Долгополов А. М., Кобцева О. А.

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ОРТОДОНТІЇ НА ДОДИПЛОМНОМУ РІВНІ ОСВІТИ


Про автора:

Долгополов А. М., Кобцева О. А.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Авторами проаналізовано власний досвід викладання ортодонтії на кафедрі стоматології дитячого віку ДонНМУ ім. М. Горького. У статті запропоновано шляхи підвищення мотивації студентів до навчання предмета, організації проведення практичного заняття з метою створення правильного навчального мікроклімату в групі. Розглянуто декілька фізіологічних механізмів, що сприяють запам’ятовуванню інформації: реверберація нервових імпульсів по замкнутих нейронних ланцюгах, а також сумація збудження і конвергенція різномодальних імпульсів.

Ключові слова:

навчання, ортодонтія, студенти, освіта

Список цитованої літератури:

  • Анализ эффективности применения тестового контроля / В. Н. Ельский, Л. П. Линчевская, Ю. Я. Крюк [и др.] // Питання експериментальної та клінічної медицини: зб. статей. - 2012. - Вип. 16, Т. 1. - С. 192-196.
  • Долгополов А. М. Применение интерактивных методов обучения для оптимизации обучения ортодонтии / А. М. Долгополов, Е. А. Кобцева // Питання експериментальної та клінічної медицини: зб. статей. - 2013. - Вип. 17, Т. 4. - С. 172-177.
  • Улановська-Циба Н. А. Тестовий контроль студентів як складова частина навчання в умовах кредитно-модульної системи при вивченні дисципліни «Медична біологія» / Н. А. Улановська-Циба, С. І. Дубінін, А. В. Ваценко // Вісник проблем біології і медицини. - 2011. - Т. 3 (89), № 3. - С. 132-134.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 50-52 сторінки, код УДК 616. 314-089. 23:378. 147