Нефьодова О. О., Задесенець І. П.

ОЦІНКА ВПЛИВУ КАДМІЮ ХЛОРИДУ НА ПОКАЗНИКИ ЕМБРІОГЕНЕЗУ ЩУРІВ ЗА УМОВ КОРЕКЦІЇ ЦИТРАТОМ ЦИНКУ ПРИ ВНУТРІШНЬОШЛУНКОВОМУ ВВЕДЕННІ


Про автора:

Нефьодова О. О., Задесенець І. П.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проблема забруднення навколишнього середовища сполуками важких металів лишається актуальною на теперішній час. Серед останніх на особливу увагу заслуговують свинець, кадмій та ртуть. Швидкі темпи розвитку технологій суттєво збільшують техногенне навантаження на навколишнє середовище і, як наслідок, погіршують здоров’я людини. Кадмій – важкий метал, що не має відомих фізіологічних функцій у організмі людини. Токсичний вплив кадмію на дорослий організм добре висвітлений в вітчизняній та закордонній літературі, але дані, щодо впливу останнього на пренатальний онтогенез залишаються роздрібненими. Пошук біологічних антагоністів, які б могли зменшувати токсичні ефекти кадмію на етапі пренатального та постнатального онтогенезу є актуальною задачею сучасності. Відомими антагоністами токсичного впливу кадмію за даними літератури є цинк-вмісні препарати. Метою нашого дослідження було експериментальне визначення впливу низьких доз хлориду кадмію ізольовано та за умов корекції цитратом цинку (наноаквахелатна форма цинку) на загальний хід ембріогенезу щурів при внутрішньошлунковому введенні. Визначення потенційного ембріотоксичного впливу хлориду кадмію ізольовано та за умов корекції цитратом кадмію проводилось обрахуванням та порівнянням стандартних показників ембріонального розвитку, а саме: середня кількість плодів, загальна ембріональна смертність, доімплантаційна ембріональна смертність та постімплантаційна ембріональна смертність. Визначення проводили на 13 та 20 добу ембріогенезу. Для дослідження використовували молодих самиць щурів лінії Wistar з вагою 170-200 г. Піддослідних тварин розбили на 3 групи (контроль, група кадмію хлориду, кадмію хлорид + цинку цитрат). З першого по дев’ятнадцятий день вагітності самиці отримували фізіологічний розчин, або кадмію хлорид, або кадмію хлорид + цинку цитрат відповідно до групи. На 13-й та 19-й день вагітності самиць забивали під тіопенталовим наркозом. Плоди зважували та фіксували в 10% розчині формаліну для подальших морфометричних досліджень. Підраховували кількість резорбцій, живих та мертвих плодів у кожному розі матки та жовтих тіл в яєчниках відповідної сторони. Отримані нами дані свідчать про виражений ембріотоксичний ефект кадмію хлориду, що проявляється достовірними змінами наступних показників у вагітних щурів: зниженням кількості живих плодів на одну самицю, підвищенням загальної ембріональної смертності за рахунок предімплантаційної смертності ембріонів щурів. При вивченні комбінованого впливу кадмію хлориду та цинку цитрату варто зазначити, що використання цинку цитрату призвело до збільшення показника живих плодів на 1 самицю в середньому на 16,2% (p<0,01), відносному зменшенню загальної ембріональної смертності у 2,2 рази (p<0,01) у порівнянні з групою кадмію хлориду за рахунок відносного зменшення доімплантаційної смертності у 2,5 рази (p<0,05) у порівнянні з групою кадмію хлориду. Таким чином, використання цитрату цинку в умовах кадмієвої інтоксикації зменшує негативний вплив кадмію на показники ембріональної летальності у щурів.

