Аветіков Д. С., Стебловський Д. В.

РОЛЬ БІОМЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШКІРИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ НИЖНЬОЇ РІТІДЕКТОМІЇ ТА КОСМЕТИЧНОЇ ОТОПЛАСТИКИ


Про автора:

Аветіков Д. С., Стебловський Д. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Реконструктивна хірургія – це спроба повернутися до норми (після травм або захворювань, а також природних для людського життя змін). Багато патологічних та косметичних змін стану шкіри можуть бути описані за допомогою механічних влас-тивостей. Діагностика, лікування і наступне визначення різних шкірних порушень часто вимагають детальної інформації про зміни в її структурі та функціях. Тому такі зміни зазвичай впливають на механічні властивості шкірних тканин і можуть бути дуже інформативні. Незважаючи на все різноманіття пропонованих методик проведення пластичних операцій, можна виді-лити кілька ключових моментів, які об’єднують або, навпаки їх поділяють на умовні групи: за розташуванням і довжиною шкірних розрізів, за площею відшарування шкірно-жирових клаптів, за векторами переміщення шкірно-жирових клаптів, за методиками фіксації клаптів.

Ключові слова:

шкіра, біомеханіка, отопластика, рітідектомія

Список цитованої літератури:

 • Аветіков Д. С. Клініко-морфонункціональні особливості підйому та мобілізації шкірно-жирових клаптів соскоподібної ділянки / Д. С. Аветіков, Д. В. Стебловський // Актуальні питання сучасної медицини. – 2013. – Т. 13, №2(42) – С. 180–182.
 • Аветіков Д. С. Гістотопографоанатомічне та математичне обґрунтування властивостей щодо деформації шкірно-жирових клаптів голови під час проведення рітідектомії / Д. С. Аветіков // Український стоматологічний альманах. – 2010. – №6. – С. 135–138.
 • Аветіков Д. С. Сучасні методики проведення розрізів при виконанні верхньої рітідектомії / Д. С. Аветіков, А. А. Гутник, Д. В. Стебловський – Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Т. 1, №3 – С. 148–150.
 • Аветіков Д. С. Застосування допплерографії в клініці реконструктивної хірургії голови та шиї / Д. С. Аветіков // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2011. – Т. 6, №3. – С. 26–28.
 • Акмаева И. Г. Комплексный подход к омоложению мягких тканей лица / И. Г. Акмаева, Р. Т. Адамян, К. Б. Липский // Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. – 2004. – №4. – С. 33–37.
 • Березовский В. А. Биофизические характеристики тканей человека : справочник / В. А. Березовский, Н. Н. Колоти-лов. – К. : Наукова думка, 2004. – 192 с.
 • Богатов В. В. Современные способы коррекции мягких тканей лица и шеи / В. В. Богатов, Е. Л. Клестова, И. Е. При-ходько. – М. : Медицинское информационное агентство, 2010. – 127 с.
 • Возрастные изменения кожи / А. В. Дирш, Е. Е. Фаустова, К. Е. Авдошенко [и др.] // Актуальные вопросы пластиче-ской, эстетической хирургии и дерматокосметологии. – 2004. – №1. – С. 53.
 • Деформативно-прочностные свойства мягких биологических тканей в аспекте пластической хирургии / А. Н. Черно-машенцев, Г. Д. Бурдей, М. М. Горелик [и др.] // Биомеханика кровообращения, дыхания и биологических тканей. – 2004. – №5. – С. 272–277.
 • Курс пластической хирургии / [Под ред. К. П. Пшенисова]. – Ярославль, Рыбинск : ОАО “Рыбинский дом печати”, 2010. – Т. 2. – С. 531–747.
 • Лангер К. О расщепляемости кожного покрова / К. Лангер // К анатомии и физиологии кожи. – 1861. – №3. – С. 21–34. 12. Лупатин Е. Б. Мастер-класс пластического хирурга / Лупатин Е. Б. – М. : Косметик интернешнл форум, 2007. – 303 с. 13. Пластическая реконструктивная хирургия лица / [Под ред. А. Д. Пейпла]. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 391 с.
 • Проніна О. М. Гістотопографічне обґрунтування підойму та мобілізації клаптів у ділянках, що побудовані за типом ков-зання / О. М. Проніна, Д. С. Аветіков, С. І. Данильченко // Вісник проблем біології і медицини. – 2010. – №3. – С. 241–246.
 • Пуриня Б. Л. Биомеханика крупных кровеносных сосудов человека / Б. Л. Пуриня, В. А. Касьянов. – Рига : Зинатне, 2002. – 260 с.
 • Сергиенко Е. Н. Пластическая коррекция кожных покровов / Е. Н. Сергиенко, В. В. Ботагов, А. М. Шабанов – Тверь : СпецЛит, 2003. – 67 с.
 • Трофимов Е. И. Микрохирургическая аутотрансплантация тканей в реконструктивно-пластической хирургии головы и шеи / Е. И. Трофимов, Н. В. Соловьева // Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. – 2008. – №3. – С. 52–53.
 • Cox H. T. The cleavage lines of the skin / H. T. Cox // The British journal of surgery. – 2006. – Vol. 29, №4. – P. 234–240.
 • Daly C. H. Age-related changes in the mechanical properties of human skin / С. Н. Daly, G. F. Odland // J. Investigative Der-matology. – 1979. – Vol. 73, №1. – Р. 84–87.
 • Escoffier С. Age-related mechanical properties of human skin: an in vivo study / C. Escoffier // J. Investigative Dermatology.– 1989. – Vol. 93, №3. – P. 353–357.
 • 0xlund H. The role of elastin in the mechanical properties of skin / H. 0xlund, J. Manschot, A. Viidik // J. Biomechanics. – 1988. – Vol. 21, №3. – P. 276.
 • Reihsner R. Two-dimensional elastic properties of human skin in terms of an incremental model at the in vivo configuration / R. Reihsner, B. Balogh, E. J. Menzel // J. Med. Eng. Phys. – 1995. – Vol. 17, №4. – P. 304–313.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 040-043 сторінки, код УДК 616. 742-089