Македонський І. О., Яременко С. О.

МОЖЛИВОСТІ ВІСЦЕРАЛЬНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ У БЛИЗЬКО-ІНФРАЧЕРВОНОМУ ДІАПАЗОНІ У ДІАГНОСТИЦІ НЕКРОТИЗУЮЧОГО ЕНТЕРОКОЛІТУ НОВОНАРОДЖЕНИХ


Про автора:

Македонський І. О., Яременко С. О.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Некротизуючий ентероколіт є одним з найбільш поширених набутих захворювань шлунковокишкового у новонароджених і є головною причиною смерті серед шлунково-кишкових захворювань у недоношених дітей. Неінвазивні методи дослідження змін гемодинаміки кишечника, його перфузії в динаміці в режимі реального часу можуть допомогти у ранній діагностиці та діагностиці стадій НЕК. Вивчалась та оцінювалась можливість абдомінальної близько-інфрачервоної спектроскопії (БІС) у ранній діагностиці НЕК та для оцінки характеру перебігу цього захворювання. Всім дітям проводились загальноприйняті методи діагностики згідно протоколу лікування НЕК. Крім цього, дослідження доповнювались вимірюванням абдомінальної реґіонарної насиченості тканин киснем, з використанням системи оптичної спектроскопії (INVOS, Covidien) In-Vivo двома соматичними датчиками – rSO2. Отримані результати дослідження свідчать про істотні відмінності показників вісцеральної реґіонарної насиченості тканин киснем у недоношених та доношених новонароджених з НЕК та функціональними порушеннями функції ШКТ. Використання абдомінальної близько-інфрачервоної спектроскопії при діагностиці НЕК дозволяє неінвазивно в режимі реального часу моніторити ранні зміни мезентеріальної гемодинаміки, проводити диференційну діагностику НЕК з функціональними розладами ШКТ та своєчасно розпочати та контролювати лікування. БІС – чутливий неінвазивний метод діагностики НЕК, легкий у використанні, має велике практичне значення в оцінці ефективності консервативної терапії, визначенні хірургічної стадії захворювання та прогнозуванню його перебігу.

Ключові слова:

некротизуючий ентероколіт, діагностика, новонароджені, близько-інфрачервона спектроскопія

Список цитованої літератури:

  1. Shonan Sho, Matthew D. Neal, Jason Sperry, David J. Hackam. A novel scoring system to predict the development of necrotizing enterocolitis totalis in premature infants. J Ped Surg. 2014;49(7):1053-6.
  2. Eaton S. Necrotizing enterocolitis symposium: Epidemiology and early diagnosis. J Pediatr Surg. 2017;52(2):223-5.
  3. Watkins DJ, Besner GE. The role of the intestinal microcirculation in necrotizing enterocolitis. Semin Pediatr Surg. 2013;22:83-7.
  4. Yong Chen, Kenneth Tou En Chang, Derrick Wen Quan Lian, Hao Lu, Sudipto Roy, Narasimhan Kannan Laksmi, et al. The role of ischemia in necrotizing enterocolitis. J Ped Surg. 2016;51(8):1255-61.
  5. Cerbo RM, Cabano R, Di Comite A, Longo S, Maragliano R, Stronati M. Cerebral and somatic rSO2 in sick preterm infants. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012;4:97-100.
  6. DeWitt AG, Charpie JR, Donohue JE, Yu S, Owens GE. Splanchnic Near-Infrared Spectroscopy and Risk of Necrotizing Enterocolitis After Neonatal Heart Surgery. J Pediatr Cardiol. 2014;35(7):1286-94.
  7. Schat TE, Schurink M, van der Laan ME, Hulscher JB, Hulzebos CV, Bos AF, et al. Near-Infrared Spectroscopy to Predict the Course of Necrotizing Enterocolitis. PLoS One. 2016;11(5):e0154710. DOI: 10.1371/journal.pone.0154710
  8. Schat TE, van der Laan ME, Schurink M, Hulscher JB, Hulzebos CV, Bos AF, et al. Abdominal near infrared spectroscopy in preterm infants: a comparison of splanchnic oxygen saturation measurements at two abdominal locations. Early Hum Dev. 2014;90:371-5. 

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (145), 2018 рік , 141-144 сторінки, код УДК 616.34-002.4-07-053.31:548.75

DOI: