Огоновский Р. З., Хомич Н. М., Кузняк Н. Б.

лікування запальних ускладнень після операції атипового видалення нижніх третіх молярів: огляд літератури (частина 1)


Про автора:

Огоновский Р. З., Хомич Н. М., Кузняк Н. Б.

Рубрика:

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті здійснено аналіз основних способів профілактики та лікування запальних ускладнень атипового видалення нижніх третіх молярів, які зафіксовані у фаховій літературі до 2013 року включно. Визначено основні переваги та недоліки методик, серед яких найчастіше хірурги-стоматологи застосовують хірургічні (для зменшення травмування навколишніх тканин), дренування рани, медикаментозні препарати різних груп, а також фізіотерапію. Встановлено, що всі способи попередження розвитку післяопераційного болю, набряку та тризму є різною мірою ефективні, про що свідчать результати експериментальних та клінічних досліджень науковців різних країн. Автори детально проаналізували травмуючий фактор хірургічного втручання, а також дію антибактеріальних препаратів та глюкокортикостероїдів на патогенетичні ланки запального процесу та встановили, що не всі перераховані препарати повноцінно запобігають розвитку зазначених ускладнень, тому пошук найефективнішого методу лікування запальних ускладнень атипового видалення нижніх третіх молярів залишається актуальним питанням сучасної щелепно-лицевої хірургії.

Ключові слова:

післяопераційний період, запальні ускладнення, біль, набряк, тризм, нижні треті моляри

Список цитованої літератури:

