Яремчук О. В.

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Про автора:

Яремчук О. В.

Рубрика:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Досліджено основні проблеми фінансового забезпечення реформування національної системи охорони здоров’я, визначено роль фінансових ресурсів та їх рівень для повноцінного функціонування даної галузі. Проведено детальний аналіз фінансових витрати з бюджету на систему охорони здоров’я в Україні протягом 2012–2018 рр. Визначено основні джерела фінансового забезпечення охорони здоров’я та напрямки їх використання. Досліджено сутність та необхідність реформування системи охорони здоров’я в Україні та суттєві зміни в фінансовій частині згідно Проекту Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції побудови нової національної системи охорони здоров’я України» від 14.07.2014 р. і Концепції розвитку системи фінансового забезпечення у сфері охорони здоров’я.

Ключові слова:

фінансування системи охорони здоров’я, реформи системи охорони здоров’я, фінансові ресурси, проблеми фінансування, фінанси, фінансове забезпечення, витрати державного бюджету.

Список цитованої літератури:

  1.  Ivanov YuB, Berezhna YuV. Osoblyvosti finansovoho zabezpechennya sfery okhorony zdorovʹya v Ukrayini. Efektyvna ekonomika [Internet]. 2014 [Vidvidano 2019 Ber. 19];11:11-4. Dostupno: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_11_14 [in Ukrainian].
  2. Proekt Rozporyadzhennya KMU «Pro skhvalennya Kontseptsiyi pobudovy novoyi natsionalʹnoyi systemy okhorony zdorovʹya Ukrayiny» [Internet]. 2014 [onovleno 2014 July 14; vidvidano 2019 Ber. 20]. Dostupno: http://www.apteka.ua/article/299354 [in Ukrainian].
  3. Rozporyadzhennya KMU «Pro skhvalennya Kontseptsiyi rozvytku systemy finansovoho zabezpechennya u sferi okhorony zdorovʹya» [Internet]. 2013 [onovleno 2013; vidvidano 2019 Ber. 20]. Dostupno: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/776-2013-r [in Ukrainian].
  4.  Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi kaznacheysʹkoyi sluzhby Ukrayiny [Internet]. 2019 [vidvidano 2019 Ber. 22]. Dostupno: http://www.treasury.gov. ua/main/uk/ index [in Ukrainian].
  5. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Internet]. 2019 [vidvidano 2019 Ber. 22]. Dostupno: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
  6. Ofitsiynyy sayt Ministerstva finansiv Ukrayiny [Internet]. 2019 [vidvidano 2019 Ber. 23]. Dostupno: http://minfin.gov.ua [in Ukrainian].
  7. Homon DO. Problemy finansuvannya sfery okhorony zdorovʹya v Ukrayini. Pivdennoukrayinsʹkyy pravnychyy chasopys. 2014;3:124-6. [in Ukrainian].
  8. Chornoknyzhna YuI. Problemy finansuvannya zakladiv okhorony zdorovʹya. Naukovi zapysky. 2014;12:11-3. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (151), 2019 рік , 227-231 сторінки, код УДК 351.72:347.73

DOI: