Морозова О. М.

Морфологічні особливості пейєрових бляшок тонкої кишки інтактних щурів


Про автора:

Морозова О. М.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Дослідження було проведено на 24 білих безпородних інтактних щурах-самцях різних вікових груп. Метою роботи було вивчити морфологічні особливості пейерових бляшок тонкої кишки інтактних щурів. Результати дослідження показали зміни кожного кількісного параметра в період росту тварин (з 5-6 по 10-11 місяць), що дозволяє припустити наявність вікових змін у пейєрових бляшках тонкої кишки інтактних щурів. В подальших дослідженнях планується вивчити морфологічні особливості пейерових бляшок при імуности- муляції та імуносупресії в експерименті.

Ключові слова:

щур, пейєрова бляшка, тонка кишка

Список цитованої літератури:

  • Взгляд на морфогенез пейеровых бляшек тонкой кишки крыс / Е. Н. Морозова, В. Н. Морозов, Д. О. Кузьмачук, Ю. А. Моргун // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 2, Т. 2 (101). – С. 27-32.
  • Кащенко С. А. Особенности строения тимуса белых крыс после иммуностимуляции и иммуносупрессии / С. А. Кащен- ко, А. А. Захаров // Свiт медицини та бiологii. – 2009. – Т. 5, № 3. – С. 075-078.
  • Ковешников В:г. Динамика морфогенеза тимуса после хронической гипертермии / В. г. Ковешников, Е. Ю. Бибик // Морфология. – 2009. – Т. 136, № 4. – С. 75.
  • Молдавская А. А. Морфологические критерии строения селезенки в постнатальном онтогенезе / А. А. Молдавская, А. В. Долин // Медицинские науки. – 2009. – № 2. – С. 15-18.
  • Петизина О. Н. Влияние имунофана на строение подмышечных лимфатических узлов крыс / О. Н. Петизина // Український медичний альманах. – 2011. – Т. 14, № 6. – С. 157-159.
  • Петренко В. М. О Морфогенезе брыжеечных лимфатических узлов у новорожденных белой крысы / В. М. Петренко // Медицинские науки. – 2011. – № 9. – С. 49-52.
  • Balmasova I. P. Intestine infections, inflammation and autoimmunity. Lymphoid apparatus of intestine in interaction with intes- tine microflora / I. P. Balmasova, R. I. Sepiashvili // Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol. – 2013. – № 1. – Р. 113-120.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 265-268 сторінки, код УДК 612. 017. 1:616-092. 9