 • Гриншпун К. И. Применение глюкокортикоидного препарата «Дексаметазон» при хирургических стоматологических вмешательствах для лечения и профилактики воспалительных осложнений : дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук / К. И. Гриншпун. - Москва., 2004. - 31 с.
 • Гурылёва М. Э. Критерии качества жизни в медицине и кардиологии / М. Э. Гурылёва, М. В. Журавлёва, Г. Н. Алеева // Русский медицинский журнал. - 2006. - Т. 14, №10. - С. 761-763.
 • Добрий-Вечір Т. В. Особливості хірургічного лікування хворих з утрудненим прорізуванням нижніх третіх молярів : ав-тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14. 01. 22 «Стоматологія» / Т. В. Добрий-Вечір. - К., 2011. - 18 с.
 • Маланчук В. О. Спосіб хірургічного лікування утрудненого прорізування нижніх зубів мудрості / В. О. Маланчук, О. О. Астапенко, Т. В. Добрий-Вечір // Вісн. стоматології. - 2006. - № 2. - С. 69-71.
 • Пат. 2365350 Россия, МПК А61В17/24. Способ лечения затрудненного прорезывания нижних восьмых зубов / заявители и патентобладатели Лобанова Н. И., Киселев Г. Ф., Кирейчук В. П., Коновалова Т. И., Ткаченко Т. С. -№ 2008103083/14; заявл. 28.01 2008; опубл. 27.08.2009, ФИПС.
 • Пат. 2423949 Россия, МПК А61С17/24. Способ удаления полуретинированных зубов / Семенников В. И., Семенникова Н. В., Шаргунов П. А., Тактак Месиф; патентообладатель ГОУ ВПО «Алтайский Гос. Мед. ун-т». - № 2009142635/14; заявл. 18. 11.2009; опубл. 20. 07. 2011, ФИПС.
 • Пат. 57120 Україна, МПК А61С7/00. Спосіб лікування хворих з ретинованими зубами фронтальної ділянки верхньої щелепи/ винахідники і патентовласники Гайдук Р В., Горицька К. В., Уштан С. В., Гисик М. В. - №201009348; заявл. 26.07.2010; опубл. 10. 02. 2011, Бюл. №3.
 • Пат. 63781 Україна, МПК А61В17/24, А61С1/00, А61С19/00. Спосіб хірургічного лікування ретенованих нижніх третіх молярів / винахідники і патентовласники Челій О. І., Пиптюк Т. В. - №201101859; заявл. 17.02.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. №20.
 • Пат. 65240 Україна, МПК А61С7/00. Спосіб атипового видалення імпактного третього моляра верхньої щелепи / Пішковці М. Я., Пішковці Я. Я., Мигович І. М. ; заявник і патентовласник Львівській НМУ ім. Д. Галицького. -№ 201107020; заявл. 03.06 2011; опубл. 25. 11.2011, Бюл. №22.
 • Пат. 66122 Україна, МПК А61С1/00. Спосіб профілактики післяопераційних запальних ускладнень при атиповому видаленні нижнього третього моляра / винахідник і патентовласник Ахмеров В. Д. - № 201106705; заявл 30.05.2011; опубл. 26. 12. 2011, Бюл. №24.
  Вісник проблем біології і медицини -2014 - Вип. 1 (106)
 • Пат. 77111 Україна, МПК А61В17/00. Спосіб ендоскопічної ревізії лунки під час типового або атипового видалення зуба / винахідники і патентовласники Боєнко Д. С., Гладкова Н. О., Алексєєв С. Б. - №201209604; заявл. 07. 08. 2012; опубл. 25. 01.2013, Бюл. №2.
 • Пиптюк Т. В. Хірургічні методи лікування пацієнтів із затрудненим прорізуванням нижніх третіх молярів / Т. В. Пиптюк, В. П. Пюрик, В. М. Пиптюк // Галиц. лікар. вісн. - 2012. - 19, № 1. - С. 161-164.
 • Саєнко В. Л. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14. 01.22 «Стоматологія» / В. Л. Саєнко. - Київ, 2008. - 18 с.
 • Anisha M. Comparison of primary and secondary closure of the surgical wound after removal of impacted mandibular third molars / M. Anisha, M. Malik, P Virang // Journal of maxillofacial and oral surgery. - 2012. - Vol. 11(3). - P. 276-283.
 • Blondeau F. Extraction of impacted mandibular third molars: postoperative complications and their risk factors / F. Blondeau, N. G. Daniel // J. Can. Dent. Assoc. - 2007. - Vol. 73(4). - P 325-328.
 • Carrasco-Labra A. Secondary versus primary closure techniques for the prevention of postoperative complications following removal of impacted mandibular third molars: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials / A. Carrasco-Labra, R. Brignardello-Petersen, N. Yanine // J. Oral Maxillofac. Surg. - 2012. - Vol. 70, №8. - Р 441-457.
 • Changes in quality of life following third molar / C. McGrath, M. B. Comfort, E. C. Lo, Y Luo // African Health Sciences - 2011.
  - Vol. 11(3). - P 265-268.
 • Chaudhary M. Primary and secondary closure technique following removal of impacted mandibular third molars: A comparative study / National journal of maxillofacial surgery. - 2012. - Vol. 3(1). - P 10-16.
