Абдул - Огли Л. В.

Особливості розвитку пуповини у нормі


Про автора:

Абдул - Огли Л. В.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Дослідження проводилося на ембріонах, плодів плацент та пупочних канатиків людини біля віці с 8-й-по19-ий тиждень пренатального онтогенезу. Вивчено джерела утворення і формування пупочного ка- натика з використанням морфологічних і ембріональних методик. Були встановлені періоди у формуванні пупочного канатика. В основі розвитку цих органів та їх структурних компонентів лежать процеси епітеліаль- но – мезенхімальних перетворень. В результаті епітеліально – мезенхімальних трансформацій перетворю- вальних процесів і диференціювання позазародкової мезодерми утворюється пухка студениста сполучна тканина, яка і складає сполучнотканинну основу пупкового канатика. Дані процеси ми розглянули в нормі.

Ключові слова:

ембріогенез, пупочний канатик

Список цитованої літератури:

  • Абдул-Оглы Л. В. Морфогенетические особенности развития сердца и плаценты в норме и при нарушении её форми- рования / Л. В. Абдул-Оглы // Вісник проблем біології і медицини. – 2010. – № 3. – С. 231-237.
  • Василенко И. В. Эпителиально-мезенхимальная и другие трансформации в норме / И. В. Василенко, Б. Б. Брук, Ю. К. гульков [и др.] // Патологія. – 2009. – Т. 6, № 2. – С. 4-10.
  • Давиденко І. С. Використання теорії інформації для оцінки структурної організації різних типів хоріальних ворсин пла- центи при фізіологічній вагітності / І. С. Давиденко // Вісник морфології. – 2005. – Т. 11, № 1. – С. 5-10.
  • Милованов А. П. Экстраэмбриональные и околоплодные структуры при нормальной и осложненной беременности / А. П. Милованов, В. Е. Радзинский. – Москва, 2004. – 393 с.
  • Милованов А. П. Внутриутробное развитие человека / А. П. Милованов, С. В. Савельев. – Москва, 2006. – 383 с.
  • Петренко В. М. Основы эмбриологии. Вопросы развития в анатомии человека / В. М. Петренко // Изд. второе исп. и доп. – СПб.: СПбгМА, Издательство ДЕАН, 2004. – 400 с.
  • Цареградская Ж. В. Ребёнок от зачатия до года / Ж. В. Цареградская. – М.: ООО «Издательство Астрель» : ООО «Из- дательство АСТ», 2003. – 281 с.
  • Черкасов В. г. гемомікроциркуляторне русло плаценти при ії структурних змінах у жінок з передчасними пологами / В. г. Черкасов, Т. М. Лизин // Вісник морфології. – 2007. – № 2. – С. 482.
  • Strong T. H. Jr. The umbilical coiling index / T. H. Jr. Strong, D. L. Jarles, J. S. Vega [et al.] // Amer. Journ. Obstet. Gynecol. – 1994. – Vol. 170, № 1. – Pt 1. – P. 29-32.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 218-223 сторінки, код УДК 611. 12:611. 013. 8:572. 7