Давиденко В. Л., Почуєва Т. В., Головко Н. А.

ВМІСТ ГІДРОКСИПРОЛІНУ ТА ЙОГО ФРАКЦІЙ В КРОВІ ХВОРИХ НА РІЗНІ ФОРМИ ЕПІГЛОТИТУ


Про автора:

Давиденко В. Л., Почуєва Т. В., Головко Н. А.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті представлено результати дослідження вмісту загального гідроксипроліну та його фракцій, а саме вільного та зв’язаного у сироватці крові пацієнтів з інфільтративною та абсцедуючою формами епіглотиту. Проаналізовано зміни досліджуваних показників в динаміці захворювання: в гострий період та через 30 діб після виникнення клінічних симптомів. У хворих з інфільтративною формою в гострий період визначається підвищення вмісту тільки зв’язаного гідроксипроліну, що свідчить про незначну активність процесів катаболізму колагену в цілому та швидкого включення процесів репарації. Аналіз фракційного складу метаболітів сполучної тканини у сироватці крові хворих з абсцесом надгортаннику показав підвищення вільного, зв’язаного та загального гідроксипроліну, що свідчить про наявність запальних та деструктивних процесів у сполучній тканині, а саме розпад колагену у хрящовій тканині в гострий період захворювання. Кількісне визначення вмісту гідроксипроліну та його фракцій у хворих на епіглотит є необхідними для проведення диференційної діагностики між вивченими клінічними формами.

Ключові слова:

епіглотит, інфільтративна форма, абсцедуюча форма, гідроксипролін, фракції гідроксипроліну

Список цитованої літератури:

  1. Savenkova M, Balyasinskaya G, Bychkov V, Voronyuk G, Korobko L, Anin A. Ostryy epiglottit u detey (etiopatogenez, diagnostika, lecheniye). Voprosy sovremennoy pediatrii. 2008;7(5):91-7. [in Russian].
  2. Zhilina AL. Ostryy epiglottit u detey [avtoreferat]. M.: 2006. 24 s. [in Russian].
  3. Lekomtseva ОI, Britkova TA, Kravtsova NA, Pchelina ЕV, Ivanov IV. Ostryy epiglottit u mal’chika 3 let (klinicheskoye nablyudeniye). Detskie infektsii. 2016;3:69-70. [in Russian].
  4. Mayo-Smith MF, Spinale JW, Donskey C, Yukawa M, Li RH, Schiffman FJ. Acute Epiglottitis* An 18-Vear Experience in Rhode Island. Chest. 1995;108:1640-7.
  5. Navaratnam AV, Matthew E Smith ME, Majeed A, McFerran DJ. Adult supraglottitis: a potential airway emergency that can present in primary care. Br J Gen Pract. 2015 Feb;65(631):99-100.
  6. Lichtor J. Lance, Maricarmen Roche Rodriguez, Nicole L. Aaronson, Todd Spock, Goodman T. Rob, Chir MBB, et al. Baum Epiglottitis It Hasn’t Gone Away. Anesthesiology. 2016;124:1404-7.
  7. Tibballs J, Watson T. Symptoms and signs differentiating croup and epiglottitis. J Paediatr Child Health. 2011;47:77-82.
  8. Sharaev PN, Sahabutdinova ЕP, Lekomtseva ОI. Оpredelenie svobodnogo i peptido-svyasanogo hidroksiprolina v syvorotke krovi. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika. 2009;1:7-9. [in Russian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (145), 2018 рік , 105-108 сторінки, код УДК 616. 311.4 – 002.155:[677.112.383.3+577.114].088.6

DOI: