Треумова с. І., Боряк в. п.

РОЛЬ ВАЗОКОНСТРИКТОРНОЇ ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ В ПАТОГЕНЕЗІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ТА БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ ПАТОЛОГІЇ


Про автора:

Треумова с. І., Боряк в. п.

Рубрика:

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В останні роки в патогенезі серцево-судинної та бронхолегеневої патології велику увагу приділяють вивченню стану ендотеліальної дисфункції, як патогенетичної ланки цих захворювань. Вивчені літературні дані з клініко-патогенетичної ролі ендотеліальної дисфункції, порушення її вазорегулюючої функції, серед якої ведучим являється ендотелін-1. Проведений аналіз показав, що ендотелін-1 займає значне місце в розвитку ендотеліальної дисфункції у хворих на серцево-судинну та бронхолегеневу патологію, зокрема на хронічне обструктивне захворювання легень. Підвищення рівня ендотеліну-1 призводить до розвитку легеневої, артеріальної гіпертензії, хронічного легеневого серця та ішемічної хвороби серця. Він являється важливим чинником і маркером розвитку ендотеліальної дисфункції. Наведені дані свідчать, що у хворих на бронхолегеневу патологію, навіть на ранньому етапі хронічного обструктивного захворювання легень, коли ще відсутні ознаки хронічного легеневого серця, вже виявляється збільшення рівня ендотеліну-1. Підвищення його рівня має не тільки діагностичне значення, а і прогностичне - свідчить про більш тяжкий перебіг хвороби. Проведені дослідження мають важливе значення для розробки оптимальної терапії цих хворих.

Ключові слова:

ендотеліальна дисфункція, ендотелін-1, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, хронічне обструктивне захворювання легень

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 31-35 сторінки, код УДК 616. 12/. 13 ± 616. 23/. 24