Солошенко І. В.

Характеристика взаємовідношень центральної, легеневої та мозкової гемодинаміки при різних видах респіраторної терапії у недоношених новонароджених з респіраторним дистрес-синдромом


Про автора:

Солошенко І. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті викладено результати кореляційного аналіза показників центрального, легеневого і церебрального кровотока у передчасно народжених дітей з респіраторним дистрес-синдромом і різними типами респіраторної підтримки: 66 дітей на механічній вентиляції і 33 дитини на високочастотній в першу і другу добу перебування в у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Контрольну групу склали 26 не- доношених дітей на самостійному диханні. Дослідженням встановлено, що в умовах відділень інтенсивної терапії новонароджених недоношені діти потребують динамічного моніторинга показників центрального, легеневого і церебрального кровотока. Діти з різними типами респіраторної підтримки мають кореляційні зв’язки, що відкриває нові перспективи досліджень в даному питанні.

Ключові слова:

недоношені новонароджені, респіраторний дистрес-синдром, гемодинаміка.

Список цитованої літератури:

  • Беляев А. В. Положительное давление в конце выдоха и рекрутирование с позиций доказательной медицины / А. В. Беляев, Л. Д. Танцюра // Біль, знеболювання та інтенсивна терапія. – 2010. – № 1. – С. 42-52.
  • галунин А. П. Опыт применения высокочастотной осцилляторной ИВЛ новорожденных в условиях крупного акушер- ского стационара / А. П. галунин, Д. Н. Дегтярев // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2005. – № 1.– С. 96-99.
  • Зосимов А. М. Системный анализ в медицине / А. М. Зосимов, В. П. голик. – Харьков : Торнадо, 2000. – 82 с.
  • Зубарева Е. А. Клиническая нейросонография новорожденных и детей раннего возраста / Е. А. Зубарева, Л. Ю. Не- ижко. – М.: Видар, 2002. – 24 с.
  • Клінічний протокол надання допомоги новонародженій дитині з дихальними розладами: Наказ МОЗ України № 484 від 21. 08. 2008. – Київ, 2008. – 59 с.
  • Прахов А. В. Неонатальная кардиология / А. В. Прахов. – Н. Новгород : Изд-во Нижегородской гос. мед. академии, 2008. – 388 с.
  • Принципы ведения новорожденных с респираторным дистресс-синдромом. Изд-е 2-е, перераб. и доп. / Под ред.Н. Н. Володина. – Москва : гОУ ВУНМЦ, 2002. – 80 с.
  • Современная респираторная терапия у недоношенных новорожденных в критическом состоянии / О. В. Ионов, А. г. Антонов, О. А. Борисевич [и др.] // Consilium medicum. – 2011. – № 1. – С. 18-22.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 185-189 сторінки, код УДК 616. 24-008. 4-053. 31/. 32-07-08:[615. 816 ± 615. 384]