Козловська Г. А.

Морфофункціональні особливості будови та розвитку клапанів аорти та легеневого стовбура в онтогенезі


Про автора:

Козловська Г. А.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою даного дослідження було встановлення морфо-функціональних особливостей будови та розвитку клапанів аорти та легеневого стовбура в онтогенезі. Застосовуючи морфологічні, гістологічні та імуногістохімічні методи, на серцях людей, включаючи ембріональний та плодовий періоди, була вивчена вікова динаміка структурних компонентів клапанів аорти та легеневого стовбура. Результати проведеної ро- боти дозволяють поглибити та доповнити дані про структурно-функціональні особливості розвитку та будо- ви клапанів аорти та легеневого стовбура протягом онтогенезу. Була встановлена вікова динаміка структур клапанів аорти та легеневого стовбура в онтогенезі, а також визначені закономірності цих змін.

Ключові слова:

серце, аорта, легеневий стовбур, півмісяцеві заслінки клапанів, онтогенез

Список цитованої літератури:

  • Кулик Я. П. Клапанный аппарат сердца человека в норме и при патологии / Я. П. Кулик, г. Н. Марущенко // Вопр. рев- матизма. – 1982. – № 1. – С. 11-14.
  • Михайлов С. С. Клиническая анатомия сердца / С. С. Михайлов. – М.: Медицина, 1987. – 288 с.
  • Полухина А. В. Возрастные особенности строения и деятельности клапанов аорты / А. В. Полухина, Н. г. Копейкин // Возрастные особенности физиологических систем детей и подростков. – М.: НИИ физиологии детей и подростков.– 1977. – Т. 1. – С. 135-137.
  • Родионова А. В. Возрастная и индивидуальная изменчивость строения клапанов аорты человека / А. В. Родионова // Архив анатомии, гистологии, эмбриологии. – 1985. – Т. 88, № 3. – С. 44-51.
  • Соколов В. В. Возрастные особенности кровоснабжения клапанов сердца / В. В. Соколов // Клінічна анатомія та опе- ративна хірургія. – 2006. – № 2. – С. 59-60.
  • Langer F. Aortic valve repair using a differentiated surgical strategy / F. Langer, D. Aicher // Circulation. – 2004. – Vol. 110 (11), Suppl. 1. – P. 1167-1173.
  • Messica-Zeitoun D. Evaluation and clinical implications of aortic valve calcification measured by electron-beam computed tomography / D. Messica-Zeitoun, M. C. Aubry // Circulation. – 2004. Vol. 110 (3). – P. 356-362.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 251-255 сторінки, код УДК 611. 126:611. 132. 1]:577. 95:572. 783