 • Christensen J. Efficiency of bupivacaine versus lidocaine and methylprednisolone versus placebo to reduce postoperative pain and swelling after surgical removal of mandibular third molars: a randomized, double-blinded, crossover clinical trial /J. Christensen // Journal of Oral and Maxillofacial Surgery - 2013. - Vol. 71.9. - P 1490-1499.
 • Christian F. Influence of lower third molar anatomic position on postoperative inflammatory complications: original research / F. Christian, D. Timo // Journal of oral and maxillofacial surgery. - 2012. - Vol. 70. - P 1280-1285.
 • Chukwuneke F. N. A comparative study of the effect of using a rubber drain on postoperative discomfort following lower third molar surgery / F. N. Chukwuneke, C. Oji, B. D. Saheeb // Int. J. Oral Maxillofac. Surg. - 2008. - Vol. 37. - P 341-344.
 • Deo S. P Effect of submucosal injection of dexamethasone on post-operative sequelae of third molar surgery / S. P Deo, P Shetty // Journal of Nepal Medical Association. - 2011. - Vol. 51(182). - P 25-30.
 • Effects of co-administered dexamethasone and diclofenac potassium on pain, swelling and trismus following third molar surgery / B. O. Bamgbose, J. A. Akinwande, W. L. Adeyemo [et al.] // Head & Face Medicine - 2005. - Vol. 1. - P 11.
 • Figueiredo R. Delayed-onset infections after lower third molar extraction: a case-control study / R. Figueiredo // Journal of oral and maxillofacial surgery. - 2007. - Vol. 65. - P 97-102.
 • Guerrero M. E. Can preoperative imaging help to predict postoperative outcome after wisdom tooth removal? A randomized controlled trial using panoramic radiography versus cone-beam CT / M. E. Guerrero // Clinical oral investigations. - 2013. -Vol. 8 - P 264-268.
 • Goforoushan F. Efficacy of vitamin E to prevent dermal complications of isotretinoin. / F. Goforoushan, A. Hamideh, G. Mohamad // Pakistan Journal of Biological Sciences. - 2013. - Vol. 16(11). - P 45-48.
 • Halpern L. R. Does prophylactic administration of systemic antibiotics prevent postoperative inflammatory complications after third molar surgery? / L. R. Halpern, B. D. Thomas // Journal of Oral and Maxillofacial Surgery - 2007. - Vol. 65. 2. -P 177-185.
 • Hashemi H. M. The effect of sutureless wound closure on postoperative pain and swelling after impacted mandibular third molar surgery / H. M. Hashemi, B. Majid, A. Reihaneh // British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. - 2012. - Vol. 50(3).
  - P 256-258.
 • Hatano Y Clinical evaluations of coronectomy (intentional partial odontectomy) for mandibular third molars using dental computed tomography: a case-control study / Y. Hatano // Journal of oral and maxillofacial surgery. - 2009. - Vol. 67. - P 1806-1814.
 • Hoheisel U. Injection of nerve growth factor into a low back muscle induces long-lasting latent hypersensitivity in rat dorsal horn neurons / U. Hoheisel // Pain. - 2013. - Vol. 3. - P 95-105.
 • Incidence of neurosensory deficits and recovery after lower third molar surgery: a prospective clinical study of 4338 cases / L.
  K. Cheung, Y Y Leung, L. K. Chow [et al.] // Int. J. Oral Maxillofac. Surg. - 2010. - Vol. 39(4). - P 320-326.
 • Influence of primary and secondary closure of surgical wound after impacted mandibular third molar removal on postoperative pain and swelling - a comparative and split mouth study / A. K. Dander, M. K. Tatiparthi, V. Narayanan [et al.] // J. Oral Maxillofac. Surg. - 2010. - Vol. 68(2). - P 309-312.
 • Jerjes W. Risk factors associated with injury to the inferior alveolar and lingual nerves following third molar surgery-revisited / W. Jerjes // Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. - 2010. - Vol. 109(3). - P 335-345.
 • Kaur J. Effect of methylprednisolone on postoperative pain, swelling and trismus following the surgical removal of bilateral impacted mandibular third molars / J. Kaur // Indian journal of comprehensive dental care. - 2011. - Vol. 1. - P 45-49.
 • Kaur S. To study the efficacy of dexamethasone injected into the masseter muscle in controlling post operative sequelae after 3rd molar surgery / S. Kaur, T. P Ahluwalia and G. B. Sandeep // Farid University Dental Journal. - 2013. - Vol. 4. - P 31-37.
 • Lee G. A comparison of a generic and oral health-specific measure in assessing the impact of early childhood caries on quality of life / G. Lee // Community dentistry and oral epidemiology. - 2010. - Vol. 38(4). - P 333-339.
