Магда І. Ю., Темченко В. А., Колій С. Н., Шкорбатов Ю. Г.

Клітинна відповідь на фізичні навантаження під час виконання спортивних тренувань


Про автора:

Магда І. Ю., Темченко В. А., Колій С. Н., Шкорбатов Ю. Г.

Рубрика:

СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета даної роботи – проаналізувати зміну вмісту гранул гетерохроматину в ядрах клітин бу- кального епітелію людини при впливі фізичних навантажень на організм. Для оцінки впливу фізичних наван- тажень на даний показник порівнювалися результати, отримані до, під час і після тренування з волейболу. Про зміну ступеня конденсації хроматину в інтерфазних ядрах клітин букального епітелію судили по зміні вмісту гранул гетерохроматину (Вгг). Клітини забарвлювали в 2 % розчині орсеіна в 45 % оцтової кислоти, протягом 30 хв, потім визначали середню кількість гранул гетерохроматину на одне ядро і помилку серед- нього. В результаті однаковою тривалості навантаження було встановлено, що збільшення вмісту гранул гетерохроматину після навантаження для нетренованих спортсменів вище, ніж у тренованих. Отримані дані свідчать, що показник Вгг відображає неспецифічну клітинну реакцію організму на навантаження, пов’язану з виконанням фізичних вправ.

Ключові слова:

стомлення, клітинне ядро, букальний епітелій, орсеін, гетерохроматин, конденсація хроматину, стрес.

Список цитованої літератури:

  • Шкорбатов Ю. г. Структура хроматина и состояние человеческого организма / Ю. г. Шкорбатов, Л. А. Журавлева, В. В. Навроцкая, Е. В. Мирошниченко, П. Ю. Монтвид, В. г. Шахбазов, Т. А. Сутушев // Cell. Biol. Internat. – 2005. – С. 29, 77-81.
  • Шкорбатов Ю. г. Изменение состояния ядра и хроматина человеческих клеток под влиянием гормональных факторовin vitro / Ю. г. Шкорбатов, В. г. Шахбазов, О. В. горенская [и др.] // Цитология и генетика. – 1999. – С. 33, 64-71.
  • Allen D. Skeletal Muscle Fatigue: Cellular Mechanisms / D. G. Allen, G. D. Lamb, H. Westerblad, // Physiol Rev. – 2008. – Vol. 88. – P. 287–332.
  • Beneke R. Blood lactate diagnostics in exercise testing and training. Centre for Sport and Exercise Science / R. Beneke,R. M. Leithдuser, O. Ochentel // J. Sports Physiol Perform. – 2011. – Vol. 6. – P. 8-24.
  • Fletcher G. F. Exercise Standards for Testing and Training: A Statement for Healthcare Professionals / G. F. Fletcher,G. J. Balady, E. A. Amsterdam [et al.] // Circulation. – 2001. – Vol. 104. – P. 1694-1740.
  • Kraemer W. J. Hormonal Responses and Adaptations to Resistance Exercise and Training Sports / W. J. Kraemer, N. A. Ratamess // Med. – 2005. – Vol. 35 (4). – P. 339-361
  • Lewin B. Genes – 8-th ed. / B. Lewin. – New York : Pearson Prentice Hall, 2004. – 909 р.
  • Shckorbatov Y. Changes in chromatin state in donors subjected to physical stress / Y. Shckorbatov, V. Samokhvalov, D. Bev- ziuk, [et al.] // ArXiv:0902. 0089. – 2009.
  • Shckorbatov Y. The state of chromatin as an integrative indicator of cell stress. In New Developments in Chromatin Research./ Y. Shckorbatov. – New York : Editors: Neil M. Simpson and Valerie J. Stewart, Nova Publishers, 2012.
  • Zhao L. Proteomic investigation of changes in rat skeletal muscle after exercise-induced fatigue / L. Zhao, W. Yan, H. Xiang, [et al.] // Biol Res. – 2012. – Vol. 45(1), – P. 75-80.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 312-316 сторінки, код УДК 57. 022:576. 3(08)