Перепелиця О. О.

ОЦІНКА ПОГЛИНАННЯ ФЛУОРИДІВ РОСЛИНАМИ ВИДУ ARTEMISIA ABSINTHIUM L. ЛУЧНИХ БіОТОПІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ДІЇ АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ


Про автора:

Перепелиця О. О.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У роботі проведена оцінка поглинання флуоридів рослинами виду Artemisia absinthium L. з врахуванням географічних особливостей місця зростання рослин. Встановлено, що географічні особливості території зростання рослин впливають на вміст різних форм Флуору в ґрунті та їх доступність рослинам. Рекомендується при зборі рослинної сировини Artemisia absinthium L. з підвищеним вмістом флуоридів враховувати, що рослини зв’язують флуориди в підземній частині, вміст яких визначається рухомими формами Флуору. При цьому, рослини виду Artemisia absinthium L. накопичують флуориди в надземній частині на не- кислих ґрунтах рівнинних суходільних територій, в підземній - на суходільних схилах.

Ключові слова:

полин гіркий (Artemisia absinthium L.), флуориди, накопичення, рекомендації при зборі сировини.

Список цитованої літератури:

  • Алексеенко В. А. Распределение химических элементов как один из показателей экологического состояния геохимических систем / В. А. Алексеенко // Известия Русского географического общества - 2003. - Т. 135, Вып. 1. - С. 28-45.
  • Воропай Л. І. Географічний образ Чернівецької області / Л. І. Воропай // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2004. - № 29. - С. 4-7.
  • Гришко В. Н. Изменение агрохимических свойств почв, загрязненных фторидами / В. Н. Гришко //Агрохимия. -1996. - №1. - С. 85-94.
  • Гуцуляк Г. В. Система моніторингу земель Карпатського регіону України / Г. В. Гуцуляк. - Косів, 1994. - 127 с.
  • Деревенко Т. О. Фіторесурси БІарЬіуІеаріппаІа І_ на території Буковини і перспективи їх використання / Т. О. Деревенко, М. О. Смолінська // Матеріали ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (Чернівці, 6-7 жовтня 2005 року). - Чернівці, 2005. - С. 85-87.
  • Конарбаева Г. А. Поглощение антропогенного фтора солонцами юга Западной Сибири / Г. А. Конарбаева, Ю. В. Ермолов // Химия в интересах устойчивого развития. - 2001. - № 9. - С. 227-234.
  • Костишин С. С. Виділення екологічних груп рослин лучних біотопів Чернівецької області за потребою у Флуорі / С. С. Костишин, О. О. Перепелиця // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2008. - Вип. 47. - С. 110-115.
  • Костишин С. С. Вплив мега- та мезорельєфу на вміст флуоридів у системі ґрунт-рослина / С. С. Костишин, О. О. Перепелиця // Наукові записки. Серія : біологія. - 2008. - № 4 (38). - С. 86-92.
  • Руденко С. С. Вплив едафічних факторів на накопичення фторидів рослинами лучних біотопів Чернівецької області / С. С. Руденко, О. О. Перепелиця // Проблеми екології та медицини. - 2007. - № 1-2. - С. 3-7.
  • Чекман І. С. Метаболітні і рослинні препарати - засоби профілактики і лікування / І. С. Чекман, В. А. Туманов, Н. О. Горчакова // Фітотерапія. Часопис. - 2004. - № 2. - С. 3-5.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 66-69 сторінки, код УДК 615. 322:(582. 998. 16(477. 85)