Балега М. І., Дєньга Е. М.

Клініко-лабораторна оцінка ефективності профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань у жінок сільськогосподарського регіону закарпаття


Про автора:

Балега М. І., Дєньга Е. М.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проведені дослідження стоматологічного статусу жінок 35-45 років, пов’язаних з сільськогосподарським виробництвом і підвищеним пестицидним навантаженням дозволили розроби- ти комплекс профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань при гіпоестрогенії на фоні підвищеного пестицидного навантаження, що дозволяє нормалізувати функціональні реакції в порожнині рота, які забезпечують гомеорезис, зарядовий стан КБЕ і клітинний метаболізм, функціональний стан мікрокапілярного русла ясен і кровотоку в ньому, зменшити бар’єрну проникність слизової оболонки ясен для барвника розчину Ш-П, і, отже, для різних мікроорганізмів.

Ключові слова:

стоматологічний статус, жінки, пестициди, гіпоестрогенія, лікувально-профілактичний комплекс.

Список цитованої літератури:

  • Деньга О. В. Оценка адаптационно-компенсаторных реакций при стоматологических заболеваниях у детей /О. В. Деньга // Вісник стоматології. – 1998. – № 1. – С. 93-96.
  • Онищенко г. А. гигиенические аспекты обеспечения экологической безопасности при обращении с пестицидами и агрохимикатами / г. А. Онищенко // гигиена и санитария. – 2003. – № 3. – С. 3-5.
  • Патент 46671 Україна, МПК А61N 5/00, А61К 8/00, u2009 09531. Спосіб кількісної оцінки запалення у тканинах паро- донту / Дєньга О. В., Дєньга Е. М., Дєньга А. Е. ; опубл. 25. 12. 09, Бюл. № 24.
  • Патент 47093 Украина, МПК G01N 33/487, u2009 09524. Спосіб прогнозування розвитку стоматологічних захворювань/ Дєньга О. В., Дєньга Е. М., Дєньга А. Е. ; опубл. 11. 01. 10, Бюл. № 1.
  • Патент 47096 Україна, МПК А61N 5/00, А61К 8/00, u2009 09529. Спосіб оцінки функціонального стану мікрокапілярного русла слизової ясен / Дєньга О. В., Дєньга Е. М., Дєньга А. Е. ; опубл. 11. 01. 10, Бюл. № 1.
  • Чибураев В. И. Загрязнение пестицидами территории Российской Федерации как потенциальная опасность для здо- ровья населения / В. И. Чибураев, Я. г. Двожкин, И. В. Брагина // гигиена и санитария. – 2002. – № 3. – С. 68-71.
  • Шахбазов В. г. Новый метод определения биологического возраста человека / В. г. Шахбазов, Т. В. Колупаева, А. Л. Набоков // Лабораторное дело. – 1986. – № 7. – С. 404-406.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 327-330 сторінки, код УДК 616-084 ± 616-002. 4:616-053. 6