Шарапова О. М.

Електронно-мікроскопічна картина сім’яників щурів після дії електромагнітного поля високої напруги в віддалені строки спостереження


Про автора:

Шарапова О. М.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В представленій роботі автором досліджені структура та функції сім’яників щурів, які опромінювались електромагнітним полем високої напруги низької частоти, в віддалені строки спостереження. В результаті дослідження доказано, що дія електромагнітного поля призводить до порушення структури сім’яників, внаслідок чого знижується сперматогенна функція самців.

Ключові слова:

яєчко, сім’яний каналець, сперматогонії, електромагнітне поле.

Список цитованої літератури:

  • Гонадотропна дія електричного поля низької частоти / Л. М. Меньшикова, Н. Н. гончарова, г. І. Євтушенко [та ін.] // Біологічна дія електромагнітних полів : мат-ли Російської конференції. – Москва, 2008. – С. 97-98.
  • Думанський Ю. Д. генеративна функція як біологічно значущий показник при гігієнічному нормуванні / Ю. Д. Думансь- кий, Л. У. Андрієнко // гігієна і санітарія. – 2002. – № 7. – С. 27-30.
  • Королев Ю. Н. Реакции митохондрий в клетках Сертолли семенников крыс при профилактическом применении баль- неофизиофакторов в условиях радиации / Ю. Н. Королев, М. С. гениатулина, Л. А. Никулина // Мат-лы XXIII конферен- ции по электронной микроскопии. – Москва, 2012. – С. 45-48.
  • Островська І. С. Зміни в сім’яниках при впливі на організм тварин імпульсного електромагнітного поля низької частоти/ І. С. Островська, Л. Н. Яшина, г. І. Євтушенко // Врачебное дело. – 2009. – № 9. – С. 139-142.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 277-279 сторінки, код УДК 616. 688: 537. 531:615. 37 – 092. 9