 • Leung Y Y Safety of coronectomy versus excision of wisdom teeth: a randomized controlled trial / Y Y Leung, L. K. Cheung // Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. - 2009. - Vol. 108(6). - P 821-827.
 • Lodi G. Antibiotics to prevent complications following tooth extractions / G. Lodi, L. Figini, A. Sardella // Cochrane Database Syst. Rev. - 2012. - Vol. 14, №11 [CD003811. doi: 10. 1002/14651858. CD003811. pub2.].
 • Markovoric A. Effectiveness of dexamethasone and low-power laser in minimizing oedema after third molar surgery: a clinical trial / A. Markovoric, L. J. Todovoric // Int. J. Oral Maxillofac. Surg. - 2007. - Vol. 36(3). - P 226-229.20
 • Ordulu M. Comparative study of tube drainage versus methylprednisolone after third molar surgery / M. Ordulu, I. Aktas, S. Yalcin // Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. - 2006. - Vol. 101(6). - P. 96-100.
 • Osunde O. D. A comparative study of the effect of suture-less and multiple suture techniques on inflammatory complications following third molar surgery / O. D. Osunde, R. A. Adebola, B. D. Saheeb // Int. J. Oral Maxillofac. Surg. - 2012. - Vol. 41, №10. - P 1275-1279.
 • Osunde O. D. Comparative study of effect of single and multiple suture techniques on inflammatory complications after third molar surgery / O. D. Osunde, B. D. Saheeb, R. A. Adebola // J. Oral Maxillofac. Surg. - 2011. - Vol. 69. - P 971-976.
 • Pogrel M. A. The anatomic structure of the inferior alveolar neurovascular bundle in the third molar region / M. A Pogrel., D. Dorfman, H. Fallah // Journal of oral and maxillofacial surgery. - 2009. - Vol. 67. - P 2452-2454.
 • Prognostic factors affecting the duration of disability after third molar removal / Bienstock D. A., Dodson T. B., Perrott D. H., Chuang S. K. // Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. - 2011. - Vol. 69(5). - P 1272-1277.
 • Renton T. A randomised controlled clinical trial to compare the incidence of injury to the inferior alveolar nerve as a result of coronectomy and removal of mandibular third molars / T. Renton, M. Hankins, C. Sproate // British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. - 2005. - Vol. 43. - P 7.
 • Shafique R. Level of patient’s satisfaction after mandibular third molar extraction / R. Shafique // International Journal of Dental Clinics - 2013. - Vol. 5. - P 3-8.
 • Shuangjun L. Drainage for the control of complications after extraction of impacted mandibular third molar: A systematic review / L. Shuangjun // West China Journal of Stomatology. - 2012. - Vol. 30(6). - P 36-40.
 • Sisalli U. Amoxicillin and clavulanic acid vs ceftazidime in the surgical extraction of impacted third molar: a comparative study / U. Sisalli, C. Lalli, L. Cerone // Int. J. Immunopathol. Pharmacol. - 2012. - Vol. 25, №3. - P 771-774.
 • Song F. Methodological problems in the use of indirect comparisons for evaluating healthcare interventions: survey of published systematic reviews / F. Song // British Medical Journal. - 2009. - Vol. 8. - P 338-340.
 • Soodan K. S. Comparative study of the effect of tube drain on impacted mandibular third molar surgery / K. S. Soodan, K. Rajesh and P Pratiksha // International journal of stomatology & occlusion medicine. - 2013. - Vol. 3. - P 13-18.
 • Stathopoulos P Cysts and tumors associated with impacted third molars: is prophylactic removal justified? / P Stathopoulos // Journal of oral and maxillofacial surgery. - 2011. - Vol. 69(2). - P 405-408.
 • Suomalainen A. Reliability of CBCT and other radiographic methods in preoperative evaluation of lower third molars / A. Suomalainen // Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. - 2010. - Vol. 109(2). - P 276-284.
 • Szolnoky G. Manual lymph drainage efficiently reduces postoperative facial swelling and discomfort after removal of impacted third molars / G. Szolnoky // Lymphology. - 2007. - Vol. 40(3). - P 138-142.
 • Vegas-Bustamante E. Efficacy of methylprednisolone injected into the masseter muscle following the surgical extraction of impacted lower third molars / Vegas-Bustamante E. // International journal of oral and maxillofacial surgery. - 2008. -Vol. 37. - P 260-263.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 017-022 сторінки, код УДК 616. 314-089. 87-06-08