і 8 тижнів після операції. На додаток до аналізу всієї групи, порівнювали нюхову функцію між двома окремими групами в залежності від місця відхилення перегородки нижчі (18 випадків) і перевершують (13 випадків). Не було виявлено статистично істотних відмінностей в обох групах по викривленню нижче/задніх відділів носової перегородки з точки зору перед- і пост оперативних значень порога запаху, дискримінації та ідентифікації випробувань і значень TDI, де в комбінації оцінювалися дані всіх трьох тестів. У сучасній пластичній хірургії корекція септальних відхилень займає одне з важливих місць. Під час операції в носовій частині слід звернути увагу на нюхову область. Дослідження, проведене у пацієнтів до і після операції, після проведення «Sniffin Sticks» тесту не було виявлено статистичних достовірних відмінностей по порогу сприйняття запаху, а також по тесту щодо вибору і відмінності запаху.

Ключові слова:

ніс, риномонометрія, тест

Список цитованої літератури:

  1. Eibenstein A, Fioretti AB, Lena C, Rosati N, Amabile G, Fusetti M. Modern psychophysical tests to assess olfactory function. Neurol Sci. 2005;26:147-55.
  2. Pade J, Hummel T. Olfactory function following nasal surgery. Laryngoscope. 2008;118:1260-4.
  3. Hummel T, Sekinger B, Wolf SR, Pauli E, Kobal G. ‘Sniffin’ Sticks’: Olfactory performance assessed by the combined testing of odor ıdentification, odor discrimination and olfactory threshold. Chem Senses. 1997;22:39-52.
  4. Menini A, Lagostena L, Boccaccio A. Olfaction: from odorant molecules to the olfactory cortex. News Physiol Sci. 2004;19:101.
  5. Mombaerts P. Genes and ligands for odorant, vomeronasal and taste receptors. Nat Rev Neurosci. 2004;5:263.
  6. Mombaerts P. Odorant receptor gene choice in olfactory sensory neurons: the one receptor–one neuron hypothesis revisited. Curr Opin Neurobiol. 2004;14:31.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (145), 2018 рік , 102-104 сторінки, код УДК 616.71:616.073.175

DOI: