Кривенький Т. П.

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ФОРМ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-СТОМАТОЛОГІВ У ДВНЗ «ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


Про автора:

Кривенький Т. П.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Європейська система освіти передбачає підвищення навчальної активності студентів, зростання вимог до якості викладання дисципліни, стимулювання та удосконалення процесів моніторингу за якістю освіти й оцінкою засвоєння майбутніми фахівцями освітньо-професійних програм, створення сучасного інформаційного та навчально-методичного забезпечення викладання кожної дисципліни, модернізацію матеріально-технічної бази. У статті представлено досвід впровадження новітніх методик навчання студентів стоматологічного факультету у ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний університет”. Для підвищення якості підготовки фахівців на базі стоматологічного факультету створено профільний навчально-практичний центр (НПЦ) «Стоматологія», який обладнаний сучасною апаратурою, муляжами, фантомами. НПЦ об’єднує 4 фантомні та 9 залів різного функціонального призначення. Відзначено, що новітні методики навчання, а також використання сучасної апаратури сприятимуть безперервному покращенню рівня знань студентів стоматологічного факультету та підготовці висококваліфікованих спеціалістів.

Ключові слова:

навчально-практичні центри, новітні технології, студенти, стоматологія

Список цитованої літератури:

  • Інтеграція Болонського процесу у вищу медичну освіту / Д. П. Александрук, В. В. Капечук, М. М. Вацик [та ін.] // Галицький лікарський вісник. - 2006. - Т. 13, №4. - С. 106-108.
  • Інтеграція навчального процесу - основа ефективності кредитно-модульної системи навчання / П. О. Неруш, О. Г. Родинський, О. В. Мозгунов [та ін.] // Медична освіта. - 2008. - №4. - С. 16-17.
  • Побуцький О. О. Застосування інноваційних методів унаочнення та візуалізації у підготовці медичний кадрів / О. О. По- буцький // Галицький лікарський вісник. - 2010. - Т. 17, №2, Ч. 1. - С. 126-128.
  • Поляченко Ю. В. Медична освіта у світі та в Україні / Ю. В. Поляченко, В. Г. Передерій [та ін.] - Київ: Книга плюс, 2005. - 284 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 53-56 сторінки, код УДК 378. 147 ± 614. 253. 4 ± 616. 314