Псарьова В. Г., Кочуєва М. М.

АСОЦІАЦІЇ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА АДИПОНЕКТИНУ З ВИРАЖЕНІСТЮ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ З РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА


Про автора:

Псарьова В. Г., Кочуєва М. М.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета дослідження полягала у вивченні асоціації генетичного поліморфізму маркера G276T гена адипонектину з вираженістю метаболічних порушень при гіпертонічній хворобі (ГХ) з різною масою тіла. Обстежено 300 пацієнтів із ГХ віком від 45 до 55 років, які дали інформовану письмову згоду на участь у дослідженні і відповідали критеріям включення. До групи 1 увійшло 200 пацієнтів із ГХ в поєднанні з ожирінням І–ІІ ступенів, до групи 2 – 50 пацієнтів із ГХ і нормальною масою тіла, до групи 3 – 50 пацієнтів із ГХ і надлишковою масою тіла, до контрольної – 30 практично здорових осіб, у яких ГХ та ожиріння були виключені на підставі даних клініко-інструментального дослідження. У результаті проведеного дослідження встановлено, що алель Т поліморфного маркера G276T гена адипонектину асоціюється з розвитком ГХ і супутнього ожиріння. Вплив G276T-поліморфізму гена адипонектину відрізняється залежно від маси тіла пацієнтів із ГХ. За наявності в пацієнтів із коморбідністю ГХ та ожиріння G/Т- і Т/Т-генотипів мають місце більш виражені порушення метаболічних показників, ніж при генотипі G/G: достовірно більший індекс маси тіла (ІМТ), вищі рівні тригліцеридів, більш виражені інсулінорезистентність (ІР) та дисбаланс адипокінів. Наявність G/Т-генотипу гена адипонектину в пацієнтів із ГХ і нормальною масою тіла асоціюється з більшим ІМТ, а в пацієнтів із ГХ та надмірною вагою – додатково ще з більш вираженою ІР

Ключові слова:

гіпертонічна хвороба, ожиріння, поліморфізм гена адипонектину, інсулінорезистентність, метаболічні показники.

Список цитованої літератури:

 1. Bilovol OM, Shalimova AS, Kochuieva MM. Komorbidnist hipertonichnoi khvoroby i tsukrovoho diabetu 2 typu – aktualna problema suchasnoi medytsyny. Ukrainskyi Terapevtychnyi Journal. 2014;1:11-7. [in Ukrainian].
 2. Balabolkina MI, redactor. Insulinovaya rezistentnost: molekulyarno-geneticheskie mehanizmyi razvitiya, diagnostika i korrektsiya pri saharnom diabete tip 2. Moskva; 2007. 36 s. [in Russian].
 3. Mayorov AYu. Insulinorezistentnost v patogeneze saharnogo diabeta 2 tipa. Saharnyiy diabet. 2011;1:35-43. [in Russian].
 4.  Provorotov VM, Drobyisheva ES, Bunina MN. Fenomen insulinorezistentnosti: mehanizmyi formirovaniya, vozmozhnosti diagnostiki i sposobyi korrektsii na sovremennom etape. Novyie Sankt-Peterburgskie vrachebnyie vedomosti. 2014;1:82-5. [in Russian].
 5. Shalimova A, Fadieienko G, Kolesnikova O, Isayeva A, Zlatkina V, Nemtsova V, et al. The role of genetic polymorphism in the formation of arterial hypertension, type 2 diabetes and their comorbidity. Current Pharmaceutical Design. 2019;25:218-27.
 6. Fredriksson J, Carlsson E, Orho-melander M. A polymorphism in the adiponectin gene influences adiponectin expression levels in visceral fat in obese subjects. Int J Obes (Lond). 2006;30:226-32.
 7. Kumar S, O’Rahylly S. Insulin Resistance. Insulin action and its disturbances in disease. Chichester, 2005. 599 p.
 8. Melistas L, Christos SM, Meropi K. Association of the +45T>G and +276G>T polymorphisms in the adiponectin gene with insulin resistance in nondiabetic Greek women. Eur J Endocrinology. 2009;161(6):845-52.
 9. Potapov VA, Chistiakov DA, Dubinina A. Adiponectin and adiponectin receptor gene variants in relation to type 2 diabetes and insulin resistance-related phenotypes. Rev Diabet Studies. 2008;5(1):28-37.
 10. Sheng T, Yang K. Adiponectin and its association with insulin resistance and type 2 diabetes. J Genet Genom. 2008;35:321-6.
 11. Whitehead JP, Richards AA, Hickman IJ. Adiponectin – a key adipokine in the metabolic syndrome. Diab, Obes, Metabol. 2006;8:264-80.
 12. Lin CH, Ho CY, Liu CS. Influence of Adiponectin Gene Polymorphisms on Adiponectin Serum Level and Insulin Resistance Index in Taiwanese Metabolic Syndrome Patients. Chin J Physiol. 2012;55(6):405-11.
 13. Siitonen N, Pulkkinen L, Lindström J. Association of ADIPOQ gene variants with body weight, type 2 diabetes and serum adiponectin concentrations: the Finnish Diabetes Prevention Study. BMC Med Genet. 2011;10:12-5.
 14. Takahashi M, Arita Y, Yamagata K. Genomic structure and mutations in adipose-specific gene, adiponectin. Int J Obes Relat Metab Disord. 2000;24:861-8.
 15. Yang WS, Yang YC, Chen CL. Adiponectin SNP276 is associated with obesity, the metabolic syndrome, and diabetes in the elderly. Am J Clin Nutr. 2007;1:86(2):509-13.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (151), 2019 рік , 156-160 сторінки, код УДК 616.12-008.331.1:613.25:616.43-008.6:575.22

DOI: