Стахурська І. О., Пришляк А. М.

Морфометрична характеристика камер серця тварин різної статі


Про автора:

Стахурська І. О., Пришляк А. М.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Досліджені серця 34 білих безпородних статевозрілих щурів, які були розділені на 2 групи за статтю. Виявлені не однакові масометричні, просторові та об’ємні характеристики камер серця у дослідних групах тварин, які переважали у щурів-самців. Встановлено, що незважаючи на різні масометричні та плані- метричні характеристики камер серця у тварин різної статі співвідношення між ними були стабільними. Це підтверджує повноцінну роботу серцевого м’яза, яка за умов надійної гемодинаміки здійснюється та забез- печується стабільністю органного структурного гомеостазу як у самок так і у самців.

Ключові слова:

морфометрія, серце, різна стать.

Список цитованої літератури:

 • Автандилов г. г. Основы количественной патологической анатомии / г. г. Автандилов. – М.: Медицина. – 2002. – 268 с.
 • Барна О. М. Серцева недостатність у ракурсі гендерних відмінностей / О. М. Барна // Серцева недостатність. – 2009.– № 2. – С. 59-63.
 • гнатюк М. С. Адаптаційні зміни просторових параметрів камер серця при токсичному ураженні / М. С. гнатюк, А. М. Пришляк // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 2. – С. 123–126.
 • Денисенко С. В. Біоетичні особливості використання лабораторних тварин в експерименті / С. В. Денисенко, М. В. Денисенко, С. Б. Передера // Вісник Української медичної стоматології. – 2009. – Т. 9, Вип. 2 (26). – С. 39-44.
 • Ивашкявичене Л. Отдаленные результаты коронарного шунтирования у женщин по сравнению с мужчинами // Росс. кардиол. журнал. – 2000. – № 1. – С. 5-9.
 • Инфаркт миокарда у женщин: факторы риска и клинические последствия / Е. Л. Федорова, З. г. Бондарева, А. Д. Куи- мов, Е. В. Нестеренко // Клин. мед. – 2003. – Т. 89, № 6. – С. 28-32.
 • Саркісов Д. С. Структурные основы адаптации и компенсации нарушенных функций / Д. С. Саркисов. – М.: Медицина, 1997. – 448 с.
 • Світові тенденції розвитку кардіальної патології: скориговані аспекти за статтю і віком / В. О. Шумаков, В. К. Тащук, В. П. Пішак [та ін.] Буковин. мед. вісник. – 2001. – № 4. – С. 3-7.
 • Татарчук Л. В. Морфометричний аналіз особливостей ремоделювання камер серця після пульмонектомии / Л. В. Та- тарчук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. – № 2. – С. 123-126.
 • Хара М. Р. Зміни морфологічного стану міокарда щурів при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті залежно від статі / М. Р. Хара, О. О. Бандрівська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. – № 2. – С. 138- 141.
 • European cardiovascular disease statistics 2008 / S. Allender, P. Scarborough, V. Peto [et. al.]. – Department of Public Heals, University of Oxford, 2008. –168 p.
 • Influence of basic heart rate and sex on heart rate turbulence in healthy subjects / J. O. Schwab, G. Eichner, G. Veit [et. al.] // Pacing Clin. Electrophysiol. – 2004. – Vol. 27, № 12. – P. 1625-1631, 549.
 • Mental stress-induced hemoconcentration: Sex differences and mechanisms / J. J. Veldhuijzen van Zanten, C. Ring,V. E. Burns [et. al.] // D. Psychophysiology. – 2004. – Vol. 41, № 4. – P. 541-551.
 • Sex, age, and clinical presentation of acute coronary syndromes / A. Rosengren, L. Wallentin, A. K. Gitt [et. al.] // Eur. Heart J. – 2004. – Vol. 25, № 8. – P. 663-670.
 • The cardiovascular disease continuum validated: clinical evidence of improved patient outcomes: part I: Pathophysiology and clinical trial evidence (risk factors through stable coronary artery disease) / Victor J. Dzau, Elliott M. Antman, Henry R. Black [et. al.] // Circulation. – 2006. –Vol. 114(25). – Р. 2850–2870.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 269-272 сторінки, код УДК 611. 12-071. 3-055]-092. 9