Волошина І. С.

Гістологічна будова внутрішніх органів репродуктивної системи статевозрілих щурів самців після тривалого впливу на організм епіхлоргідрину


Про автора:

Волошина І. С.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У представленій роботі наведені дані про гістологічну будову внутрішніх органів репродуктив- ної системи статевозрілих щурів. Тварини знаходились в умовах впливу епіхлоргідрину у концентрації 10 мг/м3 протягом 60 днів (5 днів на тиждень / 5 годин на добу). Дані, отримані в ході дослідження, дозволяють стверджувати, що в умовах впливу ЕХг розвивається порушення ендокринного статусу тварин, що проявля- ється в гальмуванні сперматогенезу на рівні утворення сперматид. гонадотоксична дія ЕХг проявляється у зменшенні кількості сперміїв та клітин різних етапів сперматогенезу. Зміни гістологічної будови простати та сім’яних пухирців характеризуються метаплазією епітелію, масивним злущенням клітин та інтерстиціальним набряком.

Ключові слова:

репродуктивна система, епіхлоргідрин, щур

Список цитованої літератури:

  • Давыдова Н. С. Роль генетических маркеров крови АВО-НLА-систем в формировании повышенной чувствительности организма к производственному аллергену эпихлоргидрину / Н. С. Давыдова, г. М. Бодиенкова // Медицина труда и промышленная экология. – 2002. – № 11. – С. 16-19.
  • Долина Л. Ф. Загрязнение воздушной среды помещений неприятными запахами и методы их устранения / Л. Ф. До- лина, Т. Т. Данько, В. В. Беляева // Екологія і природокористування. – 2008. – Вип. 11. – С. 143-152
  • Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке репродук- тивной/эмбриональной токсичности (скрининговый метод) // Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС). – Москва, Стандартинформ. – 2013. – 18 с.
  • Мішалов В. Д. Про правові, законодавчі та етичні норми і вимоги при виконанні наукових морфологічних досліджень / В. Д. Мішалов, Ю. Б. Чайковський, І. В. Твердохліб // Морфологія. – 2007. – Т. 1, № 2. – С. 108-115.
  • Общие этические принципы экспериментов на животных: мат. І Национального конгресса по биоэтике. – К.: НАНУ, 2001. – 16 с.
  • Овчаренко В. В. Комп’ютерна програма для морфометричних досліджень «Morpholog» / В. В. Овчаренко, В. В. Маврич// Свідотство про реєстрацію авторського права на твір № 9604, дата реєстрації 19. 03. 2004.
  • Сєвко О. Л. Етичні аспекти біомедичних досліджень з використанням експериментальних тварин / О. Л. Сєвко // Третій національний конгрес з білетики з міжнародною участю (8-11 жовтня 2007 р., м. Київ, Україна). – К., 2007. – С. 139-140.
  • Состояние перекисного окисления липидов в организме животных при воздествии летучих компонентов эпоксидных смол / К. г. Каликин, И. Ю. Высоцкий, Т. Ф. гречишкина [и др.] // Український медичний альманах. – 2008. – Том 11, № 6 (додаток). – С. 136.
  • European convention for the protection of vertebrate animals used for experim. and other scientific purposes // Coun. of Europe, Strasbourg, 1986. -53p.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 230-235 сторінки, код УДК 611. 63:57. 044