Школьніков В. С.

МОРФОЛОГІЯ СПИННОГО МОЗКУ ЕМБРІОНА ЛЮДИНИ 6–7 ТИЖНЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ПЕРІОДУ (ГІСТОЛОГІЧНЕ ТА ІМУНО-ГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)


Про автора:

Школьніков В. С.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Дослідження спинного мозку ембріона людини 6 – 7 тижня внутрішньоутробного розвитку до- зволило встановити питомі співвідношення сірої та білої речовини, їх структуру та характер цитоархітектоні- ки на різних рівнях сегментів, а також особливості проліферації НСК у матричному (епендимному) шарі. Для внутрішньої структури сегментів усіх відділів спинного мозку, яка притаманна для даного періоду розвитку, характерний чіткий поділ на епендимний, мантійний та крайовий шари. При цьому, епендимний та мантій- ний шари складають сіру речовину, а крайовий – білу речовину сегменту. Площа сірої речовини значно пе- реважає площу білої речовини. Процеси проліферації НСК відбуваються інтенсивніше у дорзальній половині епендимного шару, ніж у вентральній. Міграція клітин радіальної глії відбувається не тільки у мантійний шар, а й у порожнину центрального каналу. Волокна радіальної глії, які експресують білок віментин, проникають і у крайовий шар. Встановлено, що крім віментину, волокна радіальної глії експресують білок CDX-2. Струк- турну основу крайового шару складають волокна радіальної глії та її відростки.

Ключові слова:

спинний мозок, сіра речовина, біла речовина, епендимний шар, невральні стовбурові клітини, радіальна глія.

Список цитованої літератури:

 • гилберт С. Биология развития / С. гилберт // В 3-х томах. Т. 1: пер. с англ. – Москва : Мир, 1993. – 228 с.
 • гиляров А. В. Нестин в клетках центральной нервной системы / А. В. гиляров // Морфология. – 2007. – № 1. – С. 85 – 90.
 • Кирик О. В. Виментин в клетках эпендимы и субвентрикулярной пролиферативной зоны конечного мозга / О. В. Ки- рик, Д. Э. Коржевский // Клеточные технологии в биологии и медицине. – 2012. – №4. – С. 210 – 214.
 • Кузин А. В. Ансамблевые взаимодействия в центральной нервной системе / А. В. Кузин, Ю. г. Васильев, В. М. Чучков, Т. г. Шорохова // Ижевск-Берлин : АНК – 2004. – 160 с.: ил.
 • Лісяний М. І. Вивчення експресії прогеніторними нейроклітинами маркерних протеїнів in vitro / М. І. Лісяний, Л. Д. Лю- бич // Трансплантологія. – 2004. – № 4. – С. 307–310.
 • Обухов Д. К. Нейрогенез и пролиферативные зоны в ЦНС взрослых позвоночных животных / Д. К. Обухов, Е. В. Пущи- на // Advances in current natural sciences. – 2013. – № 5. – С. 18 – 22.
 • Современные методы иммуноцитохимии – основа для изучения структурной организации глиоцитов и оценки глиаль- ной реакции в органах нервной системы / Д. Э. Коржевский, Е. г. Сухорукова, О. В. Кирик // Мат. 8-й Всероссийской научной конференции : Ретиноиды, Москва – 2011. – С. 71–76.
 • Цимбалюк В. І. Нейрогенні стовбурові клітини у неврології та нейрохірургії / В. І. Цимбалюк // Журнал НАМН України.– 2011. – №1. – С. 76 – 80.
 • Черноиваненко И. С. Роль виментина в миграции клеток / И. С. Черноиваненко, А. А. Минин, А. А. Минин // Онтогенез– 2013. – № 3. – С. 186 – 202.
 • Bar H. The biology for desmin filaments: how do mutations affect their structure, assembly, and organization / H. Bar, S. Strel- kov, G. Sjoberg // Journal of structural biology. – 2004. – № 148. – P. 137–152.
 • Bear M. Neuroscience: exploring the brain / M. Bear, B. Connors, M. Paradiso // Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. – 2007. – 324 p.
 • Comparison of neural precursor cell fate in second trimester human brain and spinal cord / K. Barami, J. Zhao, F. Diaz, W. Li- man // Neurol. Res. – 2000. – № 23. – P. 260–266.
 • Eyre J. development of the human spinal cord / J. Eyre, G. Clowry // Brain. – 2002. –№ 9. – P. 2134–2136.
 • Stempl D. Neural stem sells are blasting off / D. Stempl, N. Mahanthappa // Neuron. – 1997. – № 18. – P. 1–4.
 • Tarr P. ABCG-1 and ABSG-4 are coexpressed in neurons and astrocytes of the CNS and regulate cholesterol homeostasis through SREBP-2 / P. Tarr, P. Edwards // J. Lipid Res. – 2008. – № 49. – P. 169–182.
 • Wang C. Polycomb group proteins are essential for spinal cord development / C. Wang, J. Zhao, C. Lu // Frontiers in Biosc- tence. – 2010. – № 15. – P. 1018–1022.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 280-286 сторінки, код УДК 572. 7:611. 82-053. 13