Васильєва О. В.

Оптимізація профілактики розвитку мультифакторіальної патології та поліпшення способу життя родини шляхом аналізу родоводів підлітків


Про автора:

Васильєва О. В.

Рубрика:

ФІЗІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проведено аналіз родоводів 67 школярів старших класів, які були розподілені на 2 групи: перша – 26 осіб – діти з наявною патологією (г1), друга – 41 особа – відносньо здорові на даний момент часу (г2). Було виявлено, що в родоводах обох груп домінувала патологія серцево-судинної, нервової системи та сен- сорних систем і травного тракту. Далі у стуктурі обтяженості родовідів г1 виявляли патологію опорнорухової системи – у 30,7 % випадків, у г2 ендокринну патологію – у 29,7 % випадків. За результатами проведеного дослідження були розроблені індивідуальні пам’ятки для учнів старших класів щодо збереження здоров’я родини, складовою частиною яких стали рекомендації відповідно до виявленої мультифакторіальної пато- логії в родоводі.

Ключові слова:

родовід, мультифакторіальні хвороби, профілактика

Список цитованої літератури:

  • Ермолова Ю. В. Стан здоров’я школярів – ситуація критична! / Ю. В. Ермолова // Український медичний часопис.Актуальні питання медичної практики. – 2011. – № 6 (86). – С. 38-46.
  • Карамышева Т. Н. Информация о здоровье школьников как основа организации физического воспитания / Т. Н. Кара- мышева, С. С. Филлипов // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2009. – № 4 (50). – С. 102-105.
  • Куценок Я. Б. К вопросу о ранней диагностике и лечении наиболее распространенных заболеваний в Украине / Я. Б. Куценок, А. Я. Вовченко // Здоровье Украины. – 2013 [www/health-ua. org/inc/archives_health. inc].
  • Соединительно-тканная дисплазия как междисциплинарная проблема / Е. В. Бугаева, Д. В. Васильев, О. В. Василье- ва // Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2012. – № 2. – С. 17-19.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 357-360 сторінки, код УДК 613. 955:616 – 056. 76 – 084