Костенецький М. І., Севальнєв А. І., Куцак А. В.

ОЦІНКА РИЗИКУ НАСЛІДКІВ ОПРОМІНЕННЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ


Про автора:

Костенецький М. І., Севальнєв А. І., Куцак А. В.

Рубрика:

ГІГІЄНА ТА ЄКОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Актуальність дослідження визначається тим, що дуже важливо мати інформацію про дозове навантаження населення за рахунок основних чинників опромінення та знати про негативні наслідки для здоров’я. Мета статті полягає в оцінці ризику виникнення негативних наслідків для населення Запорізької області від основних радіаційних чинників опромінювання. Ґрунтуючись на результатах досліджень, що були проведені раніше, річна доза опромінення населення Запорізької області від основних джерел природного походження складає 4,37 мЗв, найбільший вклад в цю дозу вносить радон-222 – 75,5%. Друге місце після радону щодо опромінення населення займає медичне опромінення. Аналіз дозових навантажень пацієнтів в Запорізькій області свідчить про те, що усереднена доза опромінення населення за рахунок рентгенодіагностичних процедур складає 0,9 мЗв на одну людину на рік. На території області розташована Запорізька атомна електростанція – найбільша АЕС в Європі. Ґрунтуючись на результатах радіаційно-гігієнічного моніторингу, що здійснюється з метою визначення впливу АЕС на радіоактивність навколишнього середовища, відомо, що: рівень гамма-фону на території АЕС складає 8-10 мкР·год-1, що не перевищує середній обласний показник 15-20 мкР·год-1, вміст 137Cs і 90Sr в основних продуктах харчування та питній воді на території Кам’янсько-Дніпровського району, що розміщений поблизу АЕС, значно нижчий за допустимі рівні. Максимальна індивідуальна ефективна доза опромінювання від скидів та викидів АЕС в межах санітарнозахисної зони (2,5 км) складає приблизно 0,018 мЗв·рік-1. Річна доза опромінення населення за рахунок харчового раціону в зоні спостереження Запорізької АЕС складає 12,7 – 18,0·10-8 Зв·рік-1. Таким чином, сумарна доза опромінення населення Запорізької області від основних джерел випромінювання складає близько 5,0 мЗв на рік. Авторами проаналізовані методичні підходи до оцінки радіаційного ризику і оптимізації радіаційного захисту, що детально розроблені в Публікаціях 27, 37, 45 МКРЗ. При розрахунках величини ризику використовувались коефіцієнти ризику, наведені в НРБУ-97 та Публікації 103 МКРЗ, а також радонового коефіцієнта Публікації 65 і Публікації 115 МКРЗ. Висновки. Встановлено, що порівняно з класифікацією ВООЗ, більшість радіаційних чинників опромінювання населення Запорізької області створюють низький рівень ризику, прийнятний для населення. В той же час, у зв’язку з високими дозами, отриманими в приміщеннях, радон створює середній рівень ризику, який є неприйнятним для населення, що потребує подальшої роботи зі зниження доз опромінювання. При цьому ризик опромінення, розрахований за коефіцієнтами останніх Публікацій МКРЗ, на 34% більший, ніж при коефіцієнтах, що викладені в НРБУ-97 та Публікації 65 МКРЗ.

Ключові слова:

ризик опромінення, населення, негативні наслідки

Список цитованої літератури:

 1. ICRP. Publication 27 (1977). Problems involved in developing an index of harm. Annals of the ICRP 1 (4).
 2. Optimizatsia radiatsionnoi zashchity na osnove analiza sootnosheniya zatraty-vygoda. Publikatsia 37 MKRZ. M.: Energoatomizdat. 1985. 95 s. [in Russian].
 3. Kolichestvennoe obosnovanie edinogo indeksa vreda. Publikatsia 45 MKRZ. M.: Energoatomizdat. 1989. 88 s. [in Russian].
 4. Radiatsionnaia zashchita. Rekomendatsii MKRZ. Publikatsia 26. M.: Atomizdat. 1978. 87 s. [in Russian].
 5. Recommendations of the ICRP. (Publication ICRP 60). New York: Pergawon Press. 1991.
 6. Rekomendatsia 2007 goda Mezhdunarodnoi Komissii po Radiatsionnoi zashchite. Publikatsia 103 MKRZ. M.: 2009. 343 s. [in Russian].
 7. Otsenka individualnykh effektinykh doz oblucheniya naseleniya za schet prirodnykh istochnikov ioniziruiushchego izlucheniya. Metodicheskiye ukazaniya. MU 2.6.1.1088-02. M.: 2002. [in Russian].
 8. Normy radiatsiynoi bezpeki Ukrainy (NRBU-97). DGN 6.6.1-6.5.001-98. Kyiv. 125 s. [in Ukrainian].
 9. Zashchita ot radona-222 v zhilyh zdaniyah i na rabochem meste. Publikatsia 65 MKRZ. M.: Energoatomizdat. 1995. 67 s. [in Russian].
 10. Risk vozniknovenia raka legkogo pri obluchenii radonom i produktami ego raspada. Zaiavlenie po radonu. Publikatsia 115 MKRZ. М.: 2013. 91 s. [in Russian].
 11. Kutsak AV. Radіatsіyno-gіgіenіchna otsіnka doz opromіnennya naselennya Zaporіzkoi oblastі ta obgruntuvannia shliakhіv zmenshennia radіatsіynikh ryzykіv dlya zdorov’ia naselennia. Canditate’s thesis. Zaporіzhzhya. 2016. 149 s. [in Ukrainian].
 12. Kutsak AV, Sevalnev AІ, Kostenetskiy MІ. Vyvchennia chastoty ta doz opromіnennia za rakhunok rentgenodіagnostichnikh protsedur. Vіsnik problem bіologіі і meditsini. 2017;2(136):70-4. [in Ukrainian].
 13. Pіvrіchnі zvіti Zaporіzkoi oblasnoi sanepіdsluzhbi pro doslіdzhennia radіoaktivnostі ob’ektіv navkolishnogo seredovishcha za f.1-R za 20112015 roky. [in Ukrainian].
 14. Sostoianiye radiatsionnoi bezopasnosti i radiatsionnoi zashchity na Zaporozhskoi atomnoi elektrostantsii. Ezhegodnyie otchety za 2012-2016 gody. Zaporozhie. [in Russian].
 15. Timchenko OI, Serdiuk AM, Kartashova SS. Genofond i zdorov’ia. Rozvitok metodologii otsinki. К.: 2008. s. 128-9. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (146), 2018 рік , 40-44 сторінки, код УДК 613.648:-02-07]-047.44 (477.64)

DOI: