Мащак О. І., Костенецький М. І., Лемешко Л. Т., Черненко С. В., Куцак А. В.

ЧИ Є ЕФЕКТИВНИМИ МАСОВІ ФЛЮОРОГРАФІЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТУБЕРКУ- ЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ


Про автора:

Мащак О. І., Костенецький М. І., Лемешко Л. Т., Черненко С. В., Куцак А. В.

Рубрика:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Актуальність дослідження визначається тим, що незважаючи на загальну тенденцію щодо зни- ження захворюваності на туберкульоз в Україні, актуальними є проблеми недовиявлення туберкульозу. За даними ВООЗ, близько 20% випадків туберкульозу в Україні залишаються недовиявленими. Практика масо- вого флюорографічного обстеження серед загального населення для виявлення туберкульозу на даний мо- мент є неефективною, високо затратною та недоцільною з економічної точки зору. Мета статті полягає в аналізі показників охоплення населення Запорізької області профілактичним флюо- рографічним обстеженням та показників виявлення захворюваності на туберкульоз цим методом за період 2013-2017 рр. Встановлено, що показники охоплення флюорографічним обстеженням складають від 3461,49 до 4022,71 на 10 000 населення. При цьому, для виявлення одного хворого на туберкульоз треба опромінити 5000 пен- сіонерів, 2702 працівника промислових підприємств, 2857 працівників бюджетної сфери, 353 – непрацюючих працездатного віку. Визначено, що за період 2013-2017 рр. питома вага виявленої легеневої форми туберку- льозу від усіх досліджених складає 0,02-0,04%, що є дуже низьким показником. У статті розкрито розуміння того, що масові профілактичні флюорографічні обстеження населення з метою виявлення туберкульозу дають значний вклад в колективну дозу опромінення населення. Так, в Запорізькій області в структурі рентгендіагностичних процедур флюорографія складає 29-36%. За період 2013-2017 рр. річна індивідуальна ефективна доза за рахунок рентгендіагностичних процедур збільшилася з 0,9 мЗв до 1,02 мЗв (колективна доза коливається в межах 1620,5-1759,0 люд.-Зв. Ґрунтуючись на результатах аналізу, розраховано ризик виникнення захворювань, асоційованих з впли- вом іонізуючого випромінювання – новоутворення, хвороби крові та кровотворних органів, вроджені анома- лії (вади розвитку) – від усіх рентгенодіагностичних процедур у Запорізькій області складає 118-128 випадків на рік, з них на долю флюорографічних обстежень припадає 25-30 випадків. Результати аналізу показників охоплення населення флюорографічним обстеженням і показників захво- рюваності на туберкульоз легень за період 2013-2017 рр., а також з врахуванням ймовірності виникнення негативних наслідків від впливу рентгенівського опромінення, підтверджують, що масове флюорографічне обстеження серед загального населення для виявлення туберкульозу є неефективним.

Ключові слова:

флюорографічні обстеження, ризик опромінення населення, туберкульоз

Список цитованої літератури:

  1. Seriya tekhnicheskikh dokladov VOZ № 552. Devyatyii doklad Komiteta ekspertov VOZ po tuberkulezu. 1975. [in Russian].
  2. Publikatsiia 103MKRZ Rekomendatsiia 2007 goda Mezhdunarodnoi Komissii po Radiatsionnoi zashchite. M.: 2009. [in Russian].
  3. Nakaz MOZ Ukrainy vid 17 May 2008 № 254 «Pro zatverdzhennia Instruktsii pro periodichnist` rentgenivskih obstezhen` organiv grudnoiporozhnyny pevnikh kategorii naselennya Ukrainy». [in Ukrainian].
  4. Nakaz MOZ Ukrainy vid 23 lypnya 2002 № 280 «Shchodo organizatsii provedennya obov’iazkovikh profilaktichnikh medichnikh ogliadivpratsivnikiv okremikh profesii, vyrobnitstv i organizatsii, diyalnist` yakikh pov’iazana z obslugovuvanniam naselennia i mozhe pryzvesti doposhirennia infektsiinyh khvorob» (iz zminamy, vnesenymy nakazom MOZ Ukrainy vid 21 lyutoho 2013 № 150). [in Ukrainian].
  5. Nakaz MOZ Ukrainy vid 21 travnya 2007 № 246 «Pro zatverdzhennia poriadku provedennia medichnikh ogliadiv pratsivnikiv pevnikhkategoriy» (iz zminamy, vnesenymy nakazom MOZ Ukrainy vid 14 lyutoho 2012 № 107). [in Ukrainian].
  6. Gigienichni vymogy do vlashtuvannia ta ekspluatatsii rentgenivskikh kabinetiv i provedennia rentgenologichnikh protsedur. DSanPIN 6.6.3.-150-2007. Kyiv. 2007. [in Ukrainian].
  7. Kontrol` dozoformuiuchikh parametriv rentgendiagnostichnikh aparativ. M.R. Kyiv: 2006. [in Ukrainian].
  8. Kontrol` effektyvnykh doz oblucheniya patsientov pri provedenii meditsinskikh rentgenologicheskikh issledovanii. M.U. 2.6.1.2944-11. M.:2011. [in Russian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (145), 2018 рік , 359-363 сторінки, код УДК 6 14.876 : 616.24-002

DOI: