Омельченко В. Ф.

Морфологічне дослідження надниркових залоз у хворих із злоякісними новоутвореннями


Про автора:

Омельченко В. Ф.

Рубрика:

ПАТОМОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Це дослідження ґрунтується на вивченні морфологічних особливостей надниркових залоз у хворих із злоякісними новоутвореннями. Виявлено, що товщина кори надниркових залоз достовірно знижується у пацієнтів із злоякісними новоутвореннями за рахунок усіх трьох зон: клубочкової, пучкової і сітчастої. У пацієнтів із злоякісними новоутвореннями виявлені морфологічні ознаки підвищення активності пучкової зони кори надниркових залоз (деліпідізація). Також виявлено, що у пацієнтів із злоякісними ново- утвореннями значно підвищений відсоток темних клітин в пучковій зоні кори надниркових залоз.

Ключові слова:

наднирникова залоза, злоякісні новоутворення.

Список цитованої літератури:

  • Антелава О. А. Паранеопластический миозит. Особенности дебюта, клинической картины, течения, стероид–респон-сивности / О. А. Антелава // Научно–практическая ревматология. – 2013. – № 2. – С. 181–185.
  • Дворецкий Л. И. Паранеопластические синдромы / Л. И. Дворецкий // Consilium medicum. – 2003. – Т. 3, № 3. – С. 12–18.
  • Евтушенко С. К. Паранеопластические неврологические синдромы (клиника, диагностика и возможности лечения) / С. К. Евтушенко // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011. – № 8. – С. 9–21.
  • Хассуна С. М. Диагностический алгоритм обследования больных паранеопластическими дерматозами / С. М. Хассу- на // Вестник Витебского государственного медицинского университета. – 2003. – Т. 2, № 3. – С. 79–87.
  • Шнайдер Н. А. Клиническая гетерогенность паранеопластического синдрома / Н. А. Шнайдер, Ю. А. Дыхно, В. В. Ежи- кова // Сибирский онкологический журнал. – 2011. – № 3 (45). – С. 82–90.
  • Heymann W. R. Paraneoplastic autoimmune multiorgan syndrome / W. R. Heymann // J. Am. Acad. Dermatol. – 2004. – Vol.51(4). – P. 631–632.
  • Honnorat J. Paraneoplastic neurological syndromes / J. Honnorat, J. C. Antoine // Orphanet. J. Rare. Dis. – 2007. – Vol. 4. – P. 2–22.
  • Ritzenthaler T. Paraneoplastic chorea and behavioral disorders in a patient with anti–CV2/CRMP5 antibodies and two different tumors / T. Ritzenthaler, J. M. Verret, J. Honnorat // Rev. Neurol. (Paris). – 2009. – Vol. 166 (1). – P. 90–95.
  • Vernino S. Paraneoplastic disorders affecting the neuromuscular junction or anterior horn cell / S. Vernino // Continuum Lifelong Learning Neurol. – 2009. – Vol. 15 (1). – P. 127–141.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 304-307 сторінки, код УДК 616. 45 – 091: 616 – 006. 6