Кошарний В. В., Павлов А. І.

Особливості клінічного перебігу та діагностики важких черепно-мозкова травма у хворих в несвідомому стані


Про автора:

Кошарний В. В., Павлов А. І.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою дослідження було встановлення особливості клінічного перебігу та діагностики тяжких черепно-мозкових травм. Проводився аналіз історій хвороб пацієнтів надійшли у відділення нейрохірургії обласної лікарні імені Мечникова м. Дніпропетровська, з важкими черепно-мозковими травмами в основно- му після дорожньо-транспортних пригод. У хворих у несвідомому стані, повноцінне обстеження утруднено. Провідне значення набувають симптоми, для виявлення яких контакт з хворим необов’язковий. З метою локалізації внутрішньочерепних гематом отримані симптоматичні дані завжди потрібно зіставляти зі сторо- ною травми, з областю пошкодження м’яких покровів, місцем перелому кісток черепа. Діагностика гематом у хворих в несвідомому стані грунтується на результатах отриманих при: огляді (наявність видимих пошко- джень черепа); динаміки неврологічної симптоматики – загальномозкової і осередкової, порушення свідо- мості і вегетативних функцій – пульсу, артеріального тиску, дихання; виявлення болю при пальпації і перкусії черепа; наявності менінгеальних симптомів; даних додаткових методів дослідження. (Рентгенологічних, на- явності перелому кісток склепіння черепа, що перетинає борозни оболонкових судин, КТ, ЯМР).

Ключові слова:

черепно-мозкова травма, гематома

Список цитованої літератури:

 • Брык В. Е. Внутричерепные гематомы при тяжёлой черепно-мозговой травме / В. Е. Брык, И. И. Ставицкая, И. М. При-тула, В. И. грибкова // Сб. III Всесоюзный съезд нейрохирургов. Тезисы докл. – Таллин,1982. – С. 26 -28.
 • Исаков Ю. В. Острые травматические внутричерепные гематомы / Ю. В. Исаков. – М.: Медицина, 1977. – С. 36 -43.
 • Исаков Ю. В. Ушибы лобных долей по механизму противоудара и аксиальное вклинение ствола мозга / Ю. В. Исаков, И. В. Мусатова, Л. Ю. Бебутова // Вопр. нейрохир. – 1972. – № 4. – С. 14 -17.
 • Каджая Н. В. Диагностика и клиническое течение травматической внутричерепной оболочечной гематомы редкой локализации / Н. В. Каджая, В. П. Мазепа, г. М. Кариев, О. А. гончарук // Клин. хирургия. – 1993. – № 7-8. – С. 42 – 45.
 • Коновалов А. Н. Классификация черепно-мозговой травмы / А. Н. Коновалов, Л. Б. Лихтерман, А. А. Потапов // Сбор- ник научных трудов, 1992. – С. 175.
 • Корниенко В. Н. Компьютерная томография в диагностике черепно-мозговой травмы / В. Н. Корниенко, Н. Я. Васин, В. А. Кузьменко. – М., Медицина. – 1987. – С. 15.
 • Крылов В. В. Диагностика и хирургическое лечение повреждений задней черепной ямки / В. В. Крылов, А. Э. Талыпов, А. И. Ишмухаметов // В сб. науч. -практ. конф. «Черепно-мозговая травма и ее последствия», главный военный клини- ческий госпиталь им. H. H. Бурденко, Москва. – 1998. – С. 38.
 • Крылов В. В. Травматические повреждения задней черепной ямки / В. В. Крылов, А. Э. Талыпов // Вестник практиче- ской неврологии. – 1997. – № 3. – С. 231-237.
 • Крылов В. В. Хирургическое лечение травматического повреждения мозга суб – и супратенториальной локализации / В. В. Крылов, Ю. С. Иоффе, Ф. А. Шарифуллин, Н. С. Куксова // Вопр. нейрохир. – 1991. – № 6. – С. 33-36.
 • Педаченко Е. г. Особенности клинического течения и диагностики травматических внутричерепных гематом редкой локализации / Е. г. Педаченко, Н. В. Каджая // Журнал невропатологии и психиатрии. -1993. – Vol. 93, №1. – С. 48-51.
 • Педаченко Е. г. Травматические внутричерепные гематомы редкой локализации / Е. г. Педаченко, Н. В. Каджая. – Киев: «Здоровье», 1995. – С. 45-61.
 • Fujiwara S. Traumatic intracerebral hemorrhage developing in the apparent course / S. Fujiwara, A. Nishimura, Y. Yanagida [et al.] // Nippon-Hoigaku-Zasshi. – 1991. – Vol. 45, № 3. – P. 242 – 251.
 • Fukamachi A. The incidence and developmental process of delayed traumatic intracerebral haematomas / A. Fukamachi,Y. Nagaseki, K. Kohno, T. Wakao // Acta Neurochir. – 1985. – Vol. 74, № 1-2. – P. 35-39.
 • Fumeya H. MR imaging of traumatic cerebellar dysfunction / H. Fumeya, K. Ito, K. Okyama [et al.] // No- Shinkei-Geka. – 1990. – Vol. 18, №3. – P. 279-83.
 • Traumatic hematomas supra-subtentorial localization / V. Krylov, A. Talypov, A. Borzunov [et al.] // Neurotrauma symposium cruise Moscow. – Volga river. July 12-17, 1997. – Programme and abstracts, Mосква. – 1997. – P. 27.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 256-259 сторінки, код УДК 611. 98:611. 73:591. 483-001-076