Бен Аммар Сауссен

МОЗКОВИЙ НАТРІЙУРЕТИЧНИЙ ПЕПТИД: ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ВИРАЗНІСТЮ КЛІНІЧНИХ СИМПТОМІВ ТА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНІВ


Про автора:

Бен Аммар Сауссен

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Виявлені закономірності взаємозв’язків між ступенем виразності клінічних симптомів та рівнем BNP у пацієнтів з ХОЗЛ, що дозволяє пояснити також взаємозв’язок з процесом ремоделювання міокарду, оскільки рівень BNP, в даному випадку, можна розглядати у якості пов’язуючої патогенетичної ланки. Для відображення залежностей рівня BNP від виразності клінічних симптомів та показників якості життя пацієнтів з ХОЗЛ збудовані графічні та аналітичні (поліномінальні) моделі, застосування яких дозволяє визначати прогнозовані рівні BNP.

Ключові слова:

хронічне обструктивне захворювання легенів, мозковий натрійуретичний пептид, ядуха, якість життя.

Список цитованої літератури:

 • Бен Аммар Сауссен. Формирование групп дифференцированной терапии ХОЗЛ: комбинированный учет тяжести, выраженности симптомов, риска обострений, показателей качества жизни / Бен Аммар Сауссен // Збірник наукових праць : Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології, 2013. - Вип. 2 (116). - С. 36-40.
 • Бен Аммар Сауссен. Биомаркеры системного воспаления у пациентов с ХОЗЛ: взаимосвязь с частотой обострений и степенью ограничения скорости воздушного потока / Бен Аммар Сауссен // Вісник проблем біології і медицини. - 2013. - Вип. 4, Т. 1(104). - С. 111-115.
 • Бен Аммар Сауссен. Биомаркеры системного воспаления при ХОЗЛ: взаимосвязь с выраженностью одышки и качеством жизни пациентов / Бен Аммар Сауссен // Вісник проблем біології і медицини. - 2013. -Вип. 4, Т. 2(105). - С. 18-22.
 • Бен Аммар Сауссен. Мозговой натрийуретический пептид: оценка взаимосвязи с частотой обострения и степенью ограничения скорости воздушного потока у пациентов с ХОЗЛ / Бен Аммар Сауссен // Збірник наукових праць: Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. - 2013. - Вип. 3 (117). - С. 157-164.
 • Воронков Л. Г. Хронічна серцева недостатність / В кн.: Настанова з кардіології, під ред. В. М. Коваленка - Київ : Моріон, 2009. - С. 1232-1296.
 • Приказ МЗ Украины от 19. 03. 2007 № 128 «Об утверждении клинических протоколов оказания медицинской помощи по специальности «Пульмонология».
 • Шкляр С. П. Частота та виразність імунних порушень у осіб молодого віку з поєднаними хронічними захворюваннями шлунково - кишкового тракту та ХОЗЛ / С. П. Шкляр // Журнал практикуючого лікаря. - 2007. - № 6. - С. 76 - 81.
 • Шкляр С. П. Вільнорадикальне окислення у осіб молодого віку з ізольованими та поєднаними клінічними варіантами ХОЗЛ / С. П. Шкляр // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. - 2007. - Т. 7, Вип. 4 (20). - С. 160 - 164.
 • Шкляр С. П. Імунорегуляторні реакції у осіб молодого віку, хворих на хронічні захворювання шлунково - кишкового тракту у поєднанні з ХОЗЛ: діагностика та класифікація / С. П. Шкляр // Український журнал екстремальної медицини. - 2007. - Т. 8, № 3. - С. 100 - 104.
 • Шкляр С. П. Патогенетичні механізми формування метаболічної індивідуальності при поєднаних хронічних захворюваннях шлунково - кишкового тракту та ХОЗЛ у осіб молодого віку / С. П. Шкляр // Укр. журнал екстремальної медицини. - 2007. - Т. 8, № 4. - С. 31-37.
 • Шкляр С. П. Поєднані захворювання бронхолегеневої і травної систем у молодому віці: клінічні аспекти / С. П. Шкляр // Медицина. - 2008. - № 1. - С. 41-47.
 • Шкляр С. П. Удосконалення клініко - імунологічної діагностики у осіб молодого віку хворих на хронічні захворювання шлунково - кишкового тракту поєднані з ХОЗЛ / С. П. Шкляр // Одеський медичний журнал. - 2008. - № 1 (105). - С. 51-54.
 • Ando T. Plasma concentrations of atrial, brain, and C-type natriuretic peptides and endothelin-1 in patients with chronic respiratory diseases / T. Ando, K. Ogawa, K. Yamaki // Chest. - 1996. -Vol. 110. - P. 462-468.
 • Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary // Am. J. Respir. Crit. Care Med. - 2011. - Vol. 176(6). - R 532-555.
 • Montes O. Respiratory muscle and cardiovascular function during exercise in very severe COPD / O. Montes, M. Rassulo, B. Celli // Am. J. Respir. Cri. Care Med. - 1996. - Vol. 154. - P. 1284-1289.
 • Mueller C. The intergration of BNP and NT-pro BNP into clinical medicine / C. Mueller, T. Breidthart, K. Laule-Kilian // Swiss Med Wikly. - 2007. - Vol. 137. - P. 4-12.
 • Weinfeld M. Aggravated renal dysfunction during intensive therapy for advanced chronic heart failure / M. Weinfeld, G. Cher- tow. L. Stevenson // Am. Heart Jorn. - 1999. - Vol. 138. - P. 285-290.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 70-75 сторінки, код УДК 616. 24-007. 272-036. 1-07 :616. 127]-085. 276 ± 615. 23