Ключові слова:

ембріогенез, ембріональна смертність, хлорид кадмію, цитрат цинку, експеримент

Список цитованої літератури:

 1. Budnikov VG. Tyazhelyye metally v monitoringe vodnykh ekosistem. Sorosovskiy obrazovatel’nyy zhurnal. 1998;5:24-9. [in Russiаn].
 2. Trakhtenberg IM, Kolesnikov SV, Lukovenko VP. Tyazhelyye metally vo vneshney srede. Sovremennyye gigiyenicheskiye i toksikologicheskiye aspekty. Minsk: 1994. 123 s. [in Russiаn].
 3. Järup L, Åkesson A. Current status of cadmium as an environmental health problem. Toxicol Appl Pharmacol [Internet]. 2009 [cited 2018 July 17];238(3):201-8. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041008X09001690 DOI: 10.1016/j.taap.2009.04.020
 4. Montes S, Juárez-Rebollar D, Nava-Ruíz C, Garcia-Sánchez A, Heras-Romero Y, Rios C, et al. “Immunohistochemical Study of Nrf2-Antioxidant Response Element as Indicator of Oxidative Stress Induced by Cadmium in Developing Rats,”Oxid Med Cell Longev [Internet]. 2015 [cited 2018 July 17];2015. 9 p. Available from: https://www.hindawi.com/journals/omcl/2015/570650/cta/ DOI: 10.1155/2015/570650
 5. Fomenko OZ, Shaul’skaya OE, Kot YG, Ushakova GA, Shevtsova AI. Vliyaniye raznykh doz kadmiya na aktivnost’ matriksnykh metalloproteinaz v serdtse, mozge i syvorotke krovi krys. Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. 2016;3:103-7. [in Russiаn].
 6. Järup L, Berglund M, Elinder CG, Nordberg G, Vahter M. Health effects of cadmium exposure – a review of the literature and a risk estimate. Scandinav. J. Work, Environment & Health. 1998;24(1):1-52.
 7. Åkesson A, Barregard L, Bergdahl IA, Nordberg GF, Nordberg M, Skerfving S. Non-renal effects and the risk assessment of environmental cadmium exposure. Environmental Health Perspect. 2014;122(5):431-8.
 8. Godt J, Scheidig F, Grosse-Siestrup C, Esche V, Brandenburg P, Reich A, et al. The toxicity of cadmium and resulting hazards for human health. J. Occupational Med. Toxicol. [Internet]. 2006 [cited 2018 July 17];1:22-8. Available from: https://occup-med.biomedcentral.com/ articles/10.1186/1745-6673-1-22 DOI: 10.1186/1745-6673-1-22
 9. Robin A. Bernhoft. Cadmium Toxicity and Treatment. Scientific World Journal [Internet]. 2013 [cited 2018 March 17];2013. 7 p. Available from: https://www.hindawi.com/journals/tswj/2013/394652/cta/ DOI: 10.1155/2013/394652
 10. Batariova A, Spevackova V, Benes B, Cejchanovaa M, Smıda J, Cerna M. Blood and urine levels of Pb, Cd and Hg in the general population of the Czech Republic and proposed reference values. Int. J. Hyg. Environ. Health [Internet]. 2006 [cited 2018 July 17];209(4):359-66. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463906000265?via%3Dihub DOI: 10.1016/j.ijheh.2006.02.005
 11. Brin VB, Kokayev RI, Babayanizov KhKh, Pronina NV. Vozmozhnosti profilaktiki toksicheskikh effektov kadmiya metallokompleksom soli tsinka – atsizolom. Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologiy. 2008;4(4):213-6. [in Russiаn].
 12. Ashraf El-Sayed, Salem M. Salem, Amany A. El-Garhy, Zeinab A. Rahman, Asmaa M. Kandil. Protective effect of zinc against cadmium toxicity on pregnant rats and their fetuses at morphological, physiological and molecular level. Afr. J. Biotechnol [Internet]. 2013 [cited 2018 July 17];12(16):2110-9. Available from: https://www.ajol.info/index.php/ajb/article/view/129590 DOI: https://www.ajol.info/index.php/ajb/ article/view/129590
 13. Avtsyn AP, Zhavoronkov AA, Rish MA. Mikroelementozy cheloveka. M.: Meditsina; 1991. 496 s. [in Russiаn].
 14. Skal’nyy AV, Zavalina SV, Yefimov SV. Bioelementy i pokazateli embrional’noy smertnosti laboratornykh krys. Vestnik OGU. 2006;2:78-81. [in Russiаn]. 

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (145), 2018 рік , 309-314 сторінки, код УДК 611.12/13-053.13:616-007.7-092.9:669.018.674

DOI: