Москаленко А. М., Каміна Т. В.

Мікробне обсіменіння поверхні реставрацій зубів як імовірний фактор ризику розвитку основних стоматологічних захворювань


Про автора:

Москаленко А. М., Каміна Т. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета дослідження – вивчення складу мікроорганізмів зубного нальоту з поверхні пломб з фторвмісного фото композиційного матеріалу і пломб з фото композитного матеріалу, який не містить фтор. Проведено вивчення мікробного складу зубного нальоту на поверхні пломб з фотостверджуємих компо- зитів, що усувають дефекти ІІ класу за Блеком в постійних зубах. ФКМ володіють слабким інгібуючим впливом на ріст мікроорганізмів, проте не сприяють адгезії мікро- організмів до поверхні пломбувального матеріалу. Виявлені якості дозволяють розглядати ФКМ з ФН, як найбільш перспективні пломбувальні матеріали, що володіють певною стійкістю до колонізації вірулентних видів бактерій порожнини рота. Високий рівень мікробного обсіменіння поверхні композитних реставрацій можна розглядати як імовірний фактор розвитку основних стоматологічних захворювань.

Ключові слова:

мікробне обсіменіння, композиційні реставрації, стоматологічні захворювання

Список цитованої літератури:

  • Дмитриева Л. А. Клинические и микробиологические аспекты применения реставрационных материалов и антисеп- тиков в комплексном лечении заболеваний пародонта / Л. А. Дмитриева, А. Е. Романов, В. Н. Царев. – М.: МЕДпресс- информ, 2002. – 96 с.
  • Кисельникова Л. П. Изучение адгезии основных кариесогенных микроорганизмов к различным видам стеклоиономер- ных цементов in vitro / Л. П. Кисельникова, Е. А. Скатова, А. С. Сирота, А. г. Трефилов // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. – 2007. – Спец. випуск. – С. 107-108.
  • Орехова Л. Ю. Особенности формирования зубной бляшки в зависимости от класса реставрационного материала / Л. Ю. Орехова, В. В. Алямовский, И. Т. Решетнева [и др.] // Пародонтология. – 2012. – № 2. – С. 9-15.
  • Царев В. Н. Видовой состав зубной бляшки на поверхности пломб из различных материалов / В. Н. Царев, А. Е. Рома- нов // Стоматология. – 1995. – № 3. – С. 29-31.
  • Broadbent J. M. Dental restorations: a risk factor for periodontal attachment loss? / J. M. Broadbent, K. B. Williams, W. Murray Thomson, S. M. Williams // J. Clin. Periodontol. – 2006. – № 11 (33). – P. 803-810.
  • Paolantonio M. Clinical and microbiological effects of different restorative materials on the periodontal tissues adjacent to subgingival class V restorations / M. Paolantonio, S. D’ercole, G. Perinetti [et al.] // J. Clin. Periodontol. – 2004. – № 3 (31).– P. 200-207.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 331-336 сторінки, код УДК 616. 31–02:616. 314:579