Дем’яненко І. А.

Морфологічні особливості становлення серця людини в пренатальному онтогенезі


Про автора:

Дем’яненко І. А.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проведено морфологічний аналіз формоутворення серця людини, взаємовідношень між різ- ними структурними компонентами міокарда на етапах пренатального онтогенезу. Описана синтопія серця і його відділів на зрізах, використовуваних у клінічному ультразвуковому дослідженні; проведено анатомо- клінічне зіставлення даних клінічного та анатомічного вивчення розвитку серця і різних його компонентів в пренатальному онтогенезі людини. Встановлено, що на етапах ембріонального і раннього плодового періодів переважає тенденція випереджаючого зростання серця в довжину над зростанням у ширину. Мор- фологічні ознаки дефинитивного рівня взаємини між клітинними і тканинними компонентами стінки серця формуються на 36-му тижні пренатального онтогенезу людини.

Ключові слова:

серце людини, пренатальний онтогенез, синтопія, міокард, кардіоміоцит.

Список цитованої літератури:

  • Абдул-Оглы Л. В. Этапы кардиогенеза в эмбриогенезе человека / Л. В. Абдул-Оглы // Вісник проблем біології і меди-цини. – 2008. – № 2. – С. 151–153.
  • Автандилов г. г. Введение в количественную патологическую морфологию / г. г. Автандилов. – М.: Медицина, 1980. – 216 с.
  • гнатюк М. С. Морфометрична оцінка вікових та патологічних змін кардіоміоцитів частин серцевого м’яза / М. С. гна- тюк, В. В. Франчук, П. Р. Сельський [та ін.] // Вісник наукових досліджень. – 2006. – Т. 44, № 3. – С. 33–35.
  • Кирьякулов г. С. Морфометрия сердца в норме / г. С. Кирьякулов, Н. И. Яблучанский, В. Е. Шляховер. – К.: Вища шко- ла, 1990. – 152 с.
  • Козлов В. А. Развитие сердца в онтогенезе / В. А. Козлов, В. Д. Маковецкий, В. Д. Мишалов [и др.] // Актуальні питання морфології. (Під ред. проф. В. г. Ковешнікова.) – Луганськ : ВАТ «ЛОД», 1998. – С. 132-133.
  • Михайлов С. С. Клиническая анатомия сердца / С. С. Михайлов. – М.: Медицина, 1987. – 288 с.
  • Непомнящих Л. М. Морфометрия и стереология гипертрофии сердца / Л. М. Непомнящих, Е. Л. Лушникова, г. И. Не- помнящих. – Новосибирск : Наука, 1986. – 301 с.
  • Mandarium-de-Lacerda C. A. Cardiac growth in human fetuses; An allometric approach / C. A. Mandarium-de-Lacerda,F. L. Barcellos Sampaio // Gegenbauers Morphol. Jarb. – 1988. – Vol. 134, № 3. – Р. 345-349.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 242-245 сторінки, код УДК 611. 12:611. 14:612. 134/. 135]:575. 16